Cyberteknologi - bachelor

Niveaukrav

Matematik A
Fysik B eller Geovidenskab A
Kemi C eller Bioteknologi A
Dansk A
Engelsk B

Studiepladser

30

Adgangskvotienter

Optagelsesområdenr.

15040

Studiestart

28. august 2023

Cyberteknologi - bachelor

Dagens digitale samfund bygger på cyberteknologi. Det er nødvendigt for online møder, selvkørende biler og Internet of Things, som forvandler den måde, du lever på. Dette stiller også store krav til internettets pålidelighed og sikkerheden for dine data. Cyberteknologi er læren om den hardware og software og de tjenester og forbindelser, der tilsammen udgør f.eks. internettet. Du får mulighed for at dykke ned i internettets motor og sikre, at der også fremover skabes nye, spændende løsninger til gavn for samfundet.

Cyberteknologi

Hvad lærer du?

Du bliver introduceret til den cyberteknologi, der blandt andet muliggør Internet of Things og nye anvendelser af internettet. 

Hertil får du et solidt naturvidenskabeligt fundament med matematik og fysik kombineret med avanceret software- og/eller hardwareudvikling.

Du lærer, hvordan information behandles og transmitteres med pålidelighed og cybersikkerhed for øje. Du lærer at få teknologier til at fungere sammen og kommunikation til at opstå. På den måde får du opbygget det løsningsorienterede tankesæt, der kendetegner en ingeniør. 

DTU er førende inden for forskning i kommunikationsnetværk. Det betyder, at du i løbet af din uddannelse får en enestående mulighed for at arbejde med de nyeste og mest avancerede teknologier.

Sådan er studiet bygget op

En bachelor i Cyberteknologi tager tre år og er sat sammen af kurser, der i alt svarer til 180 ECTS-point. Hovedområderne på uddannelsen er matematik, kommunikationsteknologi, programmering og udvikling af software/hardware. 

På DTU’s bacheloruddannelser har du stor valgfrihed undervejs i dit studie. Beskrivelsen her af studiets forløb er derfor kun vejledende og kan se anderledes ud afhængig af, hvordan du vælger at sammensætte din uddannelse.

 

I begyndelsen af din uddannelse bliver du introduceret til studieteknik, projektarbejde og laboratoriearbejde. Du lærer også at evaluere og formidle dit arbejde.

Det første studieår er tilrettelagt, så du bliver godt rustet til at være studerende på DTU. Det indebærer blandt andet, at du skal udarbejde din egen studieplan – en plan for, hvordan du vil tilrettelægge din uddannelse, så den er tilpasset dine interesser.

Du får samtidig en introduktion til bacheloruddannelsen, dine muligheder på DTU og de forventninger, DTU har til dig som studerende.

På dit første studieår kommer du til at lære at tænke og arbejde som en ingeniør, og du kommer til at løse konkrete problemstillinger inden for din uddannelses fagområde.

I løbet af de første to semestre kommer du til at følge grundlæggende kurser i matematik. På kurset ”Algoritmer og datastrukturer” vil du gå mere i dybden med udvikling af effektiv software, mens kurserne ”Introduktion til datanet” og ”Introduktion til digital kommunikation” giver indblik i, hvordan data sendes over et link og over netværk.

På dit 3. og 4. semester kan du for alvor begynde at klæde dig på med én af de profiler, som uddannelsesretningen åbner for, samtidig med at du har kurser i fysik og matematik. Herudover vil du følge et kursus i videregående netværk og netværkssikkerhed.

Du kan bl.a. vælge fag som digitalelektronik, mobilkommunikation og optisk kommunikation.

På 3. semester skal du – ud over at tage kurser – begynde at planlægge dit udlandsophold, som ligger på 5. semester.

På 4. semester skal du også lave et større fagprojekt om Netværksteknologi og IT, hvor du bl.a. vil få mulighed for at fordybe dig og udvikle komponenter til et større kommunikationssystem.

5. semester er oplagt til udlandsophold eller til at dykke endnu mere ned i DTU’s mulighed for at tage valgfrie fag.

Senest på 6. semester skal du, ud over et kursus i kemi, tage det obligatoriske kursus ”Ingeniørfagets videnskabsteori”, hvor du kan reflektere over din uddannelse. 

Du afslutter din uddannelse med et bachelorprojekt. Her skal du bruge det, du har lært gennem din uddannelse til at løse en ingeniøropgave – ofte i samarbejde med en virksomhed.

