Bioinformatik og Systembiologi - kandidat

Studielinjer:

  • Biomedicial Bioinformatics
  • Infectious Disease Health Informatics
  • Bioinformatic Methods in Life Science

Internationale fællesuddannelser

Ansøgningsfrister

1. marts 
Med studiestart i september

15. oktober
Med studiestart i februar

Bioinformatik og Systembiologi - kandidat

Bioinformatik og Systembiologi bruger computermetoder til at analysere biologiske data.

Bioinformatik og Systembiologi

Bioinformatik er et forskningsfelt, der drejer sig om beregningsmæssig analyse af biologiske data. Det er en nødvendig kompetence, da næsten al biomedicinsk forskning i dag involverer brugen af bioinformatik.

I modsætning til tidligere tiders fokus på det enkelte gen eller protein er systembiologi et forskningsfelt, hvor man fokuserer på forståelsen af hele biologiske systemer – fx proteinkomplekser, metaboliske reaktionsveje, eller regulatoriske netværk.

Uddannelsesretningen ’Bioinformatik og Systembiologi’ er derfor stærkt tværfagligt og kombinerer viden fra bl.a. molekylærbiologi, genetik, datalogi, matematik, og statistik.

Uddannelsens fokus

I løbet af studiet lærer du at bruge computerbaserede metoder og matematiske modeller til at behandle de enorme mængder af biologiske data, som i dag produceres ved hjælp af ”high throughput”-metoder. Typiske eksempler på biologiske data er DNA- og proteinsekvenser, mRNA-niveauer, post-translationelle modifikationer, protein-protein interaktioner, metabolske pathways og proteinkomplekser. Men også nedskrevne sygehistorier og den videnskabelige litteratur er eksempler på datatyper, der kan analyseres med computermetoder.

Selvom fokus er på beregningsmæssig analyse, er det vigtigt med en solid forståelse af den underliggende molekylærbiologi samt af de eksperimentelle metoder, der benyttes til at generere de store datamængder. Som en del af studiet er det derfor også muligt at arbejde både selvstændigt og sammen med andre i laboratoriet for at opnå en endnu tættere kobling mellem dataanalyse og eksperimentelt arbejde.

Du bliver en del af et spændende forskningsområde, der vil kaste nyt lys over grundlæggende, biologiske fænomener og som kan føre til udvikling af nye vacciner, cellefabrikker og medicin, der er skræddersyet til den enkelte patient.

Specialiseringer

På kandidatuddannelsen i systembiologi og bioinformatik er der tre studielinjer:

  • Biomedicial Bioinformatics
  • Infectious Disease Health Informatics
  • Bioinformatic Methods in Life Science 

Læs mere om studielinjerne.

Læs mere om opbygningen af DTU’s kandidatuddannelser.

Hvad kan jeg blive?

Med en uddannelse i Bioteknologi fra DTU bliver du Bio-ingeniør. Det gælder også for kandidatgraden i Bioinformtik og systembiologi. En Bio-ingeniør har mange forskellige jobmuligheder, men DTU's uddannelserne inden for biotek er først og fremmest storleverandører af kandidater og ph.d.'er til biotech-industrien, medicinal-industrien, fødevare-industrien og forskningsverdenen.

Kandidatuddannelsen i bioinformatik og systembiologi giver dig mange forskellige jobmuligheder, men DTU er især storleverandør af kandidater til biotek- og medicinalindustrien samt forskningsverdenen.

Mange af vores kandidater vælger at fortsætte med en ph.d.-grad efter studiet – enten en almindelig ph.d. eller en ErhvervsPhD i samarbejde med et firma. Du kan fortsætte dine studier på DTU eller et andet dansk universitet, men mange af vores dimittender tager deres ph.d. i udlandet, og vi har alumner på fx Harvard. 

Typiske arbejdsområder

Med en kandidatgrad i bioinformatik og systembiologi vil du typisk arbejde med forskning og udvikling på et universitet, et hospital eller i en virksomhed. Dine kompetencer vil være eftertragtede til analyse af de store mængder data, der produceres i forbindelse med biomedicinske analyser, og du vil kunne indgå i udviklingen af fx medicin og vacciner. Din viden inden for feltet vil også være nyttig i konsulentbranchen og hos patentbureauer.

Jobmuligheder

Såvel i Danmark som i udlandet er der mange muligheder for et job, hvor dine kompetencer i bioinformatik og systembiologi vil være eftertragtede. Typiske aftagere er:

  • Bioteknologiindustrien, fx Novozymes A/S og Novo Nordisk A/S,
  • Medicinalindustrien, fx LEO Pharma A/S og Lundbeck A/S
  • Forskningsverdenen på universiteter i ind- og udland

Læs videre til ph.d.

Når du er uddannet civilingeniør, kan du måske fortsætte på det 3-årige ph.d.-studie, som på DTU er en forskeruddannelse i international topklasse. Du kan vælge mellem at tage et almindeligt ph.d.-studie eller at tage en ErhvervsPhD, hvor du samtidig er ansat i en virksomhed.

Som ph.d.-studerende indgår du i en forskergruppe og skal gennemføre et selvstændigt videnskabeligt projekt.

På DTU påbegyndes hvert år omkring 400 nye ph.d.-projekter på alle universitets institutter.

Læs mere om ph.d-uddannelsen på DTU

Honours Programmes er eliteuddannelser, hvor du som studerende kan følge et særligt udfordrende studieforløb.

Læs mere om Honours Programmes