Campusudvikling

Transforming DTU

DTU investerer i disse år massivt i universitetets fysiske rammer, som skal skabe endnu et bedre miljø for universitetets aktiviteter. Vi bygger nyt og udvikler den eksisterende bygningsmasse for at få plads til nye, topmoderne forskningsfaciliteter og skabe optimale betingelser for flow og synergi mellem forskning, undervisning og innovation. Følg campusudviklingen på disse sider.

foto Kontraframe

Gode rammer giver et godt studiemiljø, DTU

DTU har siden 2012 bygget og renoveret mere end 30,000 m2 studie- og læringsmiljøer på campus i Lyngby. Faciliteterne giver plads til både at studere sammen og ro til fordybelse, og skal danne ramme om et godt studieliv for de mange studerende der hvert år vælger at studere på DTU.

Auditorier

De fleste auditorier i Lyngby bliver renoveret. Istandsættelserne tager højde for nye undervisningsformer og ny teknologi.

Bygning 116

Bygningen, der bl.a. indeholder det største auditorium på DTU Lyngby Campus, skal ombygges og nyindrettes.

Bygning 331 Risø Campus

Byggeriet af den nye vindtunnel på DTU Risø Campus skal understøtte forskningen og udviklingen af aerodynamik på vindmøller

Bygning 310

Forsknings- og laboratoriebygning i 3. kvadrant til DTU Energi, DTU Fysik samt etablering af 3D Imaging Center 

Udvidelse af DTU Skylab

Udvidelse af DTU Skylab - Bygning 374 

Bygning 128 og 129

Nye laboratorier til DTU Byg

Bygning 228

Ny forsøgs- og forskningsbygning til DTU Kemiteknik.

Bygning 130

Nyt beton- og materialelaboratorium til DTU Byg