Hvis du ønsker det, har du mulighed for at følge et anbefalet studieforløb. De anbefalede studieforløb er forslag til, hvordan du kan sammensætte dine valgfrie kurser og give din uddannelse en særlig profil.

Anbefalede studieforløb på Cyberteknologi:

 • Datacentre og net-tjenester
 • Optisk transmission
 • Netværksudstyr
 • Sensorer og dataopsamling
 • Tværfagligt
 • Fast Track

Læs mere om anbefalede studieforløb på studieinformation.dtu.dk. Her finder du information til studerende på DTU.

5. semester er dit udlandssemester, hvor du oplever en bid af verden og styrker din faglige profil.

Du kan gøre vejen dertil overskuelig ved at benytte en af DTU’s udvekslingsaftaler, som du finder på DTU Beyond Borders.

Vil du vide mere om de forskellige muligheder for et semester i udlandet, kan du besøge DTU Study Abroad.

Er et udlandsophold ikke det helt rigtige for dig, kan du i stedet bruge tiden til at tage kurser på DTU eller på et andet dansk universitet.

Her kan du se eksempler på, hvordan en undervisningsuge på Cyberteknologi ser ud på 1. og 2. semester, hvis du følger et anbefalet studieforløb.

Ugeskema, de første to semestre

Ugeskema for 13-ugers perioden af 1. semester

(Bemærk at projektarbejde i kursus 34302 Ingeniørarbejde også kan forekomme i andre skemamoduler end E1B )

 
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8-12
01001
Matematik 1a (Polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
 
 
01001
Matematik 1a (Polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
34313
Introduktion til datanet
Campus Lyngby
12-13
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
13-17
01001
Matematik 1a (Polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
34302
Introduktion til Cyberteknologi
Campus Lyngby
 
02002
Programmering (Polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
Studiecafe
17-18
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
18-22
 
 
 
 
 

Kursus 34302 Introduktion til Cyberteknologi fortsætter ind i 3ugers perioder i januar, hvor det følges alle dage fuld tid.

Ugeskema for 13-ugers perioden af 2. semester (eksempel)

 
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8-12
10060
Fysik (Polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
01002
Matematik 1b (polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
34333
Teknologier til mobilkommunikation og cellular IoT
Campus Lyngby
02105
Algoritmer og datastrukturer 1
Campus Lyngby
01002
Matematik 1b (polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
12-13
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
13-17
 
01002
Matematik 1b (polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
 
 
Studiecafe
17-18
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
18-22
 
 
 
 
 

Hvad kan du blive?

Hvilke kandidatuddannelser kan jeg læse?

Når du har gennemført en bacheloruddannelse i Cyberteknologi, skal du fortsætte på en kandidatuddannelse, før du er civilingeniør. Her kan du se en liste over, hvilke af DTU’s kandidatuddannelser du har mulighed for at blive optaget på, når du har en bachelor i Cyberteknologi.

NB: Vær opmærksom på at optagelse på nogle af kandidatuddannelserne forudsætter, at du har bestået specifikke kurser på din bacheloruddannelse. Under den enkelte kandidatuddannelse kan du se, hvilke adgangskrav der gælder.

En bachelor i Cyberteknologi kvalificerer dig også til at blive optaget på kandidatuddannelser på andre danske og udenlandske universiteter.

Se kompetenceprofilen for Cyberteknologi.

Hvor kan jeg få job?

Når du har færdiggjort din kandidatuddannelse fra DTU, bliver du civilingeniør. En civilingeniør med en stor viden om Cyberteknologi. Uddannelsen giver dig mulighed for at arbejde med f.eks.:

 • Ansættelse inden for udvikling af udstyr til kommunikationsnet
 • Ansættelse inden for teleudbydere
 • Ansættelse hos større IT-virksomheder
 • Ansættelse som konsulent inden for it og netværksteknologi 
 • Ansættelse som software-ingeniør, f.eks. inden for udvikling af apps til mobiltelefoner
 • Etablering af egen virksomhed
 • Forsker (ph.d.)

Civilingeniører med en baggrund inden for Cyberteknologi er ikke kun efterspurgte inden for den traditionelle IT-sektor. Da flere og flere elektroniske apparater skal kunne kommunikere og styres via internettet, har de fleste virksomheder, der producerer elektroniske apparater brug for ingeniører med kendskab til, hvordan information transmitteres hurtigt og pålideligt over internettet og andre kommunikationsnet.