Mobilitet, Transport og Logistik

Niveaukrav

Matematik A
Engelsk B
samt et af følgende fag:
Fysik B, Naturgeografi B, Samfundsfag A eller Geovidenskab A

Adgangskvotienter

Studiepladser

40

Optagelesområdenr.

15165

Studiestart

29. august 2022

Uddannelsessted

Primært på Ballerup Campus

Mobilitet, Transport og Logistik

Som diplomingeniør i Mobilitet, Transport og Logistik kommer du ind i hjertet af samfundets udvikling. Du arbejder ikke blot med at forbedre produkter og virksomheder, men samfundet som helhed. Du bliver en af infrastrukturens designere og en nøgleperson for en bæredygtig og grøn fremtid. Transport af personer og varer er centralt for verdens udvikling og udgør i sig selv en kæmpe industri. Som ingeniør i Mobilitet, Transport og Logistik kan du med din forståelse for samfundets behov og den nyeste teknologi udvikle fremtidens bæredygtige løsninger.

Mobilitet, Transport og Logistik

Hvad lærer du?

Du lærer at designe fremtidens infrastruktur og transportsystemer. En effektiv infrastruktur er en forudsætning for et konkurrencedygtigt samfund.

Fremtiden er der ingen, der kender, men vi ved, at fremtidens transport skal være grønnere, hurtigere, mere sikker, mere digital og punktlig. På uddannelsen får du en kombination af analytiske, matematiske, samfundsfaglige og økonomiske kompetencer, som du kan bruge til:

 • Bæredygtig samfundsudvikling
 • Infrastrukturdesign og mobilitetsarkitektur
 • Trafik- og transportplanlægning
 • Transportlogistik og -optimering
 • Samfundsøkonomi, driftsøkonomi og investeringer
 • Supply chain management og design
 • Transportsystemer på bane, vej og i luften
 • Geografiske informationssystemer (GIS)
 • Smart cities og bydesign

Studiets opbygning

Uddannelsen til diplomingeniør i Mobilitet, Transport og Logistik varer tre et halvt år.

På de første fire semestre har du en række obligatoriske kurser. Senere får du mulighed for at specialisere dig gennem de tilvalgsfag, du vælger.

I løbet af uddannelsen skal du i et halvt års praktik, f.eks. som rådgivende ingeniør, i et trafikselskab eller i en international transportvirksomhed.

På dit første år har du en række obligatoriske kurser, som giver dig den nødvendige faglige viden for at blive ingeniør inden for Mobilitet, Transport og Logistik. 

Som en del af din uddannelse skal du have flere projektorienterede forløb, hvor du bl.a. lærer, hvordan det er at arbejde som ingeniør. 

På 1. semester hedder det projektorienterede forløb ”Bæredygtighed, Mobilitet og Samfund”. Her lærer du, hvordan man anvender geografiske informationssystemer til design af mobilitet for mennesker og varer.

Andre temaer på første år er bæredygtig transport, byplanlægning, trafik og veje i byområder, modellering af infrastruktur og Supply Chain Management.

På dit andet år lærer du om Smart Mobility, vej- og jernbaneprojektering, kollektive transportsystemer, Business Intelligence og vejtrafiksimulering, hvor du lærer om vejtrafik-teknologi og mikrosimulering af trafik.

På 5. semester skal du i ingeniørpraktik i en privat eller offentlig virksomhed med relevans for Mobilitet, Transport og Logistik. 

Du har også mulighed for at tage din praktik i udlandet.

Læs mere om praktik

Det sidste studieår består af en række tilvalgskurser og et større kursus om innovation kaldet Innovation Pilot, hvor du sammen med studerende fra andre uddannelsesretninger skal løse en konkret opgave stillet af en virksomhed.

Diplomingeniørprojekt

Til sidst på din uddannelse skal du skrive et diplomingeniørprojekt. Her skal du vise, at du kan agere selvstændigt som ingeniør i et større projekt.

Projektet skal handle om en ingeniørfaglig og praksisorienteret problemstilling. Projektet udarbejdes i samarbejde med en virksomhed – ofte sammen med den virksomhed, hvor du har været i praktik.

Du har også mulighed for at lave diplomingeniørprojektet i udlandet.

