Kemi og Teknologi - bachelor

Niveaukrav

Matematik A
Fysik B eller Geovidenskab A
Kemi B eller Bioteknologi A
Dansk A
Engelsk B

Studiepladser

60

Adgangskvotienter

Optagelsesområdenr.

15035

Studiestart

2. september 2024

Kemi og Teknologi - bachelor

Verden består i høj grad af kemiske processer og reaktioner. Kemiske produkter er centrale for samfundet og er med til at skabe et godt livsgrundlag. Netop nu står menneskeheden over for nogle enorme udfordringer: Klimaændringer og ressourceforbrug skal under kontrol, og vi skal finde nye lægemidler til at bekæmpe sygdomme, som vi i dag anser for at være uhelbredelige. Som kemiingeniør kan du være med til at løse nogle af de udfordringer.

Personer ved stinkskabe

Hvad lærer du?

Du lærer at forstå eller forudse, hvorfor og hvordan forskellige stoffer og materialer reagerer i en given kemisk proces, så du bliver i stand til at skabe nye og forbedrede produkter og produktionsmetoder. 

Som studerende på uddannelsesretningen Kemi og Teknologi får du opbygget en fundamental viden inden for kemi, fysik og matematik gennem teoretisk undervisning kombineret med praktisk projektarbejde og laboratorieøvelser. 

Du bliver introduceret til både den grundlæggende og den teknologiske anvendelse af kemi. Du kommer til at arbejde med kemisk analyse og syntese, og du kommer til at studere stoffernes egenskaber og kemiske reaktioner. 

Du lærer principperne for kemisk og biokemisk produktudvikling og produktion, som skal gennemføres både teknisk og økonomisk bæredygtigt samt miljø- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. 

Kemi er et fag, hvor teori og hands-on-eksperimenter går op i en højere enhed. 

Du lærer at tænke kreativt og bruge din matematiske, fysiske og kemiske viden til at udvikle konkrete produkter og produktionsmetoder.

Sådan er studiet bygget op

En bachelor i Kemi og Teknologi tager tre år og er sat sammen af kurser, der i alt svarer til 180 ECTS-point. 

På de første semestre har du kurser, der giver en indføring i kemiingeniørens arbejdsområde, og senere på studiet kan du specialisere dig, så du får en uddannelse, der passer til dine kompetencer og interesser. Undervisningen er en blanding af forelæsninger, gruppearbejde og laboratorieøvelser.

På DTU’s bacheloruddannelser har du stor valgfrihed undervejs i dit studie. Beskrivelsen her af studiets forløb er derfor kun vejledende og kan se anderledes ud afhængig af, hvordan du vælger at sammensætte din uddannelse.

I begyndelsen af din uddannelse bliver du introduceret til matematik, programmering samt almen/uorganisk kemi og kemiteknik.

Det første studieår er tilrettelagt, så du bliver godt rustet til at være studerende på DTU. Det indebærer blandt andet, at du skal udarbejde din egen studieplan – en plan for, hvordan du vil tilrettelægge din uddannelse, så den er tilpasset dine interesser.

Du får samtidig en introduktion til bacheloruddannelsen, dine muligheder på DTU og de forventninger, DTU har til dig som studerende.

På dit første studieår kommer du til at lære at tænke og arbejde som en ingeniør, og du kommer til at løse konkrete problemstillinger inden for din uddannelses fagområde.

Laboratoriearbejde er en vigtig del af bachelorretningen Kemi og Teknologi, og du får allerede på 1. semester lov til at stå med hænderne i kemien. De mange timer i laboratoriet styrker både den faglige indsigt og det sociale sammenhold mellem de studerende.

I løbet af de første to semestre kommer du til at følge grundlæggende kurser i matematik, programmering og kemi såsom ”Analytisk kemi”, ”Organisk Kemi 1" og ”Kemisk syntese”.
På andet semester påbegynder du også det fælles fysik-kursus som alle bachelorstuderende på DTU skal have. Kurset strække rsig over et år og giver dig en god faglig ballast inden for fysik.

Undervisningsfaciliteterne på Kemi og Teknologi har fleksible indretningsmuligheder, der lægger op til kreative undervisningsforløb. Lokalerne benyttes flittigt af de studerende til projektarbejde og eksamenslæsning. I det hele taget bruger Kemi og Teknologi-studerende mange timer på DTU, hvilket er med til at skabe et stærkt sammenhold.

På dit 3. og 4. semester vil du fortsat have kurser i kemi, og du vil blive introduceret for kemisk procesteknik. Du vil også fortsætte det kursus i fysik du påbegyndte på 2. semester

Du skal desuden have et større projekt om kemi og teknologi, hvor du bl.a. skal undersøge forretningsmulighederne i innovative idéer inden for det kemiske og kemitekniske område.

