Studienævn

På DTU er studienævn organisatorisk placeret på institutterne i form af institutstudienævn (ISN). De arbejder med uddannelsesrammerne for diplom-, bachelor- og kandidatuddannelserne samt med undervisningen på det enkelte institut.

Alle studerende har mulighed for at vælge de studerende og blive valgt til institutstudienævnene.

ISN medvirker ved kvalitetssikringen og udviklingen af uddannelserne. Det specifikke arbejde ligger bl.a. i gennemgang af kursusevalueringer og tiltag i forlængelse heraf. Det kan også være forslag til udvikling af nye specialiseringer og kurser samt styrkelse af sammenhængen i uddannelserne. Arbejdet består ofte af mange konkrete tiltag. 

ISN vælger repræsentanter til at sidde i de tværgående uddannelsesudvalg for civilingeniøruddannelsen (CUU) og diplomingeniøruddannelsen (DUU). Studienævnet arbejder med de kurser, undervisere og studieretninger, der er tilknyttet instituttet.