Smillende forskere samarbejder ved et stort bord

Rammer for forskningen

Som forsker på DTU bliver du en del af et internationalt eliteuniversitet med moderne forskningsfaciliteter, tværgående forskningsmiljøer og tæt samarbejde med erhvervslivet. Juridisk bistand, hjælp til forskningsansøgninger og arbejdet med god videnskabelig praksis er blot nogle af de muligheder, DTU tilbyder sine forskere.

DTU værner om forskningsfriheden, troværdigheden og forskningsintegriteten ved at følge en række principper og vejledninger for god videnskabelig praksis. DTU's målsætning er at være et nationalt omdrejningspunkt for teknologisk udvikling gennem uddannelse, forskning, innovation og forskningsbaseret rådgivning.

DTU har fokus på, at teknisk-naturvidenskabelig forskning skal bidrage til udvikling af samfundet og løse globale udfordringer.

Forskning gennemført på DTU skal være af høj kvalitet og troværdighed. DTU overholder derfor en række principper og vejledninger, der beskriver rammerne for god videnskabelig praksis.


Læs om principperne.

Mængden af forskningsdata vokser, og evnen til at administrere og effektivt udnytte forskningsdata, er en forudsætning for at indfri DTU’s ambition om at være blandt de fem bedste tekniske universiteter i Europa.


Læs om håndtering af forskningsdata.

Som forsker på DTU kan du fx få hjælp til at sikre finansiering, sparring på oplæg, rådgivning og juridisk bistand.


Læs om forskningsstøtten.

Som forsker på DTU bliver du en del af et stort fællesskab, der udvikler og nyttiggør naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet.


Læs om DTU som forsknings-arbejdsplads.