Godkendelse og indskrivning

Ansøgning om indskrivning
Ved ansøgning om indskrivning skal ansøgningsskemaet udfyldes, dateres og underskrives af ansøgeren og hovedvejlederen og afleveres herefter til ph.d.-skolelederen. Skemaet findes via linket i bunden af denne side. 

Det forudsættes, at man har en aftale med en lektor, seniorforsker, docent eller professor, der er villig til at være hovedvejleder.  Ansøgningen skal udarbejdes i samråd med den potentielle hovedvejleder.

For at blive indskrevet til ph.d.-uddannelsen skal ansøgeren dels have en faglig godkendelse, dels have godkendt det økonomiske grundlag for ph.d.-studiet (finansieringsplanen).

  • Den faglige godkendelse sker hos ph.d.-skolelederen efter indstilling fra ph.d.-udvalget.
  • Ph.d.-skolelederen godkender det økonomiske grundlag - herunder en DTU-godkendelse af den institutionsbetaling, som indgår i budgettet for ph.d.-uddannelsen. Ph.d.-skolen skal sikre, der er midler til hele forløbet, og at der er en finansieringsplan for alle 3 år.

Derudover skal der foreligge diplom eller officielt brev med dato for opnåelse af grad samt arbejds- og opholdstilladelse for ikke EU-borgere.

Den ph.d.-studerende kan tidligst indskrives/ansættes måneden efter faglig godkendelse foreligger, inkl. ovenstående dokumenter. Som hovedregel skal mindst halvdelen af studietiden foregå ved DTU.