Postdoc (Postdoc)

Stillingsindhold:

  • Arbejdsopgaverne vil normalt overvejende være forskning, men kan også være undervisning i et vist omfang. Desuden kan i begrænset omfang komme varetagelse af andre opgaver.

Ansættelsesform og –periode:

  • Kvalifikationskravet er videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau.
  • Postdoc-stillingen er en tidsbegrænset videnskabelig stilling og kan besættes for en periode på op til 4 år på samme universitet.
  • Postdoc-stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling, men der kan ske ansættelse på deltid.
  • Ved fravær pga. barsels- eller adoptionsorlov forlænges ansættelsen efter ansøgning, svarende til fraværsperiodens længde.
  • Udløber ansættelsesperioden under barsels- eller adoptionsorlov, genoptages tjenesten efter endt orlov med en periode, som svarer til den periode, postdoc’en har haft orlov inden for ansættelsesperioden.
  • Ansættelsesperioden kan forlænges ved længerevarende sygdom.
  • Til postdocs ydes et særligt pensionsgivende tillæg på årligt 49.300 kr. i niveau 31. marts 2012.
  • Ansættelse sker i henhold til overenskomst for Akademikere i staten.