Den kunstige intelligens breder sig

Kunstig intelligens (AI – artificial intelligence) er på vej ind i flere og flere sektorer, brancher, produkter og tjenester.

DTU's robot, R2DTU. Foto: Bax Lindhardt.
DTU's robot, R2DTU. Foto: Bax Lindhardt

Kunstig intelligens omfatter computersystemer, som er i stand til at udføre opgaver, der normalt kræver menneskelig intelligens, såsom analyse, problemløsning, mønstergenkendelse og sprogbeherskelse og -forståelse.

Kunstig intelligens kan komme borgere, virksomheder og det offentlige til gavn. Ifølge Europa-Kommissionen kan …

  • borgere bl.a. få bedre sundhedspleje og sikrere og renere transport.
  • virksomheder udvikle innovative produkter og tjenester eller sikre en mere effektiv produktion.
  • det offentlige opnå mere bæredygtige tjenester, f.eks. inden for transport, energi og affaldshåndtering.

Europa-Kommissionen opfordrer til, at kunstig intelligens skal udvikles på en måde, der sikrer, at AI-systemerne bl.a. bliver gennemsigtige, sporbare og under menneskelig kontrol, og at de anvendte datasæt er objektive.

På DTU er forskerne i gang med at udvikle og udnytte kunstig intelligens – samtidig med at blikket er rettet mod de etiske og sikkerhedsmæssige spørgsmål.