Akademisk Råd

Akademisk Råd skal sikre medbestemmelse og medinddragelse vedrørende DTU’s samlede akademiske opgaver. Akademisk Råd skal blandt andet udtale sig om den interne fordeling af bevillinger, sammensætte de udvalg, der skal vurdere ansøgere til videnskabelige stillinger og tildele ph.d.-, doktor- og æresdoktorgraden.

Akademisk Råds opgaver og sammensætning er beskrevet i DTU's vedtægt § 16.

Forretningsorden for Akademisk Råd kan læses her.

Medlemmerne af Akademisk Råd er: 

Formand

Rektor Anders Bjarklev

VIP

Professor Bo Friis Nielsen, DTU Compute

Professor Thomas Ostenfeld Larsen, DTU Bioengineering

Lektor Peter Szabo, DTU Kemiteknik

Professor David Ackland Tanner, DTU Kemi

Lektor Ole Ravn, DTU Elektro

Professor Karsten Wedel Jacobsen, DTU Fysik

Professor Lisbeth M. Ottosen, DTU Byg

Lektor Samel Arslanagic, DTU Elektro

Studerende

Ph.d.-observatør Albert Juan Fuglsang Madsen 

Stud.polyt. Søren Kuhberg

Stud.polyt. Benjamin Wrist Lam

Stud.polyt. Magnus Stjernborg Koch

Andre deltagere

Dekan for kandidat- og ph.d.-uddannelserne samt internationalisering, professor Philip John Binning

Sekretær
Fuldmægtig Lisa Maria Hindsgaul, Afdelingen for Policy og Relationer, telefon.: 45 25 10 14, e-mail: lmaha@adm.dtu.dk