Bestyrelsesmøde d. 29. marts 2019

Dagsorden

1. Velkomst og mundtlige meddelelser

2. Underskrift af referat af bestyrelsesmøde d. 7. december 2018

3. Rektoratsrapporten. Dele som lukket punkt. (sagsfremstilling, bilag 1 og bilag 2)

4. Udkast til årsrapport 2018. Lukket punkt. (sagsfremstilling, bilag 2, bilag 3, bilag 4 og bilag 5)

5. Tiltag for nedbringelse af DTU's studiefrafald (sagsfremstilling)

6. Status for, hvorfor flere kvinder end mænd forlader forskerstillinger på DTU (sagsfremstilling, bilag 1 og bilag 2)

7. Status for byggeprojekter efter 4. kvartal 2018 (sagsfremstilling, bilag 1)

8. Optagelse af lån (sagsfremstilling og bilag 1)

9. Bestyrelsen eget punkt. Lukket punkt.

10. DTU-strategi 2020-2025: Præsentation af udkast til strategiske pejlemærker og mål (sagsfremstilling, bilag 1, bilag 2, bilag 3 og bilag 4)

11. Evt.

Referat