Cyberteknologi

Niveaukrav

Matematik A
Fysik B eller Geovidenskab A
Kemi C eller Bioteknologi A
Dansk A
Engelsk B

Studiepladser

30

Adgangskvotienter

Optagelsesområdenr.

15040

Studiestart

29. august 2022

Cyberteknologi

Dagens digitale samfund bygger på cyberteknologi. Det er nødvendigt for online møder, selvkørende biler og Internet of Things, som forvandler den måde, du lever på. Dette stiller også store krav til internettets pålidelighed og sikkerheden for dine data. Cyberteknologi er læren om den hardware og software og de tjenester og forbindelser, der tilsammen udgør f.eks. internettet. Du får mulighed for at dykke ned i internettets motor og sikre, at der også fremover skabes nye, spændende løsninger til gavn for samfundet.

Cyberteknologi

Hvad lærer du?

Du bliver introduceret til den cyberteknologi, der blandt andet muliggør Internet of Things og nye anvendelser af internettet. 

Hertil får du et solidt naturvidenskabeligt fundament med matematik og fysik kombineret med avanceret software- og/eller hardwareudvikling.

Du lærer, hvordan information behandles og transmitteres med pålidelighed og cybersikkerhed for øje. Du lærer at få teknologier til at fungere sammen og kommunikation til at opstå. På den måde får du opbygget det løsningsorienterede tankesæt, der kendetegner en ingeniør. 

DTU er førende inden for forskning i kommunikationsnetværk. Det betyder, at du i løbet af din uddannelse får en enestående mulighed for at arbejde med de nyeste og mest avancerede teknologier.

Sådan er studiet bygget op

En bachelor i Cyberteknologi tager tre år og er sat sammen af kurser, der i alt svarer til 180 ECTS-point. Hovedområderne på uddannelsen er matematik, kommunikationsteknologi, programmering og udvikling af software/hardware. 

På DTU’s bacheloruddannelser har du stor valgfrihed undervejs i dit studie. Beskrivelsen her af studiets forløb er derfor kun vejledende og kan se anderledes ud afhængig af, hvordan du vælger at sammensætte din uddannelse.

 

I begyndelsen af din uddannelse bliver du introduceret til studieteknik, projektarbejde og laboratoriearbejde. Du lærer også at evaluere og formidle dit arbejde.

På 1. semester skal du følge kurset ”Ingeniørarbejde”, der giver dig et indtryk af og smagsprøver på, hvordan du arbejder som ingeniør. Du skal også have faget ”Indledende programmering”, hvor du vil lære at bringe tanker til kode via programmeringssproget Java.

I løbet af de første to semestre kommer du til at følge grundlæggende kurser i matematik. På kurset ”Algoritmer og datastrukturer” vil du gå mere i dybden med udvikling af effektiv software, mens kurserne ”Introduktion til datanet” og ”Introduktion til digital kommunikation” giver indblik i, hvordan data sendes over et link og over netværk.

På dit 3. og 4. semester kan du for alvor begynde at klæde dig på med én af de profiler, som uddannelsesretningen åbner for, samtidig med at du har kurser i fysik og matematik. Herudover vil du følge et kursus i videregående netværk og netværkssikkerhed.

Du kan bl.a. vælge teknologiske linjefag som digitalelektronik, mobilkommunikation og optisk kommunikation.

På 4. semester skal du også lave et større fagprojekt om Netværksteknologi og IT, hvor du bl.a. vil få mulighed for at fordybe dig og udvikle komponenter til et større kommunikationssystem.

5. semester er oplagt til udlandsophold eller til at dykke endnu mere ned i DTU’s mulighed for at tage valgfrie fag.

Senest på 6. semester skal du, ud over et kursus i kemi, tage det obligatoriske kursus ”Ingeniørfagets videnskabsteori”, hvor du kan reflektere over din uddannelse. 

Du afslutter din uddannelse med et bachelorprojekt. Her skal du bruge det, du har lært gennem din uddannelse til at løse en ingeniøropgave – ofte i samarbejde med en virksomhed.

Hvis du ønsker det, har du mulighed for at følge et anbefalet studieforløb. De anbefalede studieforløb er forslag til, hvordan du kan sammensætte dine valgfrie kurser og give din uddannelse en særlig profil.

Anbefalede studieforløb på Cyberteknologi:

 • Datacentre og net-tjenester
 • Optisk transmission
 • Netværksudstyr
 • Sensorer og dataopsamling
 • Tværfagligt
 • Fast Track

Læs mere om anbefalede studieforløb på studieinformation.dtu.dk. Her finder du information til studerende på DTU.

Som studerende på Cyberteknologi har du gode muligheder for at studere i udlandet. Vi anbefaler, at du tager et udlandsophold på 5. semester. På det tidspunkt har du et godt fagligt grundlag for at kunne følge mere specialiserede kurser på et udenlandsk universitet.

DTU har mere end 100 partneruniversiteter over hele verden, så der er rig mulighed for at komme på udveksling og tage en del af din uddannelse i udlandet.

Læs mere om mulighederne for et udlandsophold.

 

Her kan du se eksempler på, hvordan en undervisningsuge på Cyberteknologi ser ud på 1. og 2. semester, hvis du følger et anbefalet studieforløb.

