Bygningsdesign - bachelor

Niveaukrav

Matematik A
Fysik B eller Geovidenskab A
Kemi C eller Bioteknologi A
Dansk A
Engelsk B

Studiepladser

60

Adgangskvotienter

Optagelsesområdenr.

15017

Studiestart

28. august 2023

Bygningsdesign - bachelor

I dag bruges der mange ressourcer på opførelse og drift af bygninger, men der er en målsætning om, at alle fremtidens bygninger skal være bæredygtige og tæt på nulenergibygninger. For at imødekomme den målsætning er der brug for ingeniører, der kan indgå i samarbejde med arkitekter og andre faggrupper om design af bygninger, byggekomponenter og byggesystemer. Det er her, at du som ingeniør i Bygningsdesign kan gøre en forskel ved at anvende dine æstetiske og tekniske evner i kombination – så du kan være med til at skabe bæredygtige og funktionelle bygninger, der passer ind i omgivelserne.

Se video om Bygningsdesign

Hvad lærer du?

På Bygningsdesign lærer du om byggeri med fokus på energi, konstruktion og bæredygtighed. Du lærer om, hvordan bygninger skal udformes, så de er energieffektive, har et godt indeklima og medvirker til en bæredygtig udvikling.

Du får derfor stærke kompetencer i de byggetekniske discipliner, som er centrale for at kunne lave miljørigtige bygninger.

Undervejs i studiet understøttes de tekniske ingeniørkurser af designprojekter og øvelser. Her lærer du, hvordan du kan integrere den tekniske viden i den tidlige designproces. Sådan får du en solid viden om designmeto der, så du i et samarbejde med andre faggrupper kan skabe bygninger med mindst muligt energi- og ressourceforbrug.

Sådan er studiet bygget op

En bachelor i Bygningsdesign tager tre år, og er sat sammen af kurser, der i alt svarer til 180 ECTS-point.

Uddannelsen giver dig grundlæggende færdigheder i matematik, fysik og geometri, og du lærer om bl.a. bygningers bærende konstruktioner, bygningsfysik, indeklima, energibehov og bæredygtighed.

Du har mulighed for at specialisere dig, inden for det fagområde, der interesserer dig mest.

I begyndelsen af din uddannelse bliver du introduceret til studieteknik, projektarbejde, laboratoriearbejde samt tegnings- og modelleringsprogrammer. Du lærer også at evaluere og formidle dit arbejde.

Det første studieår er tilrettelagt, så du bliver godt rustet til at være studerende på DTU. Det indebærer blandt andet, at du skal udarbejde din egen studieplan – en plan for, hvordan du vil tilrettelægge din uddannelse, så den er tilpasset dine interesser.

Du får samtidig en introduktion til bacheloruddannelsen, dine muligheder på DTU og de forventninger, DTU har til dig som studerende.

På dit første studieår kommer du til at lære at tænke og arbejde som en ingeniør, og du kommer til at løse konkrete problemstillinger inden for din uddannelses fagområde.

I løbet af de første to semestre kommer du til at følge grundlæggende kurser i matematik, arkitektur, design og bærende konstruktioner.

På andet og tredje år har du stor valgfrihed. Her kan du selv vælge de fleste af dine fag og på den måde skræddersy din uddannelse, så den passer til dig.

Nogle af fagene skal du vælge inden for fastlagte fagblokke, andre er valgfrie kurser. Dog skal du have nogle grundlæggende fag i fysik og matematik samtidig med, at der på fjerde semester ligger et obligatorisk fagprojekt, som er en større projektopgave.

Derudover skal du i løbet af din uddannelse have mindst ét programmeringsfag, som f.eks. kan ligge på tredje eller fjerde semester.

På 3. semester skal du – ud over at tage kurser – begynde at planlægge dit udlandsophold, som ligger på 5. semester.

Senest på sjette semester skal du tage det obligatoriske kursus ”Ingeniørfagets videnskabsteori”, men du kan også vælge at passe det ind tidligere i studiet.

Du afslutter din uddannelse med et bachelorprojekt. Her skal du bruge det, du har lært gennem din uddannelse, til at løse en ingeniøropgave – ofte i samarbejde med en virksomhed.

