Institutter

Universitetets kerneydelser; uddannelse, forskning, forskningsbaseret rådgivning og innovation varetages af institutterne.

Institutterne planlægger og tilrettelægger forskning og undervisning inden for deres fagområde og samarbejder om de enkelte studieretninger og -linier. Institutterne ledes af en institutdirektør, der er ansvarlig over for rektor.

Til at rådgive sig har institutdirektøren et advisory board bestående af repræsentanter fra institutternes kerneinteressenter.

Se alle DTU's institutter og deres forskningsområder