Besøg DTU med klassen - øvelser og foredrag

Gymnasieklasser (primært stx og htx) kan lave øvelser og høre foredrag på DTU. Øvelser og foredrag kan både perspektivere den daglige undervisning og indgå i projektarbejde eller tværfaglige undervisningsforløb. Hvis I arbejder med emnet for øvelsen eller foredraget før og efter besøget, understøttes udbyttet af besøget på DTU.

 

En dag på DTU

Gymnasieklasser er velkomne til at bruge en hel dag på DTU stykket sammen af forskellige foredrag og øvelser. Vi anbefaler, at I får en times orientering om DTU's uddannelser samt tager jer tid til at gå en tur på campus, når I alligevel er her. Og I er velkomne til at spise i DTU's kantine, hvor I kan købe mad eller spise jeres medbragte madpakker, samtidigt med at I oplever studiemiljøet.

Faglige forudsætninger

DTU´s tilbud henvender sig primært til elever på matematisk / naturvidenskabelige linjer på stx, htx eller eux. De nødvendige faglige forudsætninger findes beskrevet under hver aktivitet. Lærere, der ønsker at booke en aktivitet, hvor eleverne ikke lever op til de skrevne forudsætninger, bedes kontakte den bestillingsansvarlige, hvis navn fremgår af bookingsiden for de enkelte aktiviteter.

Bestil i god tid

Det er muligt at booke øvelser og foredrag året rundt, men det er de samme forskere og studerende, der står bag gymnasieaktiviteterne, som ellers afholder - eller deltager i - universitetsundervisning, forskningsprojekter, eksamen, projektarbejde m.m. Der er derfor ingen sikkerhed for at det er muligt at afholde øvelse eller foredrag netop den dag, som du ønsker.

Af hensyn til planlægningen anbefaler vi, at I bestiller øvelser og foredrag minimum to uger i forvejen. Det giver mulighed for at finde alternativer og koordinere forskellige dele af jeres besøg, også hvis I ønsker et besøg på et tidspunkt, hvor vi har travlt med andet.

Hvis I bestiller i meget god tid, kan en endelig bekræftelse af bestillingen skulle afvente, at semesterets undervisning falder på plads.

Ansvar og sikkerhed

Læreren har ansvaret for elevernes adfærd under besøget på DTU, og vi gør opmærksom på, at der i besøget kan indgå laboratorieforsøg og andet som kræver, at man overholder nærmere angivne sikkerhedsregler.

Lærerens ansvar
For at eleverne får en god og fagligt udbytterig oplevelse af DTU beder vi om, at læreren sørger for flg:

Eleverne møder friske, forberedte og veludhvilede på DTU.
Eleverne er inden besøget på DTU - hvor det er relevant - blevet gjort opmærksomme på regler for laboratorieadfærd o.lign., som de skal overholde. Evt. sikkerhedsregler for jeres besøg vil være en del af det materiale, læreren modtager i forbindelse med bookingen af besøget. Bemærk fx regler vedr. opsætning af langt hår, brug af lukkede sko (ikke sandaler) og brug af mobiltelefoner.
Ved besøg i laboratorier og forskningsfaciliteter følger eleverne de anvisninger, som DTU´s medarbejdere kommer med.
Eleverne skal deltage aktivt i foredrag / øvelse, og deres adfærd skal være indenfor sædvanlige rammer for god opførsel under besøget på DTU.
Elever, der ikke følger anvisningerne fra DTU´s medarbejdere og/eller på anden måde opfører sig, så de enten generer eller er til fare for andre, kan bortvises af DTU´s medarbejdere. Læreren har - inden besøget på DTU - gjort sine elever opmærksomme på dette.

Ansvar for tingskader
Under besøget på DTU er eleverne erstatningsansvarlige for eventuel skade på inventar og udstyr efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

Ansvar for personskade
DTU har ansvar for at forsøg eller andre praktiske opgaver, der gennemføres under besøget, sker under de sædvanlige sikkerhedsregler for undervisningsforløb, der gennemføres på DTU, og at disse er gennemgået inden forsøgets start.

Spørgsmål til indhold eller planlægning af bestemte foredrag eller øvelser?

Kontakt DTU-underviseren eller den bestillingsansvarlige, hvis navn kan ses i beskrivelsen af aktiviteten.

Spørgsmål vedr. bestillinger, der allerede er foretaget?

 Kontakt den bestillingsansvarlige, hvis navn du finder på bekræftelsen af arrangementet.