Arktisk Byggeri og Infrastruktur

Niveaukrav

Matematik A
Fysik B eller Geovidenskab A
Kemi C eller Bioteknologi A
Engelsk B

Adgangskvotienter

Studiepladser

24

Optagelesområdenr.

15110

Studiestart

18. august 2023 - i Sisimiut

Uddannelsessted

Sisimiut Campus og Ballerup Campus

Diplomingeniør i Arktisk Byggeri og Infrastruktur

Arktisk Byggeri og Infrastruktur er en diplomingeniørretning for dig, der vil arbejde som ingeniør under ekstreme klimatiske forhold. Grønland og det arktiske område er i rivende udvikling. Der skal bygges boliger og veje, der skal skaffes vand og energi, der skal fjernes spildevand og affald, og der skal sikres et økonomisk grundlag for samfundet ved at udnytte naturens enorme ressourcer.

Arktisk Byggeri og Infrastruktur

Hvad lærer du?

På Arktisk Byggeri og Infrastruktur lærer du at håndtere de særlige klima-, natur- ogkulturforhold, som det er nødvendigt at være fortrolig med for at kunne arbejde i de arktiske områder.

Derudover giver uddannelsen dig generelle ingeniørkompetencer inden for byggeri, anlæg, energi, indeklima, miljøteknik og planlægning, så du kan arbejde med områder som f.eks. byggeri tilpasset arktiske forhold, infrastrukturudbygning i egne med isolerede samfund, miljøsikring i en sårbar natur, anlæg til vandkraft og råstofudvinding.

Du lærer at foretage undersøgelser i et arktisk miljø, analysere de særlige problemstillinger og finde frem til en forsvarlig teknologisk og bæredygtig løsning.

Studiets opbygning

Diplomingeniøruddannelsen i Arktisk Byggeri og Infrastruktur tager fire år.

Uddannelsen foregår delvist i Grønland, hvor en stor del af undervisningen består af feltarbejde i den grønlandske natur. I Grønland studerer du på DTU's campus i Grønlands næststørste by, Sisimiut, 50 km nord for polarcirklen. Her bliver du undervist af lokale eksperter og forskere fra DTU, og undervisningen tager udgangspunkt i lokale arktiske eksempler.

På den del af uddannelsen, der foregår i Danmark, studerer du primært på DTU’s campus i Ballerup. Her følger du primært kurser sammen med studerende fra uddannelsesretningen Byggeri og Infrastruktur.

Undervejs i uddannelsen skal du i et halvt års praktik i en virksomhed eller offentlig forvaltning i Arktis.

De første halvandet år studerer du på DTU Sisimiut Campus i Grønlands næststørste by Sisimiut. Her kommer du til at lære om ingeniørarbejde i arktiske områder.

Bl.a. skal du arbejde med specifikation af byggeri til arktiske forhold, by- og landsplanlægning i områder med spredt befolkning og isolerede samfund, veje på fjeld og permafrost, produktion og distribution af el, vand og varme under arktiske forhold og samarbejde og ledelse i et multikulturelt samfund.

I Grønland er undervisningen bygget op omkring større tværfaglige kurser kaldet kompositkurser. Kurserne tager udgangspunkt i en case fra lokalområdet, og du vil få undervisning og vejledning af et team af undervisere fra DTU samt lokale og eksterne specialister.

Bemærk: Introduktion til uddannelsen og sikkerhedsintroduktion foregår i en periode på 7-10 dage inden semesterstart, hvorfor nye studerende skal planlægge at ankomme til Sisimiut i god tid.

Dette år studerer du på DTU i Ballerup, hvor du primært følger kurser på uddannelsen Byggeri og Infrastruktur. Her er fokus på alment ingeniørfaglige discipliner inden for byggeri, anlæg, miljøteknik.

Inden start på 4. semester skal du vælge en specialisering.

Du skal i et halvt års ingeniørpraktik i fx et bygge- eller entreprenørfirma, en rådgivende ingeniørvirksomhed, et råstofselskab eller en offentlig forvaltning i Arktis. Det kan være Grønland, det nordlige Skandinavien, Island eller Canada/USA.

