Konstruktion og Mekanik - kandidat

Fokusområder

 • Konstruktion og produktudvikling
 • Styrkeforhold og dynamik
 • Industriel strømningsmekanik
 • Energiteknik
 • Maritime konstruktioner

Internationale specialiseringer

Ansøgningsfrister

1. marts 
Med studiestart i september

15. oktober
Med studiestart i februar

Konstruktion og Mekanik - kandidat

Uddannelsesretningen ’Konstruktion og Mekanik’ er for dig, der vil være med til at udvikle nye og bedre løsninger baseret på mekanikkens love.

Konstruktion og Mekanik

Ingeniører med kompetencer i konstruktion og mekanik indgår i udviklingen af nye og bedre løsninger inden for produkter, mekaniske komponenter, produktionsudstyr og industrielle anlæg. Fokus for løsningerne kan være alt lige fra små strukturer som fx dele i et høreapparat eller i en mobiltelefon til motorer, turbiner, vindmøller, skibe og offshore konstruktioner.

Uddannelsens fokus

Kandidatuddannelsen ’Konstruktion og Mekanik’ og dens fagområder dækker både de systematiske konstruktionsmetoder inden for konstruktion og produktudvikling samt analyse, numerisk simulering og optimering med fokus på styrkeforhold, strømninger og energiomformning.

I løbet af uddannelsen får du mulighed for at bruge systematiske konstruktionsmetoder og avancerede matematiske modeller. Anvendt mekanik indgår i mange sammenhænge, hvor du gør brug af din omfattende viden inden for fysiske principper, styrkeforhold, strømninger og energiomformning.

Undervisningen er baseret på forelæsninger samt individuelle og holdbaserede øvelser i grupperum, databarer og laboratorier. Det afsluttende kandidatspeciale, der relaterer til retningens fagområder, får du mulighed for at udføre i samarbejde med en aktiv forskningsgruppe eller som et projekt i samarbejde med en af vores virksomhedskontakter.

Fokusområder

Uddannelsesretningen ’Konstruktion og Mekanik’ dækker fem fokusområder eller fagområder. Du kan derfor sammensætte et studium, hvis primære fokus er inden for et af disse mere afgrænsede områder:

 • Konstruktion og produktudvikling
  Her søger vi svaret på spørgsmålet: Hvordan gennemfører man en industriel produktudvikling og konstruktion af mekaniske og mekatroniske produkter og systemer effektivt og med stor sandsynlighed for en løsning?

  Der er fokus på kreativ problemløsning, projektarbejde, produktlivsovervejelser, metodeanvendelse, kommunikation og anvendelse af computere i syntesearbejde.

 • Styrkeforhold og Dynamik
  Udgangspunktet er en god forståelse for fysiske sammenhænge og ønsket om at ville modellere og beregne på dem. Computermodellering baseret på udstrakt brug af anvendt matematik samt eksperimentelle metoder indgår som væsentlige discipliner. Undervisningen inden for fagområdet kvalificerer de studerende til at kunne foretage en styrke-, svingnings- og stabilitetsmæssige analyse og dimensionering af produkter fra mikrokomponenter til maskiner og fx boreplatforme.

 • Industriel strømningsmekanik
  Løsning af praktisk forekommende, industrielle, strømningstekniske problemstillinger under anvendelse af klassisk fysik, anvendt matematik, numeriske metoder og eksperimentelle metoder. Indgangsvinklen er dels rent teoretisk ved at opstille og anvende matematiske modeller på problemstillingerne og derpå løse disse ved anvendelse af computer, dels rent eksperimentelt ved at studere og gennemmåle strømningerne, bl.a. for at verificere og forbedre de opstillede modeller.

 • Energiteknik
  Fokus er på energiomsættende processer i kraftværker, køleanlæg og varmepumper, forbrændingsmotorer, brændselsceller, industrianlæg samt analyse, numerisk simulering og optimering af systemer, hvori disse maskiner og anlæg indgår. Det faglige grundlag er termodynamikken, herunder varmetransmission, forbrændingsprocesser, stoffers egenskaber samt dele af strømningslæren.

 • Maritime konstruktioner
  Her er fokus på tekniske konstruktioner i og på det åbne hav – eksempelvis store containerskibe, bølgeenergianlæg, havvindmøller og anlæg til fiskebrug. Det faglige grundlag baserer sig på disse maritime konstruktioners projektering, dimensionering, bygning og drift under hensyntagen til sikkerhed, økonomi og effektivitet for på bedst mulig vis at minimere påvirkningen af det omgivende miljø såvel lokalt som globalt.

Fokusområderne er kun vejledende. Dette giver stor fleksibilitet med hensyn til emnevalg i din studieplan. Du kan kombinere kurser fra flere end ét fagområde, og sammen med DTU's store udbud af valgfrie kurser giver det dig rig mulighed for at forme din egen uddannelse og karriere. Læs mere om fokusområderne

Læs mere om opbygningen af DTU’s kandidatuddannelser.

Hvad kan jeg blive?

Kandidater fra ’Konstruktion og Mekanik’ har gode jobmuligheder i en lang række større eller mindre virksomheder inden for udvikling, forskning og rådgivning. Du har evt. også mulighed for at læse videre og tage en ph.d. – for eksempel på DTU.

Typiske arbejdsområder

Typiske arbejdsopgaver kan ligge inden for udvikling af nye produkter eller konstruktion og dimensionering af produkter og produktionsudstyr. Du kan også komme til at beskæftige dig med optimering af energiomsættende processer, regulering af mekaniske systemer, eller analyse af strømninger – i fx turbiner og ventilationssystemer eller omkring vindmøller og maritime konstruktioner.

Jobmuligheder

Kandidater fra DTU i konstruktion og mekanik er eftertragtede i både det offentlige og det private erhvervsliv. Typiske roller i virksomheden kan være:

 • Virksomhedsleder 
 • Udviklingschef
 • Teamleder
 • Produktansvarlig
 • Konsulent
 • Specialist
 • Forsker 

Læs videre til ph.d.

Når du er uddannet civilingeniør, kan du måske fortsætte på det 3-årige ph.d.-studie, som på DTU er en forskeruddannelse i international topklasse. Du kan vælge mellem at tage et almindeligt ph.d.-studium eller at tage en ErhvervsPhD, hvor du samtidig er ansat i en virksomhed.

Som ph.d.-studerende indgår du i en forskergruppe og skal gennemføre et selvstændigt videnskabeligt projekt.

Læs mere om ph.d-uddannelsen på DTU

Honours Programmes er eliteuddannelser, hvor du som studerende kan følge et særligt udfordrende studieforløb.

Læs mere om Honours Programmes