Softwareteknologi - diplomingeniør

Niveaukrav

Matematik A
Fysik B eller Geovidenskab A
Engelsk B

Adgangskvotienter

Studiepladser

100

Optagelesområdenr.

15175

Studiestart

2. september 2024

Uddannelsessted

Lyngby Campus og Ballerup Campus

Softwareteknologi - diplomingeniør

I dag er software overalt – f.eks. i høreapparater, mobiltelefoner, elbiler, websystemer og PC-applikationer – og det spiller derfor en stadig større rolle i vores hverdag. Som softwareingeniør bliver du uddannet i at udtænke og udvikle softwareløsninger, som kan forme fremtiden og gøre en forskel for menneskers hverdag.

Softwareteknologi

Hvad lærer du?

På studiet lærer du at udvikle software-systemer og bruge forskellige værktøjer til at understøtte udviklingen af systemerne og teste dem. 

Du lærer at bruge metodiske teknikker, som dækker over alt lige fra idé, kravspecifikation, analyse, design og programmering til afprøvning, implementering og drift. Det er vigtigt at have en god forståelse for hele designprocessen, da det er en forudsætning for et robust og pålideligt slutprodukt, som kan videreudvikles og modificeres senere hen.

Du har kurser om indledende og videregående programmering, hvor du hurtigt begynder at udvikle spil og netværksprogrammer, og du lærer om systematisk udvikling af fejlfri kode. Du lærer om softwaresystemer i bred forstand. Fra enkelte programmer til fordelte systemer, hvor flere programmer arbejder sammen og kommunikerer over et netværk.

Studiets opbygning

Uddannelsen til diplomingeniør i Softwareteknologi varer tre et halvt år. 

På de første to studieår har du primært obligatoriske kurser inden for bl.a. programmering, datalogi, algoritmer og datastrukturer, databaser samt data­kommunikation og netværk. 

Du starter fra bunden, og derfor er praktiske øvelser en vigtig del af uddannelsen, så̊ du kan afprøve teori og metoder i praksis.

Senere i uddannelsen kan du specialiserer dig inden for det felt, som interesserer dig mest. Du skal også i et halvt års praktik i en virksomhed. 

På dit første år undervises du i en række obligatoriske grundkurser, som giver dig den nødvendige faglige viden, du skal have for at blive diplomingeniør. Du skal således have kurser inden for matematik, programmering, datalogi, algoritmer og datastrukturer, databaser samt datakommunikation og netværk.

Som en del af din uddannelse skal du have flere projektorienterede forløb, hvor du bl.a. lærer, hvordan det er at arbejde som diplomingeniør. På første 1. hedder det projektorienterede forløb ”Udviklingsmetoder til IT-systemer”, og her vil du lære om udviklingsmetoder for software systemer og projektledelse.

På dit andet år skal du forsat have en række grundlæggende kurser, der vil ruste dig til at arbejde som softwareingeniør. 

Du skal have kurser som forklarer, hvordan et operativsystem fungerer, du lærer at udvikle brugervenlige mobilapplikationer, og hvordan du kan implementere flertrådede og distribuerede softwaresystemer. 

Du lærer også, hvordan en compiler fungerer, og du kommer til at bygge dele af en funktionsdygtig compiler. En compiler oversætter programmer, som vi skriver i et programmeringssprog til et eksekverbar fil, der kan køre på en computer. 

På 3. semester skal du – ud over at tage kurser – begynde at planlægge dit udlandssemester, der ligger på 5. semester.

På 4. semester er der et ”CDIO-Projekt” kursus, hvor du vil lærer at håndtere en komplet systemudviklings-cyklus fra koncept-design til færdigt produkt. Kurset inkorporerer både softwaremæssige og hardwaremæssige aspekter.

På 5. semester skal du specialisere dig igennem tilvalgskurser alt efter dine interesser.

Du kan også lægge dit udlandssemester på 5. semester, en mulighed for at opleve en bid af verden og styrke din faglige profil.


Du kan gøre vejen til et udlandssemester overskuelig ved at benytte en af DTU’s udvekslingsaftaler, som du finder på DTU Beyond Borders. Vil du vide mere om de forskellige muligheder for et semester i udlandet, kan du besøge DTU Study Abroad.

Er et udlandsophold ikke det helt rigtige for dig, kan du i stedet bruge tiden til at tage kurser på DTU eller på et andet dansk universitet.

Vær opmærksom på, at du har mulighed for at bytte rundt på dit udlandssemester og din praktik - tag en snak med din studieleder, hvis det er noget, du ønsker.

5. semester indeholder også et sørre kursus om innovation kaldet Innovation Pilot, hvor du sammen med studerende fra andre uddannelsesretninger skal løse en konkret opgave stillet af en virksomhed.

På 6. semester skal du i ingeniørpraktik i en privat eller offentlig virksomhed med relevans for Softwareteknologi. Du har også mulighed for at tage din praktik i udlandet.

