Bygningsdesign

Niveaukrav

Matematik A
Fysik B eller Geovidenskab A
Kemi C eller Bioteknologi A
Dansk A
Engelsk B

Studiepladser

60

Adgangskvotienter

Optagelsesområdenr.

15017

Studiestart

29. august 2022

Bygningsdesign

I fremtiden skal alle bygninger være bæredygtige og tæt på nulenergibygninger. For at imødekomme den målsætning er der brug for ingeniører, der kan indgå i samarbejde med arkitekter og andre faggrupper om design af bygninger, byggekomponenter og byggesystemer. Det er her, at du som ingeniør i bygningsdesign kan gøre en forskel ved at anvende dine æstetiske og tekniske evner i kombination – så du kan være med til at skabe bæredygtige og funktionelle bygninger, der passer ind i de omkringliggende omgivelser.

Se video om Bygningsdesign

Hvad lærer du?

På uddannelsesretningen Bygningsdesign lærer du om byggeri med fokus på energi, konstruktion og bæredygtighed. Du lærer om, hvordan bygninger skal udformes, så de er energieffektive, har et godt indeklima og medvirker til en bæredygtig udvikling.

Du får derfor stærke kompetencer i de byggetekniske discipliner, som er centrale for at kunne lave miljørigtige bygninger.

Undervejs i studiet understøttes de tekniske ingeniørkurser af designprojekter og øvelser. Her lærer du, hvordan du kan integrere den tekniske viden i den tidlige designproces. Du får dermed en solid viden om designmetoder, så du i et samarbejde med andre faggrupper kan skabe bygninger med mindst muligt energi- og ressourceforbrug.

Sådan er studiet bygget op

En bachelor i Bygningsdesign tager tre år, og er sat sammen af kurser, der i alt svarer til 180 ECTS-point.

Uddannelsen giver dig grundlæggende færdigheder i matematik, fysik og geometri, og du lærer om bl.a. bygningers bærende konstruktioner, bygningsfysik, indeklima, energibehov og bæredygtighed.

Du har mulighed for at specialisere dig, inden for det fagområde, der interesserer dig mest.

I begyndelsen af din uddannelse bliver du introduceret til studieteknik, projektarbejde, laboratoriearbejde samt tegnings- og modelleringsprogrammer. Du lærer også at evaluere og formidle dit arbejde.

På første semester skal du have et stort kursus, der hedder ”Ingeniørarbejde”, der giver dig et indtryk af, hvordan det er at arbejde som ingeniør.

I løbet af de første to semestre kommer du til at følge grundlæggende kurser i matematik, arkitektur, design og bærende konstruktioner.

På andet og tredje år har du stor valgfrihed. Her kan du selv vælge de fleste af dine fag og på den måde skræddersy din uddannelse, så den passer til dig.

Nogle af fagene skal du vælge inden for fastlagte fagblokke, andre er valgfrie kurser. Dog skal du have nogle grundlæggende fag i fysik og matematik samtidig med, at der på fjerde semester ligger et obligatorisk fagprojekt, som er en større projektopgave.

Derudover skal du i løbet af din uddannelse have mindst ét programmeringsfag, som f.eks. kan ligge på tredje eller fjerde semester.

Senest på sjette semester skal du tage det obligatoriske kursus ”Ingeniørfagets videnskabsteori”, men du kan også vælge at passe det ind tidligere i studiet.

Du afslutter din uddannelse med et bachelorprojekt. Her skal du bruge det, du har lært gennem din uddannelse, til at løse en ingeniøropgave – ofte i samarbejde med en virksomhed.

Som studerende har du en meget stor frihed til at vælge, hvilke kurser du ønsker at tage – så de matcher dine interesser.

Til at guide dig i valget af kurser er der udarbejdet to anbefalede studieforløb.De anbefalede studieforløb er forslag til, hvordan du kan sammensætte dine valgfrie kurser og give din uddannelse en særlig profil.

Anbefalede studieforløb på Bygningsdesign:

 • Energidesign er et forløb til dig, der er interesseret i at udforme bygninger med særligt fokus på energibehov og indeklima
 • Konstruktionsdesign er til dig, som vil skabe bygninger med særligt fokus på udformningen af bygningens bærende konstruktioner
 • Et forløb uden valgfag som frigør 5. semester til udlandsophold.

Læs mere om de anbefalede studieforløb på studieinformation.dtu.dk.Her finder du information til studerende på DTU.

Som studerende på Bygningsdesign har du gode muligheder for at studere i udlandet.

DTU har mere end 100 partneruniversiteter over hele verden, så der er rig mulighed for at komme på udveksling og tage en del af din uddannelse i udlandet.

Et af de anbefalede studieforløb på Bygningsdesign gør det muligt at tage dit 5. semester på et udenlandsk universitet.

Læs om studieforløb med udlandsophold på 5. semester på studieinformation.dtu.dk.

Læs mere om mulighederne for et udlandsophold


Her kan du se eksempler på, hvordan en undervisningsuge på Bygningsdesign ser ud på første og andet semester, hvis du følger et anbefalet studieforløb.

