Bestyrelsesmøde d. 24. juni 2019

Dagsorden

1. Velkomst og mundtlige meddelelser

2. Underskrift på referat af bestyrelsesmødet d. 29. marts 2019

3. Rektoratsrapporten. Dele som lukket punkt. (Sagsfremstilling)

4. Fastlæggelse af mødedatoer for kommende år (Sagsfremstilling)

5. Forsknings- og uddannelsesevalueringer. Lukket punkt.

6. Regnskab efter 1. kvartal og prognose for 2019 (Sagsfremstilling, bilag 1)

7. Låneoptagelse. Lukket punkt.

8. Status for byggeprojekter efter 1. kvartal 2019 (Sagsfremstilling, bilag 1)

9. Orientering (mundtligt) om status for investeringsrammeloftet

10. Status for Electromagnetic Test Centre og business case. Lukket punkt.

11. Universitetets risici, forsikringsforhold og retslige tvister. Lukket punkt.

12. Valg af institutionsrevisor. Lukket punkt.

13. DTU Strategi 2020-2025: Orientering om status for strategiske pejlemærker (Sagsfremstilling, bilag 1 og bilag 2) 

14. Emner til bestyrelsens seminar i september 2019 (Sagsfremstilling)

15. Bestyrelsens eget punkt

16. Evt.

Referat