Læs mere om praktik

Det sidste studieår består af nogle tilvalgskurser, og afslutningsvist skal du skrive et diplomingeniørprojekt.

Diplomingeniørprojekt

I diplomingeniørprojektet skal du vise, at du kan agere som ingeniør på en selvstændig måde i et større projekt.

Projektet skal handle om en ingeniørfaglig og praksisorienteret problemstilling, og det skal som hovedregel udarbejdes i samarbejde med en virksomhed – ofte sammen med den virksomhed, hvor du har været i praktik. Du har også mulighed for at lave diplomingeniørprojektet i udlandet. 

Læs mere om udlandsophold

Her kan du se, hvordan dit skema ser ud på de to første semestre på Softwareteknologi

Ugeskema, de første to semestre

1. semester

 
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8-12
01901
BasisMat 1 - Indledende matematik for diplomingeniører
Campus Lyngby
 
01904
Diskret matematik
Campus Lyngby
 
02314
Indledende programmering
Campus Lyngby
12-13
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
13-17
62532
Versionsstyring og testmetoder
Campus Lyngby
62531
Udviklingsmetoder til IT-systemer
Campus Lyngby
 
 
 
17-18
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
18-22
 
 
 
 
 

02312 Indledende programmering fortsættes i 3-ugers perioden i januar.

2. semester

 
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8-12
62577
Datakommunikation
Campus Lyngby
02327
Indledende databaser og database programmering
Campus Lyngby
 
02326
Algoritmer og datastrukturer
Campus Lyngby
 
12-13
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
13-17
 
 
02322
Maskinnær programmering
Campus Lyngby
02324
Videregående programmering
Campus Lyngby
 
17-18
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
18-22
 
 
 
 
 

02324 Videregående programmering fortsættes i 3-ugers perioden i juni.

Merit for datamatikere

Er du uddannet datamatiker, kan du få merit for nogle af kurserne på Softwareteknologi – og dermed forkorte uddannelsen.  Vil du vide mere om den faste meritaftale for datamatikere, kan du kontakte Meritteamet i Afdelingen for Uddannelse og Studerende: merit@adm.dtu.dk.

Undervisning

På DTU bliver du godt rustet til dit fremtidige job som ingeniør. Alle vores diplomingeniøruddannelser er tilrettelagt efter det internationale koncept CDIO, som sikrer, at du i løbet af din uddannelse får de kompetencer, virksomhederne efterspørger.

Læs mere om undervisningen på diplomingeniøruddannelsen

Praktik

I løbet af din diplomingeniøruddannelse skal du i et halvt års praktik. Praktikforløbet er ingeniørarbejde i den virkelige verden og en unik mulighed for at afprøve og anvende det, du har lært på dit studie.

Læs mere om praktikken

Hvad kan du blive?

Software er i dag overalt. Den er i høreapparater, i mobiltelefoner, i web systemer og i PC applikationer. Software er de programmer, der afvikles for at realisere en vis opgave. Software overtager flere og flere områder, fordi den er fleksibel og nemt kan tilpasses næsten enhver opgave.

Diplomingeniøruddannelsen i Softwareteknologi dækker alle aspekter af softwaresystemer på alle niveauer, fx: netværksteknologi, mobile applikationer, og IT sikkerhed. Du lærer om fremgangsmåder og metoder, og du lærer at løse opgaverne i et team.

Studiet omfatter softwaresystemer i bred forstand: fra enkelte programmer til fordelte systemer, hvor flere programmer arbejder sammen og kommunikerer over et netværk. Studiet giver dig en solid viden om udvikling af softwaresystemer især i et distribueret miljø omkring internettet eller andre former for datanet. Takket være DTU’s internationale forskningsmiljø kan vi tilbyde dig mange valgfag og et meget højt fagligt niveau.

Som færdiguddannet softwareingeniør kan du arbejde med computerteknologi, systemudvikling, netværkssystemer, internet, kommunikation og programmering. Softwareingeniører finder ansættelse i virksomheder af forskellige størrelser og i forskellige brancher, som arbejder med udvikling af tekniske softwareløsninger.

Se kompetenceprofilen for Softwareteknologi.

Kan jeg læse videre?

En diplomingeniøruddannelse i Softwareteknologi er en selvstændig, afsluttet uddannelse. Hvis du får lyst til at fortsætte dine studier, er det muligt at læse videre på kandidatuddannelsen og blive civilingeniør (cand.polyt.). Det kræver dog, at du opfylder de faglige forudsætninger, der er nødvendige for at blive optaget på den kandidatretning, du gerne vil læse. Nogle af disse kurser kan det være nødvendigt at tage gennem supplering, efter at du har afsluttet din diplomingeniøruddannelse.

Læs mere om kandidatuddannelsen på DTU.