Du har også mulighed for at tage din praktik i Danmark, hvis opgaverne du arbejder med er arktisk relevante.

Læs mere om praktik

Det sidste år kan du selv vælge de fleste af dine kurser. Du kan tage de valgfrie kurser på DTU eller i udlandet. Vi opfordrer alle studerende til at tage et semester i udlandet.

Læs mere om mulighederne for udlandsophold

Hvis du tager de valgfri kurser på DTU, vælger du dine kurser ud fra nogle godkendte lister for hver specialisering. Du kan også designe et specialkursus i samarbejde med en underviser.

På sidste år skal du desuden have et særligt kursus om innovation kaldet Innovation Pilot, hvor du sammen med studerende fra andre uddannelsesretninger arbejder på en opgave i samarbejde med en virksomhed, som har stillet opgaven.

Vær opmærksom på, at du frit kan bytte rundt på 6. og 7. semester.


Du afslutter din uddannelse med et diplomingeniørsprojekt. Projektet skal have tæt tilknytning til det arktiske miljø og kan evt. helt eller delvist udføres i Grønland eller en anden arktisk lokalitet.

Som hovedregel skal diplomingeniørprojektet udarbejdes i samarbejde med en virksomhed eller offentlig myndighed. Ofte vil det ske i samarbejde med den virksomhed, hvor du har været i praktik.

Sideløbende med dit diplomingeniørprojekt har du dine sidste valgfrie fag eller dit specialkursus.

Her kan du se, hvordan dit skema ser ud på de to første semestre på Arktisk Byggeri og Infrastruktur.

Ugeskema, de første to semestre

De første tre semestre foregår uddannelsen  i Sisimiut, Grønland. Her ligger kurserne i blokke, således at man har ét kursus ad gange. Der er typisk undervisning det meste af dagen, dog er der også halve og hele dage med selvstændigt arbejde og gruppe-arbejde indenfor kursernes rammer.

Første semesters overordnede fokus er "det arktiske udgangspunkt". Kursus 12832 pakker 1. semester ind med en uge i starten en uge i midten og en uge i slutningen af 1. semester. Kursus 12821 følger som andet kusus; herefter kursus 41871 Bolig og Bygning 1, og endeligt påbegyndes kurser 11834 "Matematik i Fysikken" i januar.

Andet semester dykker dybere ned i "de tekniske udfordringer". Dette semester begynder med første del af kursus 41872 "Bolig og Bygning 2", derefter afsluttes kursus 62664 "Matematik i Fysikken", så kommer kursus 12836 "Forsyning og Miljøteknik", og til sidst  kursus 41876  "Byggeriets praksis og administration i Grønland ", hvor det tillærte sættes i perspektiv blandt andet med en lille uges studietur til den grønlandske hovedstad Nuuk inklusive besøg på byggepladser og på ingeniørarbejdspladser.

1. semester

 
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8-12
12832
Ingeniør i Grønland
Campus Sisimiut
12821
Forundersøgelser
Campus Sisimiut
41871
Bolig & Bygning 1
Andet
12832
Ingeniør i Grønland
Campus Sisimiut
12821
Forundersøgelser
Campus Sisimiut
41871
Bolig & Bygning 1
Andet
12832
Ingeniør i Grønland
Campus Sisimiut
12821
Forundersøgelser
Campus Sisimiut
41871
Bolig & Bygning 1
Andet
12832
Ingeniør i Grønland
Campus Sisimiut
12821
Forundersøgelser
Campus Sisimiut
41871
Bolig & Bygning 1
Andet
12832
Ingeniør i Grønland
Campus Sisimiut
12821
Forundersøgelser
Campus Sisimiut
41871
Bolig & Bygning 1
Andet
12-13
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
13-17
12832
Ingeniør i Grønland
Campus Sisimiut
12821
Forundersøgelser
Campus Sisimiut
41871
Bolig & Bygning 1
Andet
12832
Ingeniør i Grønland
Campus Sisimiut
12821
Forundersøgelser
Campus Sisimiut
41871
Bolig & Bygning 1
Andet
12832
Ingeniør i Grønland
Campus Sisimiut
12821
Forundersøgelser
Campus Sisimiut
41871
Bolig & Bygning 1
Andet
12832
Ingeniør i Grønland
Campus Sisimiut
12821
Forundersøgelser
Campus Sisimiut
41871
Bolig & Bygning 1
Andet
12832
Ingeniør i Grønland
Campus Sisimiut
12821
Forundersøgelser
Campus Sisimiut
41871
Bolig & Bygning 1
Andet
17-18
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
18-22
 
