Bæredygtig energi

DTU’s forskning bidrager til at Danmark i 2050 skal være uafhængig af fossile brændsler. Dermed understøtter DTU FN’s verdensmål om bæredygtig energi og bæredygtig udvikling.

Billede af vindmølle fra DTU's testcenter i Østerild. Foto: Joachim Ladefoged
Billede af vindmølle. Foto: Joachim Ladefoged

Den stigende udledning af CO2 i atmosfæren er med til at forandre verdens klima. Temperaturen og vandstanden i havene stiger, og vejret bliver stadig vildere. For at afhjælpe klimaforandringerne og begrænse CO2-udslippet er det nødvendigt, at vi ændrer vores energiforbrug til vedvarende energikilder.

I Danmark er ambitionen, at vi skal være uafhængige af fossile brændstoffer – kul, olie og gas – i 2050. Det betyder, at vedvarende energikilder som f.eks. vind- og solenergi samt biomasse skal kunne dække hele landets energiforbrug – samtidig med at vores energibehov er konstant stigende.

En stor del af DTU’s forskning bidrager til den grønne omstilling. Vi er verdensførende inden for vindenergiteknologi og har opbygget en række tværfaglige forskningsmiljøer, hvor vi eksempelvis forsker i at konvertere strøm fra de vedvarende energikilder til flydende brændstoffer, og i hvordan vi kan lagre energien – f.eks. i batterier, i varme sten under jorden eller i husenes murværk – så den er tilgængelig, når vinden ikke blæser og solen ikke skinner.

  • På baeredygtighed.dtu.dk kan du læse om nogle af de teknologier DTU udvikler til en bæredygtig forandring.
  • Nedenfor har vi samlet en række nyheder og artikler fra de seneste år, som sætter fokus på DTU's arbejde med bæredygtig teknologi for mennesker.