Campus Service

Campus Service har som opgave at drive, vedligeholde og udvikle DTU´s bygningsmasse, arealer og faciliteter, og sikre forskere, andre ansatte og studerende de bedst mulige fysiske arbejdsforhold.

Campus service varetager opgaver på alle DTU’s lokaliteter i Danmark og på Grønland – enten med fast bemanding eller ved at føre det bygningsmæssige tilsyn.  

Campusservice ledes af Campusdirektør Anders B. Møller og er organiseret i enheder:

Portfølje- og spacemanagement 
Administrations- og økonomichef Henrik Liebach

Bygherre
Bygherrechef Ben Kahn

Driftherre
Driftschef Allan Aa Murphy

Campus Service
Energivej, bygning 409
2800 Kgs. Lyngby
Tlf.: +45 4525 2525

Administration
cas-adm@adm.dtu.dk
Tlf.: +45 4525 1312