12832
Ingeniør i Grønland
Campus Sisimiut
12821
Forundersøgelser
Campus Sisimiut
41871
Bolig & Bygning 1
Andet
 
 
 

2. semester

 
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8-12
41872
Bolig & Bygning 2
Andet
12836
Forsyning & Miljøteknik
Campus Sisimiut
41876
Byggeriets praksis og administration i Grønland
Campus Sisimiut
41872
Bolig & Bygning 2
Andet
12836
Forsyning & Miljøteknik
Campus Sisimiut
41876
Byggeriets praksis og administration i Grønland
Campus Sisimiut
41872
Bolig & Bygning 2
Andet
12836
Forsyning & Miljøteknik
Campus Sisimiut
41876
Byggeriets praksis og administration i Grønland
Campus Sisimiut
41872
Bolig & Bygning 2
Andet
12836
Forsyning & Miljøteknik
Campus Sisimiut
41876
Byggeriets praksis og administration i Grønland
Campus Sisimiut
41872
Bolig & Bygning 2
Andet
12836
Forsyning & Miljøteknik
Campus Sisimiut
41876
Byggeriets praksis og administration i Grønland
Campus Sisimiut
12-13
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
13-17
41872
Bolig & Bygning 2
Andet
12836
Forsyning & Miljøteknik
Campus Sisimiut
41876
Byggeriets praksis og administration i Grønland
Campus Sisimiut
41872
Bolig & Bygning 2
Andet
12836
Forsyning & Miljøteknik
Campus Sisimiut
41876
Byggeriets praksis og administration i Grønland
Campus Sisimiut
41872
Bolig & Bygning 2
Andet
12836
Forsyning & Miljøteknik
Campus Sisimiut
41876
Byggeriets praksis og administration i Grønland
Campus Sisimiut
41872
Bolig & Bygning 2
Andet
12836
Forsyning & Miljøteknik
Campus Sisimiut
41876
Byggeriets praksis og administration i Grønland
Campus Sisimiut
41872
Bolig & Bygning 2
Andet
12836
Forsyning & Miljøteknik
Campus Sisimiut
41876
Byggeriets praksis og administration i Grønland
Campus Sisimiut
17-18
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
18-22
 
41872
Bolig & Bygning 2
Andet
12836
Forsyning & Miljøteknik
Campus Sisimiut
41876
Byggeriets praksis og administration i Grønland
Campus Sisimiut
 
 
 

Undervisning

På DTU bliver du godt rustet til dit fremtidige job som ingeniør. Alle vores diplomingeniøruddannelser er tilrettelagt efter det internationale koncept CDIO, som sikrer, at du i løbet af din uddannelse får de kompetencer, virksomhederne efterspørger.

Læs mere om undervisningen på diplomingeniøruddannelsen

Praktik

I løbet af din diplomingeniøruddannelse skal du i et halvt års praktik. Praktikforløbet er ingeniørarbejde i den virkelige verden og en unik mulighed for at afprøve og anvende det, du har lært på dit studie.

Læs mere om praktikken

Studiemiljø i Sisimiut

Studiemiljø

I Sisimiut

De første tre semestre på Arktisk Byggeri og Infrastruktur foregår i Sisimiut, der er Grønlands næststørste by. 

