Elektroteknologi - diplomingeniør

Niveaukrav

Matematik A
Fysik B eller Geovidenskab A
Kemi C eller Bioteknologi A
Engelsk B

Adgangskvotienter

Studiepladser

48

Optagelesområdenr.

15125

Studiestart

28. august 2023

Uddannelsessted

Ballerup Campus og Lyngby Campus

Elektroteknologi - diplomingeniør

Vores hverdag er fuld af elektronik, som gør en forskel for mennesker og samfundet. Er du interesseret i at designe og bygge morgendagens bæredygtige løsninger med mennesket i centrum? F.eks. inden for miljøovervågning, sundhedsvæsenet, grøn energi, kommunikation/IT og bæredygtighed. Med denne uddannelse kan du forme fremtidens teknologiske udvikling og gøre en forskel for mennesker. Du er med til at designe nye elektroniske og automatiserede løsninger, f.eks. inden for robotteknologi, grønne energisystemer, høreapparater, fremtidens Internet of Things og omstilling til morgendagens nye grønne produkter. Du kan også starte egen virksomhed.

Hvad lærer du?

Elektroteknologi-området er i en rivende udvikling, hvor der er stor efterspørgsel på højt kvalificerede ingeniører til at fremstille fremtidens produkter til gavn for menneskeheden. Eksempelvis ses en meget stor vækst inden for computerteknologi, mobilkommunikation, medicinsk elektronik, vindkraft, robotter, trådløse netværk og satellitkommunikation.

Studiet giver dig viden om og praktisk erfaring med software og elektronik, hvor der er fokus på miljø og bæredygtighed.

Du kan vælge at specialisere dig inden for f.eks. robotter, lydsystemer, grønne energisystemer, trådløs kommunikation, digitalt design og elektronikdesign. Du kan også sammensætte din egen specialisering.

Studiets opbygning

Uddannelsen til diplomingeniør i Elektroteknologi varer tre et halvt år. 

På de første studieår har du obligatoriske kurser, der giver dig en solid faglig ballast. Senere i dit studieforløb skal du vælge tilvalgskurser og specialisere dig inden for det fagområde, som interesserer dig mest.

Du kan fx specialisere dig inden for elektronikdesign, hvor du udvikler moderne udstyr til bl.a. måling og instrumentering, eller inden for lyd og akustik, hvor du kan arbejde med design og udvikling af mikrofoner, højtalere, høreapparater mv.

Som en del af studiet skal du i praktik i en virksomhed, hvor du tilegner dig erfaring med at løse virkelige ingeniørmæssige opgaver inden for dit fagområde. Studiet afsluttes med et diplomingeniørprojekt, der også typisk gennemføres i samarbejde med en virksomhed.

På de første to semestre skal du primært have kurser inden for matematik og programmering. Derudover skal du på dit første semester have et større kursus om elektroteknik, hvor du vil lære, hvordan man kombinerer analoge og digitale teknikker med udgangspunkt i et mindre elektronisk kredsløb.

Du afslutter 1. semester med et projektforløb, hvor du særligt skal bruge din teoretiske viden fra elektroteknik i praksis, og derfor designe et mindre elektronisk kredsløb.

2. semester afsluttes også med et projektforløb, denne gang inden for digitalt design, hvor du vil få et større kendskab til hardwareprogrammering og forskellige digitale designløsninger.

På dit andet år skal du følge to store kurser, der hedder ”Anvendt elektromagnetisme” og ”Digital signalbehandling”. I slutningen af semesteret skal du have et projektorienteret forløb, hvor du kombinerer den viden du har fået i de to kurser og herved designer et elektronisk sensorsystem.

På 3. semester skal du – ud over at tage kurser – begynde at planlægge dit udlandssemester, der ligger på 5. semester.

På 4. semester skal du have flere mindre kurser så som ”Digitale systemer”, ”Reguleringsteknik” og ”Analog design”. Du skal også have et større projektorienteret forløb, der hedder ”Elektriske energisystemer – CDIO Design-Build-projekt”, hvor du skal arbejde med det elektriske kredsløb.

Læs mere om CDIO og Design-Build-projekter.

På dit andet år begynder du selv at kunne vælge nogle af dine kurser, når du skal have tilvalgskurser.

5. semester er dit udlandssemester, hvor du oplever en bid af verden og styrker din faglige profil.

Du kan gøre vejen dertil overskuelig ved at benytte en af DTU’s udvekslingsaftaler, som du finder på DTU Beyond Borders. Vil du vide mere om de forskellige muligheder for et semester i udlandet, kan du besøge DTU Study Abroad.

Er et udlandsophold ikke det helt rigtige for dig, kan du i stedet bruge tiden til at tage kurser på DTU eller på et andet dansk universitet.

Vær opmærksom på, at du har mulighed for at bytte rundt på dit udlandssemester og din praktik - tag en snak med din studieleder, hvis det er noget, du ønsker.

På 5. semester ligger også et kursus om innovation kaldet Innovation Pilot. Her skal du sammen med studerende fra andre uddannelsesretninger skal løse en konkret ingeniørudfordring for en virksomhed.

Sidste år kan du vælge mellem fem specialiseringer: Elektronik design, Digital Signalbehandling, Trådløse Kommunikation, Lyd og Akustisk Teknologi og Automation.

