DTU udvikler studiemiljøet

Studiemiljøet er en af de vigtigste faktorer for et godt og velfungerende studieliv. Derfor samarbejder ansatte og studerende på DTU om at forbedre studiemiljøet og videreudvikle universitetet som et attraktivt studiested.

Hvad er studiemiljø på DTU?

Studiemiljø på DTU handler om, at studerende føler sig godt tilpas og trives, mens de er på universitetet, det handler om den mangfoldighed af sociale og faglige aktiviteter, som finder sted på DTU, og om de fysiske rammer - ude som inde - som universitetet stiller til rådighed for de studerende.

På DTU sætter vi pris på, at de studerende deltager i aktiviteter ud over den planlagte undervisning, og derfor støtter vi op om et synligt, alsidigt og kulturelt favnende campusliv som en del af studiemiljøet. Læs mere om studielivet og studiestarten på DTU.

Noget-for-Noget-Fonden

Få direkte indflydelse på dit nærstudiemiljø gennem ”Noget-for-noget-Fonden”. Her kan du og dine medstuderende søge om penge til at forbedre jeres studiemiljø, og I bestemmer selv, hvad pengene skal gå til. 

DTU bygger nye læringsmiljøer

Med opførsel af nye undervisningsbygninger og renovering af eksisterende bygninger og auditorier sørger DTU for, at undervisningsfaciliteter og fysiske rammer om undervisning og studiemiljø er i verdensklasse. 

DTU Studiemiljøudvalget

DTU Studiemiljøudvalget er et bredt sammensat udvalg, som rådgiver uddannelsesdekanerne i udviklingen af de fysiske læringsmiljøer og i styrkelsen af studentertrivslen på DTU.

DTU Studiemiljøundersøgelsen

DTU foretager løbende studiemiljøundersøgelser blandt alle studerende på civil- og diplomingeniøruddannelserne på DTU. Formålet er at tage temperaturen på studiemiljøet bredt samt at give de studerende en direkte mulighed for at få indflydelse på deres studiemiljø.

Økonomiske særtilbud

DTU modtog i 2021 et særtilskud på 992.000 til studenterforeningers genstart af studiemiljøet. På DTU var det den centrale studenterforening, Polyteknisk Forening (PF), der administrerede puljen. Hent en oversigt over den konkrete anvendelse her.