Tværgående uddannelsesudvalg

Der findes to tværgående uddannelsesudvalg på DTU - Civilingeniøruddannelsens uddannelsesudvalg (CUU) og Diplomingeniøruddannelsens uddannelsesudvalg (DUU).

Uddannelsesudvalgene er sammensat af:

  • 3 repræsentanter fra studieledere (CUU: bachelor- og kandidatstudielederne og DUU: diplomstudieledere)
  • 3 repræsentanter fra formændene for institutstudienævnene 
  • 3 repræsentanter fra henholdsvis de studerende på civilingeniør- og diplomingeniøruddannelsen. Studenterrepræsentanterne skal være eller have været medlem af et institutstudienævn.

De tværgående uddannelsesudvalg sikrer på det overordnede niveau dialogen mellem alle uddannelsesprocessens parter; dekan, studieleder, institutstudienævn og studerende. Udvalgene rådgiver dekanerne om udviklingen af uddannelserne inden for hvert deres uddannelsesområde og drøfter de uddannelses- og undervisningspolitiske spørgsmål, som dekanerne fremlægger, herunder bl.a. uddannelsesstrukturen, nye uddannelser, nye uddannelseselementer (tværgående kurser), kvalitetssikringsmekanismer og evaluering. Udvalgene har også mulighed for at fremsætte nye ideer og opfordre dekanerne til at forfølge disse.

De to udvalg holder hver især møde 4 gange årligt. Udvalgene er kollegiale organer og sekretariatsbetjenes af Afdelingen for Uddannelse og Studerende.