Som studerende har du en meget stor frihed til at vælge, hvilke kurser du ønsker at tage – så de matcher dine interesser.

Til at guide dig i valget af kurser er der udarbejdet to anbefalede studieforløb.De anbefalede studieforløb er forslag til, hvordan du kan sammensætte dine valgfrie kurser og give din uddannelse en særlig profil.

Anbefalede studieforløb på Bygningsdesign:

  • Energidesign er et forløb til dig, der er interesseret i at udforme bygninger med særligt fokus på energibehov og indeklima
  • Konstruktionsdesign er til dig, som vil skabe bygninger med særligt fokus på udformningen af bygningens bærende konstruktioner
  • Et forløb uden valgfag som frigør 5. semester til udlandsophold.

Læs mere om de anbefalede studieforløb på studieinformation.dtu.dk. Her finder du information til studerende på DTU.

5. semester er dit udlandssemester, hvor du oplever en bid af verden og styrker din faglige profil.

Du kan gøre vejen dertil overskuelig ved at benytte en af DTU’s udvekslingsaftaler, som du finder på DTU Beyond Borders.

Vil du vide mere om de forskellige muligheder for et semester i udlandet, kan du besøge DTU Study Abroad.

Er et udlandsophold ikke det helt rigtige for dig, kan du i stedet bruge tiden til at tage kurser på DTU eller på et andet dansk universitet.

Læs om studieforløb med udlandsophold på 5. semester på studieinformation.dtu.dk.

Her kan du se eksempler på, hvordan en undervisningsuge på Bygningsdesign ser ud på 1. og 2. semester, hvis du følger et anbefalet studieforløb.

Ugeskema, de første to semestre

 
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8-12
 
01001
Matematik 1a (Polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
41928
Bygningsdesign
Campus Lyngby
41928
Bygningsdesign
Campus Lyngby
01001
Matematik 1a (Polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
12-13
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
13-17
 
01001
Matematik 1a (Polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
41925
Introduktion til Bygningsinformationsmodellering (BIM)
Campus Lyngby
02002
Programmering (Polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
 
17-18
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
18-22
 
 
 
 
 

 
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8-12
10060
Fysik (Polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
01002
Matematik 1b (polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
 
41953
Bærende konstruktioner 1
Campus Lyngby
01002
Matematik 1b (polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
12-13
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
13-17
 
01002
Matematik 1b (polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
 
41459
Energi og indeklima
Campus Lyngby
 
17-18
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
18-22
 
 
 
 
 

Hvad kan du blive?

Hvilke kandidatuddannelser kan jeg læse?

Efter endt bachelor kan du læse videre til civilingeniør i Bygningsdesign og få en uddannelse, der er særligt målrettet de tidlige faser i designprocessen, hvor bygningers overordnede funktion og udformning besluttes. Som civilingeniør i Bygningsdesign kan du få arbejde hos f.eks. rådgivende ingeniørfirmaer og i byggeindustrien, men også på arkitekttegnestuer, hos større bygherrer og i den offentlige forvaltning.

NB: Vær opmærksom på at optagelse på nogle af kandidatuddannelserne forudsætter, at du har bestået specifikke kurser på din bacheloruddannelse. Under den enkelte kandidatuddannelse kan du se, hvilke adgangskrav der gælder.

Afhængig af hvilke fag du vælger på din bachelor, kan du også blive optaget på andre kandidatuddannelser på DTU eller på et andet universitet i Danmark eller i udlandet.

Se kompetenceprofil for Bygningsdesign.

Hvor kan jeg få job?

Når du har færdiggjort din kandidatuddannelse fra DTU, bliver du civilingeniør med grundviden om Bygningsdesign. Uddannelsen åbner mulighed for at arbejde med design og planlægning af fremtidens bæredygtige bygninger og byer.

En civilingeniør med viden om Bygningsdesign vælger ofte at arbejde i rådgivende ingeniørfirmaer, rådgivende arkitektfirmaer eller hos offentlige myndigheder i Danmark eller internationalt. Andre forsætter inden for udvikling og forskning.