Akademisk Råd

Akademisk Råd skal sikre medbestemmelse og medinddragelse vedrørende DTU’s samlede akademiske opgaver. Akademisk Råd skal blandt andet udtale sig om den interne fordeling af bevillinger, sammensætte de udvalg, der skal vurdere ansøgere til videnskabelige stillinger og tildele ph.d.-, doktor- og æresdoktorgraden.

Akademisk Råds opgaver og sammensætning er beskrevet i DTU's vedtægt § 16.

Forretningsorden for Akademisk Råd kan læses her.

Medlemmerne af Akademisk Råd er: 


Formand

Rektor Anders Bjarklev


VIP

Professor Anders Kristensen, DTU Sundhedsteknologi

Professor Bo Friis Nielsen , DTU Compute

Seniorforsker Christoph Köhn, DTU Space 

Lektor Gabriel Zsurzsan, DTU Electro

Professor Karsten Wedel Jacobsen, DTU Fysik

Professor Lisbeth M. Ottosen, DTU Sustain

Professor Marcel A. J. Somers, DTU Construct

Professor Thomas Ostenfeld Larsen, DTU Bioengineering


Studerende

Stud.polyt.Abu Bakar Ali

Stud.polyt. Mikkel Berrig Rasmussen

Stud.polyt. Kristian Kielsgaard


Observatør

Ph.D.-foreningen Siv Sørensen, DTU MAN

Dekan Christine Nellemann


Sekretær


Specialkonsulent Ditte Kirstine Andersen, Afdelingen for Policy og Relationer, telefon.: 45 25 11 69, e-mail: AFR-Akademiskraad@dtu.dk