Bestyrelsesmøde d. 13. september 2019

Dagsorden

1. Velkomst og mundtlige meddelelser

2. Underskrift af referat af bestyrelsesmøde d. 24. juni 2019

3. Rektoratsrapporten (sagsfremstilling)

4. Status for byggeprojekter efter 2. kvartal 2019 (sagsfremstilling, bilag 1)

5. Regnskab efter 2. kvartal 2019 og prognose for 2019 (sagsfremstilling, bilag 1)

6. 10-års budget (sagsfremstilling, bilag 1)

7. Likviditetsredegørelse og dagsværdiopgørelse af fast ejendom (lukket punkt)

8. Halvårsstatus for strategisk rammekontrakt (sagsfremstilling, bilag 1 og bilag 2)

9. Rapport fra den daglige ledelse vedr. status på Handlingsplan 2019 (sagsfremstilling, bilag 1)

10. Universitetsdirektørens ansættelse (behandles for lukkede døre)

11. Bestyrelsens eget punkt

12. Evt.

13. Bestyrelsens seminar / strategiske drøftelse (lukket punkt)

Referat