Aftaleskabeloner

DTU har udviklet en række aftaleskabeloner til brug for de samarbejder, DTU indgår i.

Skabelonerne er udgangspunkt for forhandlinger mellem virksomheder og DTU.

Universiteterne er underlagt nogle lovmæssige grundvilkår og rammer, når de indgår i samarbejder med private virksomheder. DTU’s skabeloner er udformet i henhold til disse love og regler.

Se en skematisk oversigt over DTU’s aftaleskabeloner (pdf). Nedenfor finder du links til de omtalte aftaler.

Øvrige skabeloner

Udover ovennævnte aftaleskabeloner, har DTU også en hemmeligholdelsesaftale og en Material Transfer Agreement.

Hemmeligholdelsesaftale 

En hemmeligholdelsesaftale bør altid indgås, inden DTU og en virksomhed eller et andet universitet begynder at udveksle fortrolige oplysninger om et muligt fremtidigt samarbejde.

Udvekslingen af fortrolige oplysninger kan eksempelvis angå et muligt fremtidigt forskningsprojekt eller overdragelse af en opfindelse, licensering af et patent eller software.  Fordelen ved at indgå af en hemmeligholdelsesaftale er, at den giver parterne mulighed for mere frit at drøfte detaljerne i det fremtidige samarbejde.

Skabelon til hemmeligholdelsesaftaler (pdf).

Material Transfer Agreement

Denne aftaletype anvendes, hvor en virksomhed eller et universitet ønsker at modtage biologisk materiale fra DTU til brug for ikke-kommerciel forskning og undervisning indenfor et nærmere afgrænset formål. Retten til materialet vedbliver at tilhøre DTU og materialet udleveres under fortrolighed men uden garantier.

Formålet med at modtage materialet kan være en virksomheds ønske om at teste biologisk materiale i virksomhedens produkter med henblik på en senere licensering af materialet eller de bagvedliggende rettigheder.

Skabelon til "Material Transfer Agreement" (pdf).

Hvis du har spørgsmål til vores aftaleskabeloner, så kontakt Jura Team 1