Samfinansiering af et ph.d.-projekt

Det er ikke kun via Innovationsfondens ErhvervsPhD-ordning, at en virksomhed kan samarbejde med DTU om at gennemføre et ph.d.-projekt. Det er altid muligt at indgå en aftale om samfinansiering.

Udgifterne til et ph.d.-studium består dels af løn til den ph.d.-studerende og dels af et uddannelsesbidrag. Virksomheden bidrager typisk med et års finansiering. Finansieringen dækker løn, uddannelsesbidrag og overhead til universitetet.

Uddannelsesbidraget for studerende under ErhvervsPhD-ordningen eller lignende samarbejdsordninger udgør 120.000 kr,, inkl. 44% overhead pr. år til dækning af universitetets indirekte omkostninger. Uddannelsesbidraget er reduceret i forhold til det ordinære beløb, da virksomheden betaler en del af de udgifter, som bidraget dækker.

Når virksomheden kun dækker dele af et ph.d.-stipendium, ansættes den ph.d.-studerende på DTU. Tilskuddet fra virksomheden skal altid inkludere et overhead, der dækker universitetets indirekte omkostninger i forbindelse med ph.d.-forløbet.