Tag en erhvervs-ph.d. på DTU

Et forskningssamarbejde mellem en virksomhed og DTU er en oplagt mulighed for virksomheden for at få tilført den nyeste forskningsbaserede viden.

DTU samarbejder med en lang række virksomheder i forbindelse med ph.d.-projekter og uddannelse af erhvervsforskere. Det er et treårigt forløb, hvor virksomheden har mulighed for at sætte fokus på et forretningskritisk udviklingsområde.

Hvad får virksomheden ud af at indgå i et samarbejde om at uddanne en erhvervsforsker?

  • Teoretisk funderet viden på højt fagligt niveau, der kan bidrage til øget effektivitet og produktivitet, værditilvækst, konkurrencefordele unikke resultater og nye udviklings- og forretningsmuligheder.
  • Grobund for ny forskning, der sikrer fortsat innovation og udvikling
  • Adgang til netværk i forskningsmiljøet med mulighed for at indlede nye samarbejder eller styrke eksisterende relationer.

Læs mere nedenfor om de forskellige former for samarbejde og få et overblik over, hvilke muligheder der passer bedst til din virksomhed.

ErhvervsPhD-ordningen

Læs om den særlige ordning, der administreres af Innovationsfonden. Under ordningen ydes der tilskud til virksomheden til betaling af den ph.d.-studerendes løn.