Proces og Innovation - diplomingeniør

Niveaukrav

Matematik A
Fysik B eller geovidenskab A
Kemi C eller bioteknologi A
Engelsk B

Adgangskvotienter

Studiepladser

50

Optagelesområdenr.

15145

Studiestart

2. september 2024

Uddannelsessted

Ballerup Campus

Proces og Innovation - diplomingeniør

Proces og Innovation er en uddannelsesretning for dig, der vil være med til at udvikle nye produkter og koncepter, finde nye måder at gøre tingene på og opdyrke nye forretningsområder. Virksomheder har brug for innovative medarbejdere, hvis de fortsat skal være konkurrencedygtige. For at følge med borgernes og kundernes ønsker og behov er det nødvendigt hele tiden at tænke nyt. Som innovationsingeniør kan du være med til at omsætte nye idéer til konkrete og brugbare løsninger.

Proces og Innovation

Hvad lærer du?

På Proces og Innovation lærer du at arbejde professionelt med innovation og implementering af nye koncepter, produkter og processer ud fra et ingeniørfagligt perspektiv. 

Du får den naturvidenskabelige og teknologiske indsigt, som gør dig i stand til at udvikle og gennemføre forandringer, og du lærer at arbejde målrettet med kreativitet, konceptudvikling samt bruger-­ og kundebehov i innovations­processen.

Du får også kendskab til forretningsmæssige strategier, så du bliver i stand til at omsætte dine idéer til reelle forretningspotentialer. 

Du lærer at arbejde med 3D­modellering, rapid prototyping, design thinking og projektledelse. 

Derudover lærer du også om områder som bæredygtighed, dataanalyse og materialelære.

Studiets opbygning

Uddannelsen til diplomingeniør i Proces og Innovation varer tre et halvt år. 

På uddannelsens første fire semestre har du primært obligatoriske kurser inden for bl.a. entreprenørskab, produktudvikling, projektledelse og matematik.

Uddannelsesretningen er et praksisorienteret studie, der tager udgangspunkt i aktuelle problemstillinger. Hvert semester indeholder derfor et projekt, hvor du får mulighed for at arbejde med din teoretiske viden i praksis – ofte med inspiration fra eller i samarbejde med virksomheder.

Du har mulighed for at tone din profil gennem tilvalgskurser. Du skal også i et halvt års praktik i en virksomhed.

På dit første år skal du følge en række obligatoriske kurser, så som ”Kreativitet og Innovation”, ”Interaktionsdesign” og ”Grønt Entreprenørskab”. Du skal desuden have grundlæggende kurser inden for matematik og fysik.

Som en del af din uddannelse skal du have flere projektorienterede forløb, hvor du bl.a. lærer, hvordan det er at arbejde som diplomingeniør. På første semester hedder det projektorienterede forløb ”PI-projekt 1”, og her skal du definere og beskrive et innovativt koncept.

På 1. semester skal du vælge, om du vil specialisere sig i produktudvikling eller interaktionsdesign.

På dit andet år skal du forsat have en række grundlæggende kurser og et par tilvalgskurser, der vil ruste dig til at arbejde som diplomingeniør. 

Du skal således have et kursus, der hedder ”Data visualisering og analyse – værktøjer og metoder”, hvor du bl.a. vil lære om forskellige typer data og deres fordelinger, samt hvordan disse visualiseres og analyseres ved anvendelse af open source værktøjer.

På 3. semester skal du – ud over at tage kurser – begynde at planlægge dit udlandssemester, der ligger på 6. semester.

På 5. semester skal du i ingeniørpraktik i en privat eller offentlig virksomhed med relevans for Proces og Innovation. Du har også mulighed for at tage din praktik i udlandet.

Læs mere om praktik

6. semester er dit udlandssemester, hvor du oplever en bid af verden og styrker din faglige profil.

Du kan gøre vejen dertil overskuelig ved at benytte en af DTU’s udvekslingsaftaler, som du finder på DTU Beyond Borders. Vil du vide mere om de forskellige muligheder for et semester i udlandet, kan du besøge DTU Study Abroad.

Er et udlandsophold ikke det helt rigtige for dig, kan du i stedet bruge tiden til at tage kurser på DTU eller på et andet dansk universitet.

Vær opmærksom på, at du har mulighed for at bytte rundt på dit udlandssemester og din praktik - tag en snak med din studieleder, hvis det er noget, du ønsker.

Det sidste studieår består af en række tilvalgskurser og et større kursus om innovation kaldet Innovation Pilot, hvor du sammen med studerende fra andre uddannelsesretninger arbejder på en opgave i samarbejde med en virksomhed, som har stillet opgaven.