Ugeskema, de første to semestre

Ugeskema for 13-ugers perioden af 1. semester

(Bemærk at projektarbejde i kursus 34302 Ingeniørarbejde også kan forekomme i andre skemamoduler end E1B )

 
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8-12
01005
Matematik 1
Campus Lyngby
02101
Indledende Programmering
Campus Lyngby
 
01005
Matematik 1
Campus Lyngby
34313
Introduktion til datanet
Campus Lyngby
12-13
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
13-17
01005
Matematik 1
Campus Lyngby
Studiecafe
 
34302
Introduktion til Cyberteknologi
Campus Lyngby
 
17-18
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
18-22
 
 
 
 
 

Kursus 34302 Introduktion til Cyberteknologi fortsætter ind i 3ugers perioder i januar, hvor det følges alle dage fuld tid.

Ugeskema for 13-ugers perioden af 2. semester (eksempel)

Allerede på 2. semester er der mulighed for forskellige skemaer alt efter hvilket anbefalet studieforløb, der følges. Nedenfor er angivet et typisk forløb, hvor 02161 'Softtware Engineering' samt 34220 'Kodning i kommunikationssystemer' er fulgt.

 
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8-12
 
01005
Matematik 1
Campus Lyngby
34333
Teknologier til mobilkommunikation og IoT
Campus Lyngby
02105
Algoritmer og datastrukturer 1
Campus Lyngby
01005
Matematik 1
Campus Lyngby
12-13
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
13-17
02161
Software Engineering 1
Campus Lyngby
01005
Matematik 1
Campus Lyngby
 
Studiecafe
 
17-18
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
18-22
 
 
 
 
 

Kurser

Kurserne på bacheloruddannelsen er fordelt på fire fagblokke.

Du har stor frihed til selv at sammensætte din uddannelse, men det er et krav, at du vælger kurser, så du opnår 45 ECTS-point inden for hver af de fire fagblokke.

Her kan du se, hvordan kurserne på Cyberteknologi er fordelt på de fire fagblokke:

Naturvidenskabelige grundfag

Obligatoriske kurser:
 • 01005 Matematik 1
 • 10020, 10022, 10024 Fysik 1
 • 26000 Almen kemi
 • 26027 Grundlæggende kemi
 • 26028 Grundlæggende kemi på engelsk

(Du skal kun vælge et af kemi kurserne)

Vælg mindst 10 ECTS point mellem nedenstående kurser:

 • 01017 Diskret matematik
 • 01034, 01035, 01037 Matematik 2
 • 02402 Introduktion til statistik eller 02403 Introduktion til matematisk statistik
 • 02405 Sandsynlighedsregning
 • 10041 Fysik 2 - General Engineering
 • 27020 Interdisciplinær bioengineering

Teknologiske linjefag

Obligatoriske kurser:

 • 02105 Algoritmer og datastrukturer 1
 • 34210 Introduktion til digital kommunikation
 • 34313 Introduktion til datanet
 • 34334 Avancerede datanet og cybersikkerhed

Vælg mindst 25 ECTS-point af de følgende kurser:

 • 02161 Software Engineering 1
 • 02450 Introduktion til machine learning og data mining
 • 34120 Elektromagnetisme for kommunikation
 • 34121 Introduktion til fiberoptisk kommunikation
 • 34220 Kodning i kommunikationssystemer
 • 34331 Digital hardwaredesign til kommunikation
 • 34333 Teknologier til mobilkommunikation og IoT
 • 34346 Netværksteknologier og applikationsudvikling til Internet of Things

Projekter og almene fag

Obligatoriske kurser:

 • 02101 Indledende programmering
 • 34229 Fagprojekt – Bachelor i Cyberteknologi
 • 34302 Introduktion til Cyberteknologi
 • 42610, 42611 Ingeniørfagets videnskabsteori
 • Bachelorprojekt

Hvad kan du blive?

Hvilke kandidatuddannelser kan jeg læse?

Når du har gennemført en bacheloruddannelse i Cyberteknologi, skal du fortsætte på en kandidatuddannelse, før du er civilingeniør. Her kan du se en liste over, hvilke af DTU’s kandidatuddannelser du har mulighed for at blive optaget på, når du har en bachelor i Cyberteknologi.

NB: Vær opmærksom på at optagelse på nogle af kandidatuddannelserne forudsætter, at du har bestået specifikke kurser på din bacheloruddannelse. Under den enkelte kandidatuddannelse kan du se, hvilke adgangskrav der gælder.

En bachelor i Cyberteknologi kvalificerer dig også til at blive optaget på kandidatuddannelser på andre danske og udenlandske universiteter.

Se kompetenceprofilen for Cyberteknologi.

Hvor kan jeg få job?

Når du har færdiggjort din kandidatuddannelse fra DTU, bliver du civilingeniør. En civilingeniør med en stor viden om Cyberteknologi. Uddannelsen giver dig mulighed for at arbejde med f.eks.:

 • Ansættelse inden for udvikling af udstyr til kommunikationsnet
 • Ansættelse inden for teleudbydere
 • Ansættelse hos større IT-virksomheder
 • Ansættelse som konsulent inden for it og netværksteknologi 
 • Ansættelse som software-ingeniør, f.eks. inden for udvikling af apps til mobiltelefoner
 • Etablering af egen virksomhed
 • Forsker (ph.d.)

Civilingeniører med en baggrund inden for Cyberteknologi er ikke kun efterspurgte inden for den traditionelle IT-sektor. Da flere og flere elektroniske apparater skal kunne kommunikere og styres via internettet, har de fleste virksomheder, der producerer elektroniske apparater brug for ingeniører med kendskab til, hvordan information transmitteres hurtigt og pålideligt over internettet og andre kommunikationsnet.

Hong Kong