Afdelingen for Økonomi og Regnskab

Afdelingen for Økonomi og Regnskab (AØR) støtter DTU’s ledelse i den overordnede økonomistyring, herunder især:

  • Udarbejdelse af eksternt årsregnskab og budget 
  • Udarbejdelse af kvartalsregnskab og ledelsesinformation til DTU's bestyrelse, direktion og lederkreds 
  • Varetagelse af de daglige regnskabsmæssige opgaver (kreditorer, debitorer, betalinger og kapitalforvaltning) 
  • Vejledning og bistand ved økonomiopfølgning på DTU's institutter og afdelinger 
  • Rådgivning, controlling og udarbejdelse af projektregnskaber 
  • Varetagelse af DTU's indkøbspolitik 
  • Vedligeholdelse af DTU’s økonomisystemer

Afdelingen ledes af Underdirektør Stig Juhl Madsen og består af følgende:

Institut- og afdelingsøkonomi
Chef for Institut- og Afdelingsøkonomi Lene A. Lindebjerg

Koncernøkonomi
Koncernøkonomichef Annette Perch

Koncernindkøb
Koncernindkøbschef Søren Ivert Kristensen

Konsulentservice
Kontorchef Henrik Mørch Mortensen

Oracle Kompetence Center
Chef for Oracle Kompetence Center Mads Henrik Bang

 

Kontakt

Danmarks Tekniske Universitet
Afdelingen for Økonomi og Regnskab
Lundtoftevej 150
Bygning 266
2800 Kgs. Lyngby
E-mail: AOR-101@adm.dtu.dk