Gæste ph.d.

Hvis du er indskrevet som ph.d.-studerende ved en anden videregående uddannelsesinstitution, kan du følge kurser som gæste ph.d.-studerende på DTU. Du deltager i undervisningen sammen med DTU's fuldtidsstuderende, og al undervisning foregår i dagtimerne.

Du kan også indgå en aftale med en vejleder om at komme til DTU for at arbejde på dit ph.d.-projekt i en vis periode.

Hvis du registrerer dig via et af nedenstående links, vil du blive indskrevet på DTU som gæstestuderende.

Hvis du planlægger at følge kurser på DTU, så klik her.

Hvis du planlægger at besøge DTU for at arbejde på dit ph.d.-projekt, så klik her.