På dit andet og tredje år har du stor valgfrihed og kan frit sammensætte dine kurser, så du får den uddannelse, der passer til dig. Nogle af kurserne skal du vælge inden for fastlagte emner, og andre er valgfrie kurser.

På 3. semester skal du – ud over at tage kurser – begynde at planlægge dit udlandsophold, som ligger på 5. semester

Du afslutter din uddannelse med et bachelorprojekt. Her skal du bruge det, du har lært gennem din uddannelse, til at løse en større opgave – i nogen tilfælde i samarbejde med en virksomhed.

Hvis du ønsker det, har du mulighed for at følge et anbefalet studieforløb. 

De anbefalede studieforløb er forslag til, hvordan du kan sammensætte dit uddannelsesforløb fra andet semester og frem og på den måde give din uddannelse en særlig profil.

Anbefalede studieforløb på Kemi og Teknologi:

  • Fysisk Kemi
  • Kemisk og Biokemisk Procesteknik
  • Kemisk Produktudvikling
  • Organisk Kemi og Lægemidler
  • Uorganisk Kemi
  • Fast Track

Læs mere om anbefalede studieforløb på studieinformation.dtu.dk. Her finder du information til studerende på DTU.

5. semester er dit udlandssemester, hvor du oplever en bid af verden og styrker din faglige profil.

Du kan gøre vejen dertil overskuelig ved at benytte en af DTU’s udvekslingsaftaler, som du finder på DTU Beyond Borders.

Vil du vide mere om de forskellige muligheder for et semester i udlandet, kan du besøge DTU Study Abroad.

Er et udlandsophold ikke det helt rigtige for dig, kan du i stedet bruge tiden til at tage kurser på DTU eller på et andet dansk universitet.

Her kan du se eksempler på, hvordan en undervisningsuge på Kemi og Teknologi ser ud på 1. og 2. semester, hvis du følger et anbefalet studieforløb.

1. semester følger du kurser i matematik og programmering samt almen/uorganisk kemi og kemiteknik. I januar foreslår vi at du vælger et kursus i analytisk kemi med et højt indhold af laboratorieøvelser.

2.semester følger du kurser i matematik, fysik samt organisk kemi og kemiteknik. Desuden foreslår vi at du vælger et eksperimentelt laboratoriekursus i kemisk syntese i juni/august.

 

Ugeskema, de første to semestre

Ugeskema for 1. semester

13-ugersperioden

 
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8-12
01001
Matematik 1a (Polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
26001
Almen og uorganisk kemi
Campus Lyngby
 
01001
Matematik 1a (Polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
28010
Produkter og processer - Introduktion til kemiteknik
Campus Lyngby
9-12
12-13
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
13-17
01001
Matematik 1a (Polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
26008
Øvelser i uorganisk kemi
Campus Lyngby
 
02002
Programmering (Polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
 
17-18
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
18-22
 
 
 
 
 

Ugeskema for 2. semester

13-ugersperioden

 
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8-12
10060
Fysik (Polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
01002
Matematik 1b (polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
26400
Organisk kemi 1
Campus Lyngby
28010
Produkter og processer - Introduktion til kemiteknik
Campus Lyngby
01002
Matematik 1b (polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
12-13
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
13-17
 
01002
Matematik 1b (polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
 
28010
Produkter og processer - Introduktion til kemiteknik
Campus Lyngby
 
17-18
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
18-22
 
 
 
 
 

Hvad kan du blive?

Hvilke kandidatuddannelser kan jeg læse?

Når du har gennemført en bacheloruddannelse i Kemi og Teknologi, kan du fortsætte på en kandidatuddannelse og blive civilingeniør. Her kan du se en liste over, hvilke af DTU’s kandidatuddannelser du har ret til at blive optaget på, når du har en bachelor i Kemi og Teknologi.

NB: Vær opmærksom på at optagelse på nogle af kandidatuddannelserne forudsætter, at du har bestået specifikke kurser på din bacheloruddannelse. Under den enkelte kandidatuddannelse kan du se, hvilke adgangskrav der gælder.

En bachelor i Kemi og Teknologi kvalificerer dig også til at blive optaget på kandidatuddannelser på andre danske og udenlandske universiteter.

Se kompetenceprofilen for Kemi og Teknologi.

Hvor kan jeg få job?

Når du har færdiggjort din kandidatuddannelse fra DTU, bliver du civilingeniør. En civilingeniør med en stor viden om kemi og teknologi. Uddannelsen kvalificerer dig til at arbejde inden for den farmaceutiske, petrokemiske eller materialeteknologiske industri. Du kan også arbejde i energisektoren, i den offentlige forvaltning eller inden for kontrol og overvågning af kemisk produktion.