Kemi- og Bioteknik - diplomingeniør

Niveaukrav

Matematik A
Fysik B eller Geovidenskab A
Kemi B eller Bioteknologi A
Engelsk B

Adgangskvotienter

Studiepladser

40

Optagelesområdenr.

15135

Studiestart

2. september 2024

Uddannelsessted

Lyngby Campus

Kemi- og Bioteknik - diplomingeniør

Vil du føre an, når kemien skal bringes fra laboratoriet til produktionen? Som kemiingeniør bliver det din opgave at finde ud af, hvordan et nyt produkt – f.eks. et nyt lægemiddel – kan masse­ produceres på en miljømæssigt og øko­nomisk forsvarlig måde. Virksomheder verden over fokuserer i stigende grad på effektiv produktion, optimal energi­udnyttelse, høj produktkvalitet og miljøhensyn. Det er her, du som kemiingeniør kan gøre en forskel.

Uddannelse

Hvad lærer du?

På Kemi- og Bioteknik lærer du at anvende grundlæggende teoretisk viden inden for kemi og biokemi til at løse tværfaglige og tekniske problemstillinger. 

Du lærer at udvælge hensigtsmæssige analysemetoder til at forstå̊ et problem, og du lærer at anvende systematiske og statistiske metoder til at behandle analyseresultaterne.

Du lærer også̊ at kunne bruge din kemiske og biotekniske viden til at udvikle en bæredygtig teknisk løsning. 

Under studiet lærer du at omsætte din viden fra teori til praksis, og hvert semester er der temabaserede projekter, der ofte gennemføres i samarbejde med danske og udenlandske virksomheder.

Studiets opbygning

Uddannelsen til diplomingeniør i Kemi- og Bioteknik varer tre et halvt år.

Gennem hele studiet er projektarbejde integreret i de teoretiske kurser – kemi, bioteknik og teknisk kemi – og semestrenes forskellige fagområder og projekter er kædet sammen i et forløb.

Til at begynde med bliver du introduceret til kemiingeniørens arbejdsfelt gennem projektarbejde, og du arbejder med konkrete projekter fra virksomheder.

Senere i uddannelsen er de tekniske kurser i fokus. Du lærer de grundlæggende principper i procesdesign og kommer til at arbejde med biokemi og bioteknologi.

Du skal også i et halvt års praktik i en virksomhed i løbet af din uddannelse.

På dit første år skal du følge en række obligatoriske kurser, der giver dig et indblik i kemisk og bioteknologisk produktion samt kemiske og biokemiske systemer. Du skal således følge kurser inden for kemi, matematik og fysik. 

Som en del af din uddannelse skal du have flere projektorienterede forløb, hvor du bl.a. lærer, hvordan det er at arbejde som diplomingeniør. På første semester hedder det projektorienterede forløb ”Kemisk og bioteknologisk produktion”, og du vil her opnå viden om kemiske og bioteknologiske processer.

På dit andet år skal du følge en række obligatoriske kurser, der giver dig en forståelse for kemisk og bioteknologisk procesteknik samt bioteknologi og procesdesign. 

På 4. semester skal du således følge kurset ”Bioteknologi og procesdesign”, hvor du vil blive i stand til at udvikle en løsning på et bioteknologisk procesproblem og desuden være i stand til at deltage i drifts- og udviklingsarbejde inden for dette område.

På 3. semester skal du – ud over at tage kurser – begynde at planlægge dit udlandssemester, der ligger på 6. semester.

På 5. semester skal du i ingeniørpraktik i en privat eller offentlig virksomhed med relevans for Kemi og Bioteknik. Du har også mulighed for at tage din praktik i udlandet.

Læs mere om praktik

6. semester er dit udlandssemester, hvor du oplever en bid af verden og styrker din faglige profil.

Du kan gøre vejen dertil overskuelig ved at benytte en af DTU’s udvekslingsaftaler, som du finder på DTU Beyond Borders. Vil du vide mere om de forskellige muligheder for et semester i udlandet, kan du besøge DTU Study Abroad.

Er et udlandsophold ikke det helt rigtige for dig, kan du i stedet bruge tiden til at tage kurser på DTU eller på et andet dansk universitet.

Vær opmærksom på, at du har mulighed for at bytte rundt på dit udlandssemester og din praktik - tag en snak med din studieleder, hvis det er noget, du ønsker.

På 6. semester skal du have både have tilvalgs- og obligatoriske kurser samtidig med, at du skal have et større kursus om innovation kaldet Innovation Pilot, hvor du sammen med studerende fra andre uddannelsesretninger arbejder på en opgave i samarbejde med en virksomhed, som har stillet opgaven.