På 1. semester følger du første del af kurset "Matematik 1", der løber over to semestre og afsluttes på 2. semester.

Kurset "Ingeniørarbejde - fra dele til et hele" omfatter introduktion til tegning og CAD/BIM og introducerer til arbejdet med ingeniørmæssige problemstillinger inden for dit faglige område: Hvad er det egentlig, en ingeniør laver? Og hvordan angribes en ingeniøropgave?

”Ingeniørarbejde - fra dele til et hele” løber både i 13-ugers perioden og 3-ugers perioden på 1. semester.I 3-ugersperioden i januar gennemføres et projektorienteret forløb, som bringer de opnåede kompetencer fra 1. semester i spil i forhold til design af en bygning.

I kurserne ”Energi og indeklima” og ”Bærende konstruktioner 1” indføres du i bygningers energibehov, indeklima og konstruktioner.

På 2. semester ligger anden del af kurset "Matematik 1".

Herudover følger du i 13-ugers perioden kurset ”Arkitektur og teknologi” samt typisk ”Bærende konstruktioner 2” og ”Termisk bygningsfysik”. I 3-ugers perioden i juni følger du kurset ”Ingeniørdesign i byskala”.

Det designprojektbærende kursus på 1. semester er ”Ingeniørarbejde - fra dele til et hele”. På 2. semester bæres designprojekter af kurserne ”Arkitektur og teknologi” og ”Ingeniørdesign i byskala”.

Ugeskema, de første to semestre

Ugeskema 1. semester

 MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag
8-12 01005
Matematik 1

41902
Ingeniør-
arbejde

41459
Energi og indeklima
01005
Matematik 1
13-17 01005
Matematik 1
41902
Ingeniør-
arbejde
41953
Bærende konstruktioner 1
 

Ugeskema 2. semester

 MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag
8-12 01005
Matematik 1
 

41928
Bygningsdesign

01005
Matematik 1
13-1741954
Bærende konstruktioner 2
01005
Matematik 1
 12601
Termisk bygningsfysik
 

 

Kurser

Kurserne på bacheloruddannelsen er fordelt på fire fagblokke.

Du har stor frihed til selv at sammensætte din uddannelse, men det er et krav, at du vælger kurser, så du opnår 45 ECTS-point inden for hver af de fire fagblokke.

Her kan du se, hvordan kurserne på Bygningsdesign er fordelt på de fire fagblokke:

Naturvidenskabelige grundfag

Obligatoriske kurser:
 • 01005 Matematik 1
 • 01237 Differentialgeometri og parametrisk design
 • 10022 Fysik 1
 • 26000 Almen kemi
 • 26027 Grundlæggende kemi
 • 26028 Grundlæggende kemi på engelsk
 • 27020 Interdisciplinær bioengineering

(Du skal kun vælge et af kemi-kurserne)

Teknologiske linjefag

Obligatoriske kurser:

 • 11031 Bygnings Informations Modellering (BIM)
 • 11141 Energi og indeklima
 • 11341 Bærende konstruktioner 1
 • 11997 Bæredygtighed og livscyklusvurdering
 • 11998 Bygningsdesign
 • 11999 Digitale designværktøjer

Vælg to fra de følgende kurser:

 • 11112 Bygningsinstallationer
 • 11121 Termisk bygningsfysik
 • 11342 Bærende konstruktioner 2
 • 11562 Materialefysik for bygningsingeniører

Projekter og almene fag

Obligatoriske kurser:

 • 02631, 02632, 02633 Introduktion til programmering og databehandling
 • 11990 Ingeniørarbejde - fra dele til et hele
 • 11996 Fagprojekt – Bygningsdesign
 • 42610, 42611 Ingeniørfagets videnskabsteori
 • Bachelorprojekt

Hvad kan du blive?

Hvilke kandidatuddannelser kan jeg læse?

Når du har gennemført en bacheloruddannelse i Bygningsdesign, skal du fortsætte på en kandidatuddannelse, før du er civilingeniør. Her kan du se en liste over, hvilke af DTU’s kandidatuddannelser du har mulighed for at blive optaget på, når du har en bachelor i Bygningsdesign.

NB: Vær opmærksom på at optagelse på nogle af kandidatuddannelserne forudsætter, at du har bestået specifikke kurser på din bacheloruddannelse. Under den enkelte kandidatuddannelse kan du se, hvilke adgangskrav der gælder.

Afhængig af hvilke fag du vælger på din bachelor, kan du også blive optaget på andre kandidatuddannelser på DTU eller på et andet universitet i Danmark eller i udlandet.

Se kompetenceprofil for Bygningsdesign

Hvor kan jeg få job?

Når du har færdiggjort din kandidatuddannelse fra DTU, bliver du civilingeniør med grundviden om Bygningsdesign. Uddannelsen åbner mulighed for at arbejde med design og planlægning af fremtidens bæredygtige bygninger og byer.

En civilingeniør med viden om Bygningsdesign vælger ofte at arbejde i rådgivende ingeniørfirmaer, rådgivende arkitektfirmaer eller hos offentlige myndigheder i Danmark eller internationalt. Andre forsætter inden for udvikling og forskning.

Hong Kong