Læs mere om udlandsophold

Som diplomingeniørstuderende på DTU har du gode muligheder for at læse i udlandet i løbet af din studietid. DTU har udvekslingsaftaler mednogle af verdens bedste universiteter, og du kan få hjælp til at planlægge dit ophold af vores internationale studievejledning.

Et godt sted i uddannelsen at lægge et udlandsophold er på 6. semester.

Læs mere om dine muligheder for at læse i udlandet

Her kan du se, hvordan dit skema ser ud på de to første semestre på Mobilitet, Transport og Logistik

Ugeskema, de første to semestre

1. semester

 
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8-12
01901
Basismat 1 - Indledende matematik for diplomingeniører
Andet
 
62079
Grundlæggende Operations Management
Campus Ballerup
62623
Bæredygtighed, mobilitet og samfund
Campus Ballerup
 
12-13
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
13-17
 
62221
Erhvervs- og samfundsøkonomi
Campus Ballerup
 
 
62199
Vejprojektering og trafiksikkerhed
Campus Ballerup
17-18
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
18-22
 
 
 
 
 

62623 Bæredygtighed, mobilitet og samfund fortsættes i 3-ugers perioden i januar. 

2. semester

 
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8-12
62265
Trafik og veje i byområder
Campus Ballerup
 
 
62096
Informationsteknologi i Produktion
Campus Ballerup
62133
Supply Chain Management & Design
Campus Ballerup
12-13
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
13-17
 
62669
Statistisk Analyse og Datavisualisering
Campus Ballerup
01920
Basismat 2 - Videregående matematik for diplomingeniører
Andet
 
 
17-18
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
18-22
 
 
 
 
 

I 3-ugers perioden i juni følges kurset 62324 Grundkursus i byplanlægning.

Undervisning

På DTU bliver du godt rustet til dit fremtidige job som ingeniør. Alle vores diplomingeniøruddannelser er tilrettelagt efter det internationale koncept CDIO, som sikrer, at du i løbet af din uddannelse får de kompetencer, virksomhederne efterspørger.

Læs mere om undervisningen på diplomingeniøruddannelsen

Praktik

I løbet af din diplomingeniøruddannelse skal du i et halvt års praktik. Praktikforløbet er ingeniørarbejde i den virkelige verden og en unik mulighed for at afprøve og anvende det, du har lært på dit studie.

Læs mere om praktikken

EPFL, Schwitzerland

Hvad kan du blive?

Diplomingeniører i Mobilitet, Transport og Logistik arbejder med design af fundamentet for fremtidens samfund, nemlig bevægelse af personer og varer.

Du får typisk arbejde i rådgivende ingeniørfirmaer, internationale transportvirksomheder, trafikselskaber eller offentlige styrelser. I løbet af studiet opnår du en bred viden om mobilitet, transport og logistik, der gør dig i stand til at bestride en lang række job. Det kunne fx være:

 • Rådgivende ingeniør i et konsulentfirma
 • Leder af mobilitetsprojekter
 • Projektleder i en global transportvirksomhed
 • Planlægger af løsninger på logistiske udfordringer
 • Designer af bæredygtige transportsystemer
 • Supply chain manager i logistikfirmaer
 • Design og implementering af Smart Mobility løsninger

Du kan specialiserer dig inden for ét område eller vælge at arbejde med mere generelle planlægningsopgaver. Ud over tekniske fag bliver du undervist i bl.a. projektledelse og økonomi, og uddannelsen vil derfor ofte lede til et job som leder eller projektleder.

Se kompetenceprofilen for Mobilitet, Transport og Logistik.

Kan jeg læse videre?

En diplomingeniøruddannelse i Mobilitet, Transport og Logistik er en selvstændig, afsluttet uddannelse, der er efterspurgt i industrien. Har du dog lyst til at fortsætte dine studier, så kan du læse videre på kandidatuddannelsen og blive civilingeniør (cand.polyt.). 

Det kræver dog, at du opfylder de faglige forudsætninger, der er nødvendige for at blive optaget på den kandidatretning, du gerne vil læse. Nogle af disse kurser kan det være nødvendigt at tage gennem supplering, efter at du har afsluttet din diplomingeniøruddannelse.

Læs mere om kandidatuddannelsen på DTU.