Bestyrelsesmøde 26. juni 2018

Dagsorden 

1. Velkomst og mundtlige meddelelser 

2. Underskrift af referat af bestyrelsesmøde 6. april 2018

3. Rektoratsrapport (dele som lukket punkt) (sagsfremstilling)  

4. Fastlæggelse af mødedatoer for møder i 2019 (sagsfremstilling)

5. Bestyrelsens forretningsorden (sagsfremstilling, bilag 1)

6. DTU's forskningsmæssige styrkepositioner (lukket punkt) 

7. Forsknings- og uddannelsesevalueringer (lukket punkt) 

8. Regnskab efter 1. kvartal 2018 og prognose for året (sagsfremstilling, bilag 1)

9. Godkendelse af udkast til politik for bestyrelsens økonomiske styringsredskaber (lukket punkt)

10. Status for byggeprojekter efter 1. kvartal og godkendelse af igangsættelse af to projekter vedr. radiodødt rum (sagsfremstilling, bilag 1)

11. Universitetets risici, forsikringsforhold og retslige tvister (lukket punkt) 

12. Status på arbejdet i styregruppen for ligestilling og mangfoldighed (sagsfremstilling, bilag 1, bilag 2, bilag 3)

13. Godkendelse af DTU's aftagerpanel  (sagsfremstilling, bilag 1)
 

14. Proces for DTU Strategi 2020-2025 (præsenteres mundtligt på mødet)

15. Emner til bestyrelsens seminar i september 2018 (sagsfremstilling)

16. Evt. 

Referat