Lektor (Associate professor)

Stillingsindhold

  • Hovedopgaverne er forskning (herunder forpligtelse til publicering/videnskabelig formidling) og forskningsbaseret undervisning (med tilhørende eksamensforpligtelser) samt innovation, videnudveksling med samfundet, forskningsledelse, vejledning og supervision af adjunkter og forskere samt fagligt bedømmelsesarbejde.
  • Fordelingen mellem de forskellige opgaver kan variere og planlægges i samarbejde med vedkommendes institutdirektør – men arbejdet med undervisning og uddannelse vil typisk optage 50 % af arbejdstiden.

Ansættelsesform og -periode:

  • Kvalifikationskravet for en lektor-/forskerstilling svarer til det niveau, der kan opnås gennem ansættelse som hhv. adjunkt og forsker, og stillingens kvalifikationskrav, der er:
    • Dokumenteret videnskabelig produktion/publicering og forskningspotentiale på internationalt niveau
    • Evne til at bidrage til instituttets nationale og internationale samarbejder, herunder formidling af forskningsresultater og medvirken til forskningsbaserede fornyelser i samfundet.
  • Normalt tidsubegrænset, men kan ske tidsbegrænset.
  • Til lektorer ydes et pensionsgivende tillæg på årligt 87.900 kr. i niveau 31. marts 2012.
  • Ansættelse som lektor/seniorforsker sker i henhold til overenskomst for Akademikere i staten.