Diplomingeniørprojekt

Afslutningsvist skal du lave et diplomingeniørprojekt på 7. semester. Her skal du arbejde i dybden med et fagligt emne, og vise din evne til at agere som ingeniør på en selvstændig måde i forbindelse med gennemførelsen af en større opgave.

Projektet skal tage udgangspunkt i en ingeniørfaglig og praksisorienteret problemstilling. Som hovedregel skal diplomingeniørprojektet udarbejdes i samarbejde med en virksomhed – ofte den virksomhed, hvor du har været i praktik. 

Du kan også gennemføre diplomingeniørprojektet i udlandet.

Læs mere om udlandsophold

Her kan du se, hvordan dit skema ser ud på de to første semestre på Kemi- og Bioteknik

Ugeskema, de første to semestre

1. semester

 
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8-12
01901
BasisMat 1 - Indledende matematik for diplomingeniører
Campus Lyngby
28012
Kemisk og bioteknologisk produktion
Campus Lyngby
10916
Fysik 1
Campus Lyngby
26371
Uorganisk kvalitativ analyse (Laboratorieøvelser)
Campus Lyngby
26371
Uorganisk kvalitativ analyse (Laboratorieøvelser)
Campus Lyngby
12-13
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
13-17
 
26171
Almen kemi
Campus Lyngby
 
26173
Uorganisk kemi
Campus Lyngby
 
17-18
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
18-22
 
 
 
 
 

Kurset 28012 Kemisk og bioteknologisk produktion fortsættes i 3-ugers perioden i janaur 

2. semester

 
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8-12
26471
Organisk kemi
Campus Lyngby
23932
Biologisk kemi
Campus Lyngby
 
26271
Fysisk kemi
Campus Lyngby
01920
BasisMat 2 - Videregående matematik for diplomingeniører
Campus Lyngby
12-13
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
13-17
 
23932
Biologisk kemi
Campus Lyngby
 
26471
Organisk kemi
Campus Lyngby
 
17-18
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
18-22
 
 
 
 
 

I 3-ugers perioden i juni følges 26374 Anvendelse af analytisk kemi i uorganisk og fysisk kemi, laboratoriekursus

Undervisning

På DTU bliver du godt rustet til dit fremtidige job som ingeniør. Alle vores diplomingeniøruddannelser er tilrettelagt efter det internationale koncept CDIO, som sikrer, at du i løbet af din uddannelse får de kompetencer, virksomhederne efterspørger.

Læs mere om undervisningen på diplomingeniøruddannelsen

Praktik

I løbet af din diplomingeniøruddannelse skal du i et halvt års praktik. Praktikforløbet er ingeniørarbejde i den virkelige verden og en unik mulighed for at afprøve og anvende det, du har lært på dit studie.

Læs mere om praktikken

Hvad kan du blive?

Når du har taget en diplomingeniøruddannelse i Kemi- og Bioteknik, har du mange forskellige jobmuligheder.

Mange diplomingeniører inden for Kemi- og Bioteknik er ansat i den kemiske og bioteknologiske industri eller lægemiddelindustrien, men også i andre virksomheder som arbejder med produkt og procesdesign, materialer eller miljøteknologi. En del kemiingeniører får senere i deres karriere ledende stillinger, og nogle starter selvstændig virksomhed. De fleste kemiingeniører ansættes i firmaer, der eksporterer og arbejder internationalt.

Som diplomingeniør inden for Kemi- og Bioteknik har du derfor hele verden som arbejdsplads og et arbejdsfelt, der spænder bredt – fra drift og udvikling af processer til produktudvikling, rådgivning, tilsyn og ledelse. Samtidig vil du kunne arbejde i projektgrupper, og være i stand til at kommunikere dine resultater videre – både skriftligt og mundtligt.

Se kompetenceprofilen for Kemi- og Bioteknik.

Kan jeg læse videre?

En diplomingeniøruddannelse i Kemi- og Bioteknik er en selvstændig, afsluttet uddannelse. Hvis du får lyst til at fortsætte dine studier, er det muligt at læse videre på kandidatuddannelsen og blive civilingeniør (cand.polyt.). Det kræver dog, at du opfylder de faglige forudsætninger, der er nødvendige for at blive optaget på den kandidatretning, du gerne vil læse. Nogle af disse kurser kan det være nødvendigt at tage gennem supplering, efter at du har afsluttet din diplomingeniøruddannelse.

Læs mere om kandidatuddannelsen på DTU.