Karriere

Med en karriere på DTU bliver du en del af en stor virksomhed med mange muligheder, og vi sætter konstant fokus på at tilbyde vores medarbejdere attraktive rammer, hvori de kan udvikle og udnytte deres potentiale bedst muligt.

DTU tilbyder en bred vifte af faglig og personlig kompetenceudvikling. Vi opfordrer dig løbende til at udvide din horisont og udfolde dit potentiale gennem vores brede udvalg af uddannelses- og udviklingstilbud, hvor du kan udvikle dine talenter – faglige såvel som personlige.

Alle medarbejdere, herunder ledere, har en årlig udviklingssamtale med deres nærmeste leder. Her får du mulighed for at tale om dine faglige og personlige udviklingsmål og karriereønsker. DTU handler på den feedback, vi får, så vi hele tiden bliver bedre og bevæger os fremad som en samlet virksomhed.

Karriereveje

Videnskabelig karrierestruktur

Medarbejdere, der ansættes i en videnskabelig stilling på DTU, omfattes af stillingsstrukturen for videnskabeligt personale ved universiteter. Herunder kan du få et overblik over de mest almindelige stillinger i den videnskabelige stillingsstruktur med stillingsindhold samt ansættelsesform og -periode:

Teknisk/administrativ medarbejders karriere

En væsentlig del af DTU’s alsidige virksomhed understøttes, faciliteres og udføres hver dag af tekniske og administrative medarbejdere, såsom webdesignere, business controllere, HR Partnere, it-supportere, regnskabsmedarbejdere, systemprogrammører, dyrepassere, gartnere, færgeførere, laboranter og historikere, for bare at nævne nogle.

Inden for de tekniske og administrative funktioner har vi gode karrieremuligheder med mange forskellige specialist- og lederjobs.

DTU Lederrollen

Alle medarbejdere på DTU har krav på kompetent ledelse, som sikres gennem målrettet uddannelse af alle DTU’s ledere. God ledelse på alle niveauer er et centralt element i at fastholde DTU som et førende teknisk universitet.

Ledelse finder sted overalt i DTU-systemet. Det drejer sig både om ledelse af forskergrupper af forskellig størrelse og karakter og ledelse af andre organisatoriske enheder, hvor specialister, forskere og andre højt kvalificerede medarbejdere skaber resultater i et forpligtende arbejdsfællesskab på DTU.

DTU Lederrollen afspejler, at den høje faglighed er et grundvilkår for ledelse på et universitet. Ledelsesindsatsen skal ses som en løftestang for, at DTU når sine erklærede strategiske mål.

Læs mere om DTU Lederrollen.