Specifikke adgangskrav

For at søge om optagelse på DTU skal du både have en adgangsgivende eksamen og opfylde de specifikke adgangskrav.

Specifikke adgangskrav er krav om, at du skal have bestået bestemte fag på et givent niveau (A, B eller C) for at kunne blive optaget. 

Her kan du se, hvilke specifikke adgangskrav der gælder for den enkelte diplomingeniør- og bachelorretning.

De specifikke adgangskrav er minimumskrav. Det betyder, at du som minimum skal have bestået fagene på det niveau, der er angivet, for at kunne blive optaget.

Niveaukrav for diplomingeniør

OBS: hvis du søger ind på diplomingeniørretningerne på baggrund af en udenlandsk/international eksamen, skal du også opfylde kravet om dansk.

Retning Matematik Fysik* Kemi** Natur-geografi  Samfundsfag Engelsk
Arktisk Byggeri og Infrastruktur A B C - - B
Byggeri og Infrastruktur A B C - B
Bygningsdesign A B C - - B
Elektrisk Energiteknologi A B C - B
Elektroteknologi A B C - - B
Fiskeriteknologi  A - B
Fødevaresikkerhed
og -kvalitet
A B B - B
Global Business og Teknologi 
It-elektronik A B - - B
It og Økonomi A B - - B
Kemi- og Bioteknik
A B B - B
Kemiteknik og International Business A B B - B
Maritim Teknik  C
Maskinteknik A B C - B
Mobilitet, Transport og Logistik
(3 muligheder)
 
- enten A B - - B
- eller A - - A B
- eller  B
Proces og Innovation A B C   - B
Produktion A B C   - B
Softwareteknologi A B -   - B
Sundhedsteknologi A B C   - B

* Fysik C/B kan erstattes af geovidenskab A

** Kemi C/B kan erstattes af bioteknologi A 

Du skal være opmærksom på, at diplomingeniørretningerne udbydes på dansk, men at nogle kurser kan foregå på engelsk.  

Læs mere om engelsk sprogkrav, se nedenfor.

Niveaukrav for bacheloruddannelser

Bachelorlinje

Matematik Fysik* Kemi** Dansk Engelsk Samfundsfag  International
Økonomi
og Virksom
hedsøkonomi
 
Bioteknologi  B A B - -
Byggeteknologi 
Bygningsdesign 
Bæredygtigt Energidesign    
Computer Engineering A B C A B    
Cyberteknologi 
Design og Innovation 
Elektroteknologi 

Fysik og Ingeniørvidenskab
(tidl. Fysik og Nanoteknologi)

General Engineering    
Geofysik og Rumteknologi 
Kemi og Teknologi  A B B A B -
Kunstig Intelligens og Data     
Matematik og Teknologi 
Medicin og Teknologi 
Produktion og Konstruktion 
Softwareteknologi 
Data Science og
Management 
(to muligheder) 
             
- enten 
- eller  C
Miljøteknologi A B B A B

Teknisk Biomedicin  B B A B - -

Teknisk Videnskab (digital)

A B B A B - -

* Fysik C/B kan erstattes af Geovidenskab A.

** Kemi C/B kan erstattes af Bioteknologi A. 

Bachelorretninger 

For at søge ind på en bachelorretning på DTU, skal du have kvalifikationer svarende til et gymnasialt engelsk B-niveau, dvs. at du skal have bestået faget engelsk B med minimum 2,0 i karaktergennemsnit.

Hvis du ikke opfylder kravet

Søger du ind på en dansksproget bachelorretning, men opfylder du ikke engelsk B-kravet, skal du bestå engelsk B via et gymnasialt suppleringsfag. Du kan ikke opfylde kravet via en engelsktest.

Søger du ind på General Engineering, kan du opfylde kravet om engelsk B via en engelsktest.

Hvis du mener at have kompetencer, der kan sidestilles med engelsk på B-niveau, kan du som alternativ til supplering undersøge, om du kan få en individuel kompetencevurdering på et VUC center. Læs mere her.

Bemærk i øvrigt, at de fleste ansøgere, der søger om optagelse på en engelsksproget bacheloruddannelse og har et udenlandsk adgangsgrundlag, skal dokumentere, at de opfylder kravet om engelsk A/B med en af nedenstående tests:

IELTS Academic Engelsk B – Testresultat på minimum 6.5 point
Engelsk A – Testresultat på minimum 7.0 point

TOEFL iBT*
TOEFL iBT Home Edition*
TOEFL iBT Paper Edition*

Engelsk B – Testresultat på minimum 88
Engelsk A – Testresultat på minimum 100
C1 Advanced (Cambridge Advanced English)/
C2 Proficiency (Cambridge English Proficiency)
Engelsk B– Testresultat på minimum 180 point
EngelskA– Testresultat på minimum 185 point

Resultatet fra en TOEFL og IELTS test må ikke være ældre end to år den 5. juli (sommeroptagelse) og den 1. december (vinteroptagelse).

*Vi godtager kun beviser, hvor vi kan verificere resultatet online. Hvis du tager en TOEFL test, skal du huske at give DTU’s TOEFL kode (1684) til testcenteret, når du tager din test. Du skal på samme tidspunkt bede om et fysisk bevis (score report) på testen. Det fysiske bevis skal scannes som pdf og uploades sammen med din ansøgning om optagelse.

Følgende er undtaget fra at indsende en af ovenstående tests:
  • "Native speakers” med engelsksproget adgangsgivende eksamen fra USA, Canada, Australien, New Zealand, Storbritannien eller Irland. Bemærk, at der skal have været aflagt eksamen i faget engelsk.
  • Ansøgere med en nordisk/Duborg/International Baccalaureate (fra IB diploma programmet)/European Baccalaureate (fra ”ScholaEuropaea”) eksamen, og som har aflagt eksamen i engelsk på et niveau, der ifølge Uddannelses- og Forskningsstyrelsen svarer til A/B niveau i Danmark.
  • Ansøgere, som har en bachelor- eller masteruddannelse fra USA, Canada, Australien, New Zealand, Storbritannien eller Irland, hvor undervisningen er foregået på engelsk. Ansøgeren skal dokumentere, at undervisningen er foregået på engelsk.

Eksamen fra øvrige lande

Ansøgere med en adgangsgivende eksamen eller videregående uddannelse fra alle øvrige lande, herunder afrikanske og asiatiske lande, hvor engelsk er landets officielle undervisningssprog, skal dokumentere en engelsktest.

Hvis du mener at have kompetencer, der kan sidestilles med engelsk på B-niveau, kan du som alternativ til supplering undersøge, om du kan få en individuel kompetencevurdering på et VUC center. Læs mere om dispensation fra adgangskrav

Diplomingeniørretninger 

På diplomingeniørretningerne skal du have kvalifikationer svarende til et gymnasialt B-niveau, bortset fra retningen Global Business og Teknologi, hvor du skal have kvalifikationer svarende til et gymnasial A-niveau i engelsk.

Engelsk B og engelsk A skal være bestået med minimum 2,0 i karaktergennemsnit.

Hvis du ikke opfylder kravet

Søger du ind på en diplomingeniørretning, men opfylder du ikke kravet om engelsk B, skal tage et gymnasialt suppleringsfag for at opfylde adgangskravet.

Hvis du mener at have kompetencer, der kan sidestilles med engelsk på B-niveau, kan du som alternativ til supplering undersøge, om du kan få en individuel kompetencevurdering på et VUC center. Læs mere her.