På 6. semester skal du i ingeniørpraktik i en privat eller offentlig virksomhed med relevans for Elektroteknologi. På Elektroteknologi er det normalt at diplomingeniørpraktik og -projekt lægges fagligt inden for den valgte specialisering. Du har også mulighed for at tage din praktik i udlandet.

Læs mere om praktik

Diplomingeniørprojekt

Uddannelsen afsluttes med et diplomingeniørprojekt, hvor du skal arbejde i dybden med et fagligt emne og vise din evne til at agere som ingeniør på en selvstændig måde i forbindelse med gennemførelsen af en større opgave.

Projektet skal tage udgangspunkt i en ingeniørfaglig og praksisorienteret problemstilling. Som hovedregel skal diplomingeniørprojektet udarbejdes i samarbejde med en virksomhed. Eksempler på virksomheder kunne være Danfoss, GN ReSound, Radiometer, Ørsted, Oticon og B&O. Ofte vil du skrive dit projekt i samarbejde med den virksomhed, hvor du har været i praktik. Du kan også gennemføre diplomingeniørprojektet i udlandet.

Her kan du se, hvordan dit skema ser ud på de to første semestre på Elektroteknologi

Ugeskema, de første to semestre

1. semester

 
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8-12
 
01901
BasisMat 1 - Indledende matematik for diplomingeniører
Andet
02318
Indledende programmering for diplom-E
Campus Ballerup
30032
Elektroteknik
Campus Ballerup
01920
BasisMat 2 - Videregående matematik for diplomingeniører
Andet
12-13
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
13-17
30032
Elektroteknik
Campus Ballerup
 
 
 
 
17-18
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
18-22
 
 
 
 
 

I 3-ugers perioden (januar/juni) følges 62733 Projektarbejde i elektroteknik

 

2. semester, placering i foråret:

 
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8-12
 
62734
Datateknik og programmering
Campus Ballerup
62735
Videregående Matematik for Diplom Elektroteknologi
Campus Ballerup
 
 
12-13
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
13-17
30081
Digitalteknik
Campus Ballerup
 
34601
Elektriske kredsløb 2
Campus Lyngby
 
 
17-18
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
18-22
 
 
 
 
 

I 3-ugers perioden juni følges 30082 Projektarbejde i digitaldesign

Der er 5 ECTS tilvalgsfag på 2. semester, hvor der skal vælges imellem nogle godkendte kurser (se studieordningen for detaljer).

2. semester, placering i efteråret:

 
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8-12
 
 
62735
Videregående Matematik for Diplom Elektroteknologi
Campus Ballerup
 
 
12-13
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
13-17
30081
Digitalteknik
Campus Ballerup
 
34601
Elektriske kredsløb 2
Campus Lyngby
62734
Datateknik og programmering
Campus Ballerup
 
17-18
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
18-22
 
 
 
 
 

I 3-ugers perioden januar følges 30082 Projektarbejde i digitaldesign

Der er 5 ECTS tilvalgsfag på 2. semester, hvor der skal vælges imellem nogle godkendte kurser (se studieordningen for detaljer).

Undervisning

På DTU bliver du godt rustet til dit fremtidige job som ingeniør. Alle vores diplomingeniøruddannelser er tilrettelagt efter det internationale koncept CDIO, som sikrer, at du i løbet af din uddannelse får de kompetencer, virksomhederne efterspørger.

Læs mere om undervisningen på diplomingeniøruddannelsen

Praktik

I løbet af din diplomingeniøruddannelse skal du i et halvt års praktik. Praktikforløbet er ingeniørarbejde i den virkelige verden og en unik mulighed for at afprøve og anvende det, du har lært på dit studie.

Læs mere om praktikken

Hvad kan du blive?

Som elektroingeniør har du en uddannelse, som tilbyder en bred vifte af jobmuligheder. Således er der f.eks. mulighed for at blive ansat som udviklingsingeniør, hvor man er med til at designe fremtidens grønne og bæredygtige systemer såsom Internet of Things-løsninger, høreapparater, energiproduktion, elektronik- og IT-produkter, m.fl. Der er også mange elektroingeniører som arbejder inden for projektledelse, produktion, markedsføring, salg og service. Nogle elektroingeniører ender i chefstillinger i en privat eller offentlig virksomhed. Endelig har du mulighed for at starte din egen virksomhed.

Når du har arbejdet som elektroingeniør i et stykke tid, kan du fortsætte som teknisk specialist, systemdesigner, projektleder eller salgs- og marketingsingeniør inden for:

  • Konstruktion, opbygning og test af hardware og software til elektroniske systemer.
  • Specifikation, opbygning, vedligeholdelse og udvikling af tele- og datasystemer.
  • Design af elektroniske apparater.

Se kompetenceprofilen for Elektroteknologi.

Kan jeg læse videre?

En diplomingeniøruddannelse i Elektroteknologi er en selvstændig, afsluttet uddannelse. Som færdiguddannet diplomingeniør kan du derfor gå direkte ud og arbejde som ingeniør.

Hvis du i stedet får lyst til at fortsætte dine studier, er det muligt at læse videre på kandidatuddannelsen og blive civilingeniør (cand.polyt.). Det kræver dog, at du opfylder de faglige forudsætninger, der er nødvendige for at blive optaget på den kandidatretning, du gerne vil læse. Nogle af disse kurser kan det være nødvendigt at tage gennem supplering, efter at du har afsluttet din diplomingeniøruddannelse.

Læs mere om kandidatuddannelsen på DTU.