Dispensation hvis du er tidligere udmeldt

Hvis du tidligere har været indskrevet på en videregående uddannelse, og du søger om genoptagelse på samme uddannelsesretning, som du tidligere har gået på, skal der være gået mindst fem måneder, fra du selv eller DTU udmeldte dig, til du starter på uddannelsen igen. Hvis du søger sommeroptagelse, betyder det, at du skal være udmeldt af uddannelsen senest 1. april, for at du kan starte på samme uddannelsesretning igen 1. september samme år. 

Hvis universitetet har udmeldt dig af uddannelsen, eller har varslet dig om udmeldelse, før du udmeldte dig selv, skal du søge om dispensation til at kunne søge om optagelse på ny.

DTU kan give dispensation, hvis DTU vurderer, at dine muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedret, eller hvis uddannelsens indhold er væsentligt ændret.

Læs mere om genoptagelse.