Diplomingeniørprojekt

Til sidst på din uddannelse skal du skrive et diplomingeniørprojekt. Her skal du vise, at du kan agere som ingeniør på en selvstændig måde i et større projekt.

Projektet skal handle om en ingeniørfaglig og praksisorienteret problemstilling, og det skal som hovedregel udarbejdes i samarbejde med en virksomhed – ofte sammen med den virksomhed, hvor du har været i praktik. 

Du har også mulighed for at lave diplomingeniørprojektet i udlandet.

Læs mere om udlandsophold

Her kan du se, hvordan dit skema ser ud på de to første semestre på Proces og Innovation

Ugeskema, de første to semestre

Ugeskema for 1. semester

 
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8-12
01901
BasisMat 1 - Indledende matematik for diplomingeniører
Andet
 
62009
Materialelære
Campus Ballerup
 
 
12-13
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
13-17
62001
Innovation, Design og Procesfacilitering
Campus Ballerup
62001
Innovation, Design og Procesfacilitering
Campus Ballerup
 
10935
Fysik 1
Campus Ballerup
 
17-18
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
18-22
 
 
 
 
 

I 3-ugers perioden i januar fortsætter kurset 62001 Innovation, Design og Procesfacilitering.

Ugeskema for 2. semester

 
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8-12
01920
BasisMat 2 - Videregående matematik for diplomingeniører
Andet
62008
Produktudvikling - faser og forløb i produktudviklingen
Campus Ballerup
 
 
62014
Grønt Entreprenørskab
Campus Ballerup
12-13
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
13-17
 
62033
Teknologi og Markedsføring
Campus Ballerup
62019
Interaktionsdesign
Campus Ballerup
 
 
17-18
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
18-22
 
 
 
 
 

I 3-ugers perioden i juni følges 62024 PI projekt 2, prototypeudvikling.

Undervisning

På DTU bliver du godt rustet til dit fremtidige job som ingeniør. Alle vores diplomingeniøruddannelser er tilrettelagt efter det internationale koncept CDIO, som sikrer, at du i løbet af din uddannelse får de kompetencer, virksomhederne efterspørger.

Læs mere om undervisningen på diplomingeniøruddannelsen

Praktik

I løbet af din diplomingeniøruddannelse skal du i et halvt års praktik. Praktikforløbet er ingeniørarbejde i den virkelige verden og en unik mulighed for at afprøve og anvende det, du har lært på dit studie.

Læs mere om praktikken

Hvad kan du blive?

På Proces og Innovation lærer du at arbejde professionelt med innovation og implementering af nye koncepter, produkter og processer ud fra et ingeniørfagligt perspektiv. Du får den naturvidenskabelige og teknologiske indsigt, som gør dig i stand til at udvikle og gennemføre forandringer, og du lærer at arbejde bevidst med kreativitet, konceptudvikling samt bruger- og kundebehov i innovationsprocessen.

Du får også kendskab til forretningsmæssige strategier, så du bliver i stand til at omsætte dine idéer til reelle forretningspotentialer. Du lærer at arbejde med 3D-modellering, rapid prototyping, design thinking og indlejrede systemer, og derudover lærer du bl.a. om områder som dataanalyse og materialelære.

Som færdiguddannet diplomingeniør inden for proces og innovation kan du identificere og konceptualisere produktmuligheder på baggrund af sociokulturelle, teknologiske og politiske forandringer.

Uddannelsen åbner karriemuligheder inden for projektledelse eller som medarbejder i udviklingsafdelinger, som innovationspilot eller som leder af innovationsprocesser i teknologitunge virksomheder.

Du kan desuden arbejde som designingeniør, UX (user experience)-designer eller proceskonsulent. Du får også forudsætninger for at blive iværksætter og etablere egen virksomhed.

Se kompetenceprofilen for Proces og Innovation.

Kan jeg læse videre?

En diplomingeniøruddannelse i Proces og Innovation er en selvstændig, afsluttet uddannelse. Hvis du får lyst til at fortsætte dine studier, er det muligt at læse videre på kandidatuddannelsen og blive civilingeniør (cand.polyt.).

Det kræver dog, at du opfylder de faglige forudsætninger, der er nødvendige for at blive optaget på den kandidatretning, du gerne vil læse. Nogle af disse kurser kan det være nødvendigt at tage gennem supplering, efter at du har afsluttet din diplomingeniøruddannelse.

Læs mere om kandidatuddannelsen på DTU.