Ledige studiepladser

Fra 28. juli - 7. august kan du søge om optagelse på de civil- og diplomretninger, som har ledige studiepladser. Nedenfor kan du se, hvilke retninger, der har ledige pladser. Du kan læse nærmere om, hvordan du søger optagelse, nederst på siden. De ledige studiepladser fordeles efter højeste kvotient (eksamensgennemsnit).

Der er ledige pladser på følgende civil- og diplomingeniørretninger:

Områdenummer  Retning
 15055  Vand, Bioressourcer og Miljømanagement
 15080  Strategisk Analyse og Systemdesign
 15125  Elektroteknologi
 15126  Fiskeriteknologi
 15127  Fødevaresikkerhed og -kvalitet
 15165  Moblitet, Transport og Logistik
 15170  Elektrisk Energiteknologi

Ansøgningsskema

Optagelse.dk er lukket, og du skal derfor udfylde DTU's eget ansøgningsskema:

Du skal huske at sende dit eksamensbevis sammen med dit ansøgningsskema. Det gælder også, selvom du har søgt ind på DTU tidligere. Du skal uploade dit ansøgningsskema og dit eksamensbevis via forsiden på UnistartDTU

Ansøgningsfrist: Den 7. august

Svar på optagelse: Den 16. august ved at logge på UnistartDTU

Hvem kan søge?

Du kan søge ledige pladser, hvis du har en afsluttet adgangsgivende eksamen, som kan vurderes i kvote 1 - det gælder også udenlandske eksaminer fra EU/EØS lande og Storbritannien.
Hvis du er i gang med at sommersupplere ét eller to fag og derved kan opfylde alle adgangskrav til 1. september, må du også gerne søge ledige pladser.

Hvem kan ikke søge?

Du kan ikke søge om optag til ledige pladser, hvis du:

  • ikke kan opfylde alle adgangskrav ved studiestart 1. september.
  • skal søge dispensation for at blive optaget
  • søger om genoptagelse 
  • søger om retnings- eller studieskift (med mere end 60 ECTS-point)
  • har en adgangsgivende eksamen, der kun kan vurderes i kvote 2, dvs. en Adgangseksamen til Ingeniøruddannelsen eller en udenlandsk eksamen taget uden for EU/EØS 

Yderligere oplysninger

Hvis du har spørgsmål om DTU's uddannelser, kan du kontakte DTU’s studievejledning på e-mailadressen studvejl@adm.dtu.dk