Undervisningen i Grønland foregår på DTU Sisimiut Campus, der er en del af Tech College Greenland (KTI - Teknikimik Ilinniarfik), Grønlands største uddannelsesinstitution. Her er der ud over ingeniøruddannelse også gymnasium, erhvervsuddannelser og en råstofskole.

I Sisimiut har du meget praktisk feltarbejde i den særegne grønlandske natur og kultur lige uden for døren, således at du vil få lejlighed til at opleve det arktiske klima og de samfundsmæssige forhold, der er baggrunden for de kompetencer, som du skal erhverve i løbet af uddannelsen.

Parallelt med feltarbejdet får du den nødvendige teori af forskere fra DTU samt lokale og eksterne specialister, der giver intensiv undervisning og vejledning inden for deres fagområde i korte forløb af typisk et par ugers varighed. Undervisningen foregår primært på dansk, så du skal være god til dansk, men der kan være enkelte undervisere der taler engelsk, lige som en del af læsestoffet er på engelsk.

Undervisningen i Sisimiut er bygget op omkring store tværfaglige kurser, der tager udgangspunkt i en aktuel lokal problemstilling – en byggesag, et vejprojekt eller måske en lokalplan, som du undersøger i felten, analyserer og finder en løsning til.

Du arbejder i grupper med både danske og grønlandske studerende, så du skal være opmærksom på, at oplevelsen af det multikulturelle Arktis med forskellige modersmål er en væsentlig del af uddannelsen.

Der er individuelle bidrag undervejs, men til sidst sammenfattes det hele i en fælles rapport, som grupperne præsenterer for hinanden og måske for kommunen eller en af de lokale rådgivende ingeniører.

Hvis du ikke er fra Sisimiut, er du garanteret et kollegieværelse i Sisimiut. Du bliver sandsynligvis indkvarteret sammen med danske og grønlandske medstuderende på det runde ingeniørkollegium Apisseq.

Kollegiet består af 33 værelser og fire lejligheder. Her er også fællesfaciliteter i form af en opholdsstue med tv og køkken og et vaskerum med vaskemaskiner og tørretumblere til fri afbenyttelse.

Alle værelser, der er på ca. 14 kvadratmeter med eget badeværelse og køkken, er møblerede og koster 850 kr./md. De fleste har internet på deres værelse, men det er dyrt i Grønland.

Sisimiut ligger nord for polarcirklen, og derfor kan temperaturen komme ned omkring minus 30 grader, men temperaturen er sjældent under minus 15 grader. Det er derfor ikke nødvendigt at investere hele ens formue i vintertøj, da en almindelig vinterjakke og ”lag på lag”-metoden fungerer fint.

Om sommeren kan temperaturen komme op på 18 grader, men ligger normal omkring 10 grader.

Udendørsaktiviteter

Om sommeren kan du tage på vandreture i fjeldet med en fantastisk udsigt. De studerende har deres egne hytter, hvor man kan overnatte. Hvis du er til fiskeri findes der fisk i hobetal langs kysten, i fjordene og elvene.

Om efteråret er det muligt at gå på jagt efter rensdyr, moskus, harer og ryper.

Om vinteren er der mulighed for at prøve hundeslæde og snescooter. Hundeslædekørsel er en spændende oplevelse og den rigtige måde at se Grønland på. Man nyder stilheden i de store fjelde, når det eneste man kan høre er slæden, der glider over sneen.

Er man til fart, er snescooter det helt rigtige. Der er også rigtig gode muligheder for skiløb. Et stykke uden for Sisimiut findes der en lille skilift til alpint skiløb, og for dem, der er til langrend, bliver der lavet et stort løjpesystem, hvor der bl.a. kan trænes op til det årlige Arctic Circle Race (160 km på tre dage).

Indendørsaktiviteter

Kulturhuset rummer en biografsal, der også bruges til koncerter og teater. Jævnligt afholdes der også større koncerter i hallen.

Det er muligt at spille håndbold, fodbold, volleyball og badminton hele året i hallen og styrketræne i hallens træningscenter. Der er også en café i byens kulturhus.

