Den molekylære mikrobiologi og dens redskaber

Eleverne kommer i laboratoriet og arbejder med de grundlæggende redskaber, der anvendes inden for den molekylære mikrobiologi herunder PCR, restriktionsanalyse og visualisering med gelelektroforese. Eleverne kommer til at lave to øvelser: Undersøgelse af mutation med PCR og Restriktions analyse af plasmider. På dagen vil teorien bag PCR, gelelektroforese, auxotrofi, biosyntese, restriktions enzymer, plasmider og genotyping blive gennemgået. Vi anbefaler, at eleverne i forvejen har fået undervisning i DNA og gener, metabolisme, PCR og gelelektroferese. Eleverne får en kort rundvisning på DTU samt et oplæg om bacheloruddannelsen "Life Science og teknologi" samt det at være studerende på DTU. Besøget på DTU varer fra kl. 9.00 - 16.30.

Praktiske oplysninger

Hvor:

På DTU Bioengineering, Bygning 207, rum 048, 2800 Kgs. Lyngby

Forudsætninger:

Eleverne skal have biologi, kemi eller bioteknologi på højt niveau og skal mindst gå i 2.g når øvelsen udføres. Det anbefales at du underviser dine elever i PCR og det centrale dogme samt i pipettering. Al nødvendig teori blive dækket i løbet af dagen, men udbyttet er større hvis eleverne har denne baggrundsviden hjemmefra. Såfremt der er elever i klassen der lider af sygdomme, som kan have indflydelse på sikkerheden i lab bør det noteres i bookingen. Dette kan f. eks. være Epilepsi eller lignende. Vær opmærksom på at der grundet en systemfejl nogle gange ikke udsendes en godkendelsesmail på øvelsesbestillingen. I nogle tilfælde ender kvitteringen hos det enkelte gymnasies administration. Der arbejdes på at få løst problemet. I mellemtiden kan man kontakte emmdan@dtu.dk for at sikre, at ens bestilling er gået igennem.

Antal deltagere:

12 - 30

Udbydes i perioden:

20/2 - 5/5

Tidsforbrug:

kl. 9.00 - 16.30 ca.

Materialer:

Eleverne skal selv medbringe en udprintet version af øvelsesvejledningen. Der skal som minimum være én udprintet vejledning pr. gruppe. Eleverne skal selv sørge for mad. Der kan købes mad i DTU's kantine eller medbringes madpakke.

Tilbydes følgende dage:

Mandage og fredage

DTU-lærer:

Malene Bonné Meyer
E-mail: mbme@dtu.dk
Institut: Institut for Bioteknologi og Biomedicin
Telefon: 45252569

Bestillingsansvarlig:

Mathilde Blume Skjoldager
E-mail: s204549@student.dtu.dk
Institut: Studerende

Søgning

Vælg relevante fag 
Vælg ønsket periode
 
Angiv relevante dage
Angiv antal deltagere