Bestyrelsesmøde d. 31. marts 2017

1. Underskrift af referat af bestyrelsesmøde den 2. december 2016

2. Underskrift af forretningsorden (sagsfremstillingbilag 1)

3. Rektorartsrapport (dele som lukket punkter) (sagsfremstilling)

4. Udkast til årsrapport 2016 (sagsfremstillingbilag 1bilag 3bilag 4 og bilag 5).

5. Status for lovforslag om ændring af universitetsloven (bedre rammer for ledelse). (Lukket punkt).

6. Status for byggeprojekter efter 4. kvartal 2016 (sagsfremstillingbilag1 og bilag 2)

7. Orientering om status for aktstykker (lukket punkt)

8. Revideret konsolideringspolitik (sagsfremstillingbilag 1)

9. Fagligt oplæg: Horizon 2020 prisen for at bryde den optiske transmissionsbarriere

10. Evt.

Referat