Dispensation for specifikke adgangskrav

Det er ikke muligt at søge om fritagelse for de specifikke adgangskrav. Hvis du mangler et eller flere fag, eller du ikke har bestået dem, henviser vi til supplering.

Hvis du ikke når at opfylde de specifikke adgangskrav inden ansøgningsfristen, har du mulighed for at få en såkaldt betinget optagelse. Det betyder, at du kan tages i betragtning til optagelse, men får du et tilbud om optag, er optagelsen betinget af, at du når at bestå de manglende fag inden studiestart.

Læs mere om betinget optagelse.

Dispensation

Du kan kun søge om dispensation for de specifikke adgangskrav, hvis du opfylder kravene ved f.eks. anden videregående uddannelse, hvor du har taget fag på samme eller højere niveau.

Fristen for at søge om dispensation:

  • 15 marts. kl.12 for sommeroptag
  • 15. oktober for vinteroptag

Individuel kompetencevurdering (IKV)

Hvis du mangler et fagniveau og mener, at du har tilsvarende kvalifikationer fra en anden uddannelse, kan du undersøge muligheden for at få en såkaldt individuel kompetencevurdering (IKV). En IKV er en vurdering af, om dine realkompetencer svarer til det krævede niveau i et givent fag.

Har du allerede fået lavet en IKV, eller har planer om at få det gjort inden studiestart, kan du søge om optagelse på DTU frem til kvote 1 ansøgningsfristen, med mindre der er andre forhold, som betyder, du skal søge tidligere. Se mere om dette under tidsfrister og datoer.   

Dispensation fra kravet om dansk A

Vi dispenserer for kravet om dansk A, hvis du har taget en international adgangsgivende eksamen, men er opvokset i et dansktalende hjem og har aflagt og bestået folkeskolens afgangsprøve i dansk.

Du kan dokumentere, at du har taget folkeskolens afgangsprøve i dansk, ved at vedlægge afgangsbeviset fra en dansk folkeskole eller afgangsbeviset fra Danes World Wide.

Hvis du søger til fristen 15. marts kl. 12 (15. oktober ved vinteroptag) og endnu ikke har opfyldt det specifikke krav om dansk A, skal du i din ansøgning om optagelse gøre DTU opmærksom på, at du kommer til at opfylde dette specifikke krav. Du skal uploade bevis herfor senest 5. juli kl. 12 til UnistartDTU (1. december ved vinteroptag).