I Danmark

I Danmark kommer du primært til at have undervisning på DTU's Ballerup Campus. 

Her skal du følge kurser sammen med studerende fra uddannelsen Byggeri og Infrastruktur.

Du skal selv skaffe dig bolig i Danmark.

Hvis du vil søge kollegieværelse bør du søge mindst et år inden du skal bruge det.

Der er mange forskellige kollegieselskaber i København. Nogle af dem kan du finde her.

Der er mange muligheder for fritidsaktiviteter på DTU, og næsten uanset hvad du interesserer dig for, er der en klub eller forening for dig på DTU. På Lyngby Campus er der en sportshal, hvor du kan spille badminton m.m., og både på Lyngby Campus og Ballerup Campus er der et et fitnesscenter.

Studenterorganisationen Polyteknisk Forening (PF) repræsenterer de studerende i råd og nævn og står for mange aktiviteter på DTU. PF driver bl.a. S-huset på Lyngby Campus, hvor der er fredagsbar og klublokaler, og i den tilstødende Oticon Sal er der med jævne mellemrum store koncerter. På Ballerup Campus finder du Verners Baggård, hvor der også er café og musik.

Læs mere om studielivet på DTU

Transportudgifter

Grønlandske studerende får rejser i forbindelse med studiet betalt gennem Det Grønlandske Hus, og har derigennem også adgang til yderligere tilskud. Der skal søges særskilt om dette via Det Grønlandske Hus samtidigt med ansøgning om optagelse på studiet.

Øvrige studerende får betalt rejsen fra Købehavn til Sisimiut før studiestart, samt rejsen fra Sisimiut til Købehavn efter 3. semester. Du får mere information om dette, når du er blevet optaget.

Hvad kan du blive?

En uddannelse i Arktisk Byggeri og Infrastruktur giver dig generelle ingeniørkompetencer inden for byggeri, anlæg, miljøteknik og planlægning. Samtidig får du viden om de særlige forhold, der gør sig gældende i de arktiske egne. Det gør dig i stand til at arbejde med områder som f.eks. byggeri tilpasset arktiske forhold, infrastrukturudbygning i egne med isolerede samfund, miljøsikring i en sårbar natur, anlæg til vandkraft og råstofudvinding.

Afhængigt af, hvilke kurser du tager i løbet af din uddannelse, kan du f.eks. komme til at arbejde inden for disse områder:

  • Rådgivende ingeniør
  • Entreprenør- og byggefirmaer
  • Forsynings- og infrastrukturselskaber (vand og energi, transport – veje, havne og lufthavne)
  • Areal- og ejendomsudvikling
  • Råstofselskaber
  • Kommunale teknik- og miljøforvaltninger
  • Ministerier (bolig, miljø, energi, trafik, erhverv, planlægning)

Som færdiguddannet har du gode jobmuligheder i Grønland og andre arktiske egne som f.eks. Nordnorge, Island, Canada og Alaska. Der er også mulighed for at arbejde for firmaer i Danmark eller internationalt, som udfører arbejde i og for arktiske egne. Du kan f.eks. få job som rådgivende ingeniør, i entreprenør- og byggefirmaer eller i ministerier. Du kan også arbejde som bygningsingeniør i Danmark.

Se kompetenceprofilen for Arktisk Byggeri og Infrastruktur

Kan jeg læse videre?

En diplomingeniøruddannelse inden for Arktisk Byggeri og Infrastruktur er en selvstændig, afsluttet uddannelse. Hvis du får lyst til at fortsætte dine studier, er det muligt at læse videre på kandidatuddannelsen og blive civilingeniør (cand.polyt.).

Det kræver dog, at du opfylder de faglige forudsætninger, der er nødvendige for at blive optaget på den kandidatretning, du gerne vil læse. Nogle af disse kurser kan det være nødvendigt at tage gennem supplering, efter at du har afsluttet din diplomingeniøruddannelse.

Læs mere om kandidatuddannelsen på DTU