Sundhed og Informatik (uddannelsessamarbejde) - kandidat

Uddannelsen er et samarbejde mellem Københavns Universitet og DTU med optag på Københavns Universitet.

Sundhed og Informatik

Fremtidens sundhedsvæsen har behov for kandidater med tværfaglige kompetencer inden for sundhed, teknologi, projektledelse og innovation. Kandidatuddannelsen i sundhed og informatik kombinerer fag fra sundheds- og ingeniørvidenskaben og giver dig kompetencer til at udvikle og implementere digitale sundhedsløsninger.

Du får viden om sundhedsprofessionelle, patienter og borgeres behov, ønsker og krav til ny teknologi, og du lærer at oversætte disse til IT-løsninger i samarbejde med teknikere og ingeniører. Din evne til at formidle mellem brugere og udviklere i en sundhedsvidenskabelig kontekst og fungere som brobygger er essentiel.

Som færdiguddannet kan du arbejde med implementering af IT-løsninger i sundhedssektorens miljøer - spændende fra patienters hjem til supersygehuse. Du kan arbejde som forsker, projektleder eller rådgiver i erhvervsliv eller den øvrige sundhedssektor, og du kan blive selvstændig med egen virksomhed.

Uddannelsen er et samarbejde mellem DTU og KU med optag på KU.

Læs mere om uddannelsen på Københavns Universitets hjemmeside.

Honours Programmes er eliteuddannelser, hvor du som studerende kan følge et særligt udfordrende studieforløb.

Læs mere om Honours Programmes