Godkendelse og indskrivning

Ansøgning om indskrivning
Ved ansøgning om indskrivning skal ansøgningsskemaet udfyldes, dateres og underskrives af ansøgeren og hovedvejlederen og afleveres herefter til ph.d.-skolelederen. Skemaet findes via linket til højre på denne side. 

Det tager normalt ca. 8 uger at behandle en ph.d.-ansøgning. Startdatoen skal være den første eller femtende i en måned og aldrig med tilbagevirkende kraft. Af administrative årsager kan startdatoen i december måned kun være den første og aldrig den femtende.

For at blive indskrevet til ph.d.-uddannelsen skal ansøgeren dels have en faglig godkendelse, dels have godkendt det økonomiske grundlag for ph.d.-studiet (finansieringsplanen).

  • Den faglige godkendelse sker hos ph.d.-skolelederen efter indstilling fra ph.d.-udvalget.
  • Ph.d.-skolelederen godkender det økonomiske grundlag - herunder en DTU-godkendelse af den institutionsbetaling, som indgår i budgettet for ph.d.-uddannelsen. Ph.d.-skolen skal sikre, der er midler til hele forløbet, og at der er en finansieringsplan for alle 3 år.

Derudover skal der foreligge diplom eller officielt brev med dato for opnåelse af grad samt arbejds- og opholdstilladelse for ikke EU-borgere.

Den ph.d.-studerende kan tidligst indskrives/ansættes måneden efter faglig godkendelse foreligger, inkl. ovenstående dokumenter. Som hovedregel skal mindst halvdelen af studietiden foregå ved DTU.

Vejleder
Det forudsættes, at man har en aftale med en lektor, seniorforsker, docent eller professor, der er villig til at være hovedvejleder.  Ansøgningen - der udarbejdes i samråd med den potentielle hovedvejleder - skal indeholde et udfyldt informationsskema samt en projektbeskrivelse.

Skemaet skal suppleres med yderligere baggrundsoplysninger om ansøgeren (CV) og en beskrivelse af det påtænkte studium, samt et kort CV for hovedvejleder samt kort CV for evt. medvejleder.

Der vedlægges en kopi af eksamensbevis sammen med ansøgningen. 

Faglig godkendelse
Ph.d-udvalget foretager en indstilling om den faglige godkendelse til ph.d.-skolelederen på baggrund af ansøgningen, ph.d.-skolens udtalelse, samt eventuelle kommentarer fra ansøger og den potentielle hovedvejleder. Såfremt indstillingen er negativ skal dette begrundes.

Behandling af ansøgningen er normalt afsluttet inden for ca. 8 uger.

Godkendelsen er gældende 1 år fra ph.d.-udvalgets godkendelse med mindre, der sker ændringer i det planlagte ph.d.-studium.