Afdelingen for IT Service

Afdelingen for IT-Service (AIT) er ansvarlig for drift og support af DTUs fælles infrastruktur og en række administrative systemer.

Det er vores mål at bidrage til at skabe attraktive rammer for uddannelse, forskning og innovation på DTU ved at levere en stabil drift, være proaktive og udnytte de IT-teknologiske udviklingsmuligheder. 
IT-Service søger inspiration og udvikling ved samarbejder med andre universiteter og forskningsinstitutioner. 

Afdelingen ledes af Underdirektør Steen Pedersen og er organiseret i sektioner og enheder:

Koncern it, AIT-KIT
Kontorchef Egon Loke

Basal it, AIT-BIT 
Sektionsleder Anders Fosgerau

Fag- og Forskings-it, AIT-FIT
Sektionsleder Michael Rasmussen

Danish e-Infrastruktur Cooperation, DeIC og I2
Divisionsdirektør Martin Bech

 

Kontakt

Danmarks Tekniske Universitet
Afdelingen for IT-Service
2800 Kgs. Lyngby
Telefon: 4525 5555
Fax: 4588 8040
E-mail: ITservice@dtu.dk