ErhvervsPhD-ordningen

Ordningen administreres og støttes af Innovationsfonden med det formål at fremme udvikling og innovation i dansk erhvervsliv.

Der gives støtte til et treårigt erhvervsrettet ph.d.-projekt, hvor den studerende er ansat/ansættes i en virksomhed og samtidig indskrives på et universitet.

Innovationsfonden finansierer op til 17.000 kr. om måneden af den erhvervsph.d.-studerendes løn i tre år. Desuden kan virksomheden søge om 100.000 kr. til at dække den erhvervsph.d.-studerendes udlandsophold, konferencedeltagelse og ph.d.-kurser uden for universitetet. Universitetet får et tilskud (inkl. overhead) for den treårige periode på 360.000 kr.