Akademisk Råd

Akademisk Råd skal sikre medbestemmelse og medinddragelse vedrørende DTU’s samlede akademiske opgaver. Akademisk Råd skal blandt andet udtale sig om den interne fordeling af bevillinger, sammensætte de udvalg, der skal vurdere ansøgere til videnskabelige stillinger og tildele ph.d.-, doktor- og æresdoktorgraden.

Akademisk Råds opgaver og sammensætning er beskrevet i DTU's vedtægt § 16.

Forretningsorden for Akademisk Råd kan læses her.

Medlemmerne af Akademisk Råd er: 

Formand

Rektor Anders Bjarklev

VIP

Professor Bo Friis Nielsen , DTU Compute

Professor Thomas Ostenfeld Larsen, DTU Bioengineering

Professor Marcel A. J. Somers, DTU Mekanik

Professor Tine Rask Licht, DTU Fødevareinstituttet

Professor Anders Kristensen, DTU Sundhedsteknologi

Professor Karsten Wedel Jacobsen, DTU Fysik

Professor Lisbeth M. Ottosen, DTU Byg

Lektor Ole Ravn, DTU Elektro

Studerende

Stud.polyt. Søren Kuhberg

Stud.polyt. Andreas Ipsen

Stud.polyt. Magnus Hjerrild Andreasson

Andre deltagere

Dekan for kandidat- og ph.d.-uddannelserne samt internationalisering, professor Philip John Binning

Sekretær
Fuldmægtig Lisa Maria Hindsgaul, Afdelingen for Policy og Relationer, telefon.: 45 25 10 14, e-mail: lmaha@adm.dtu.dk