Sektorudvikling

DTU har stærke traditioner for at samarbejde på alle niveauer inden for rekvireret forskning, samarbejde om test og demonstration og offentlig-privat innovation. Det gælder ikke alene på det tekniske område, men også i forhold til de love og regler, som gælder inden for sektorerne.

Arbejdet med sektorudvikling på DTU kan supplere virksomheders og brancheorganisationers kompetencer på en række områder. Det gælder særligt når der er brug for ekspertise inden for flere faglige discipliner, hvor DTU kan samle kompetencer både internt og i forhold til eksterne aktører. 

På udvalgte områder har DTU samlet know how i tværgående centre, der koordinere de tværgående aktiviteter på DTU inden for forskning, uddannelse, innovation og rådgivning. Det gælder f.eks. centrene Maritime DTU og Transport DTU som identificerer nye behov i samarbejde med branchen.

Ud over aktiviteterne i centrene gennemfører DTU enkeltstående sektorudviklingsprojekter, med fokus på f.eks. konkurrenceevne, beskæftigelse og vækst gennem teknologiudvikling. Der tages afsæt i den enkelte sektors behov og alle teknologier af relevans for sektoren inddrages.

Et sektorudviklingsprojekt kan blandt andet resultere i:

  • Løsninger af virksomheders teknologiske udfordringer 
  • Interessevaretagelse over for myndigheder og andre bevillingsgivere 
  • Forskningssamarbejder 
  • Samarbejder om innovationsforløb 
  • Ansøgninger om forskningsmidler

Kontakt os gerne for en drøftelse af muligheder for samarbejde og hvilke ydelser DTU til tilbyde.

Kontakt

Henrik Mielby
Teamleder
Afdeling for Innovation og Sektorudvikling
45 25 10 46

Kontakt

Jan Eiersted Molzen
Kontorchef, Rådgivning og netværk
Afdeling for Innovation og Sektorudvikling
45 25 71 27