Fiskeriteknologi

Niveaukrav

Matematik A
Fysik B eller Geovidenskab A
Engelsk B

Adgangskvotienter

Studiepladser

24

Optagelesområdenr.

15126

Studiestart

20. august 2022 - i Sisimiut

Uddannelsessted

Sisimiut Campus og Lyngby Campus

Fiskeriteknologi

Fiskeriteknologi er en diplomingeniøruddannelse rettet mod arbejdet som fiskeriingeniør – med fokus på hele værdikæden fra livet i havet over fiskeri og fangst til fødevareproduktion og ­teknologi samt bæredygtig forvaltning af fisk og skaldyr.

Fiskeriteknologi

Hvad lærer du?

På Fiskeriteknologi får du viden om alle elementer i værdikæden inden for fiskeri og fødevareproduktion af fisk og skaldyr. Dvs. hele kæden fra livet i havet og fiskeri/fangst til fødevarer og forvaltning.

Ud over en grundlæggende introduktion til havmiljø, marinbiologi og oceanografi samt ingeniørfaglige grundfag (matematik mv.) har uddannelsen tre faglige fokusområder:

 • Fangstteknologi
 • Fiskeriforvaltning
 • Forarbejdning af fisk og skaldyr.

Herudover har uddannelsen et tværgående fokus på bæredygtighed – samt innovation og entreprenørskab, så udviklingen af erhvervet også er i fokus.

Studiets opbygning

Uddannelsen til diplomingeniør i Fiskeriteknologi varer fire år. 

Den første del af uddannelsen studerer du i Grønland på DTU’s campus i Grønlands næststørste by, Sisimiut, 50 kilometer nord for polarcirklen. Her bliver du undervist i ingeniørfaglige grundfag. Der bliver inddraget lokale grønlandske eksempler i undervisningen, og du kommer ud i felten og får tværfaglige kurser, der fokuserer på hele værdikæden inden for fiskeriet.

Senere skal du studere i Danmark, primært på DTU i Lyngby.

I løbet af uddannelsen skal du i et halvt års praktik i f.eks. en fiskerivirksomhed eller en forvaltningsmyndighed i enten Danmark, Grønland eller udlandet.

Det første halvandet år studerer du på DTU Sismiut Campus i Grønlands næststørste by Sisimiut 50 km nord for polarcirklen. 

Her har du praktisk feltarbejde i den særegne grønlandske natur og kultur lige uden for døren, og du får lejlighed til at opleve det arktiske klima og de samfundsmæssige forhold, som spiller en central rolle særligt på uddannelsens første tre semestre. Fiskeri er Grønlands vigtigste erhverv og fiskerisektoren er højt udviklet her.

Parallelt med feltarbejdet bliver du undervist og vejledt af forskere ved DTU samt lokale og eksterne specialister. 

Undervisningen er bygget op omkring store tværfaglige kurser, der tager udgangspunkt i en aktuel lokal problemstilling eller et tværgående tema inden for fiskeri i Grønland. Projekterne vil være praksisnære – og i så høj grad som muligt lokalt forankret i f.eks. fiskerivirksomheder eller lokalsamfund. Der kan også være lagt forskellige realistiske begrænsninger som f.eks. økonomi, tid eller krav til bæredygtighed ind i projekterne.

Bemærk: Introduktion til uddannelsen og sikkerhedsintroduktion foregår i en periode på 7-10 dage inden semesterstart, hvorfor nye studerende skal planlægge at ankomme til Sisimiut i god tid.

Dette år studerer du på DTU i Lyngby og Ballerup, hvor du følger fag på bl.a. DTU Fødevareinstituttet, DTU Aqua og DTU Diplom. Her er fokus på alment ingeniørfaglige og fiskeriteknologiske discipliner.

Du skal i et halvt års ingeniørpraktik i f.eks. en fiskerivirksomhed, en rådgivende virksomhed eller en offentlig forvaltning. Det kan være Grønland, i Danmark eller i udlandet.

Læs mere om praktik

7. semester: Valgfrie kurser/evt. internationalt semester

Det sidste år kan du selv vælge de fleste af dine kurser. Du kan tage valgfagene på DTU eller i udlandet.

Læs mere om udlandsophold

8. semester: Specialkurser + diplomingeniørprojekt

Diplomingeniørprojekt

Du afslutter din uddannelse med et diplomingeniørprojekt. Projektet kan helt eller delvist udføres i Grønland eller en anden lokalitet efter aftale med studielederen og din vejleder. Som hovedregel skal diplomingeniørprojektet udarbejdes i samarbejde med en virksomhed eller offentlig myndighed. Ofte vil det ske i samarbejde med den virksomhed, hvor du har været i praktik.

Sideløbende med dit diplomingeniørprojekt har du dine sidste valgfrie fag eller dit specialkursus.

 

 

Som diplomingeniørstuderende på DTU har du gode muligheder for at læse i udlandet i løbet af din studietid. DTU har udvekslingsaftaler med nogle af verdens bedste universiteter, og du kan få hjælp til at planlægge dit ophold af vores internationale studievejledning.

Læs mere om dine muligheder for at læse i udlandet

Her kan du se, hvordan dit skema ser ud på de to første semestre på Fiskeriteknologi

Ugeskema, de første to semestre

Undervisningen de første tre semestre foregår i Sisimiut i Grønland. Kurserne afvikles som blokkurser og følger således ikke DTUs normale skemastruktur.

Undervisning

På DTU bliver du godt rustet til dit fremtidige job som ingeniør. Alle vores diplomingeniøruddannelser er tilrettelagt efter det internationale koncept CDIO, som sikrer, at du i løbet af din uddannelse får de kompetencer, virksomhederne efterspørger.

Læs mere om undervisningen på diplomingeniøruddannelsen

Praktik

I løbet af din diplomingeniøruddannelse skal du i et halvt års praktik. Praktikforløbet er ingeniørarbejde i den virkelige verden og en unik mulighed for at afprøve og anvende det, du har lært på dit studie.

Læs mere om praktikken

Studiemiljø i Sisimiut
DTU: Mød DTU Campus Sisimiut i Grønland

Studiemiljø

I Sisimiut

De første tre semestre på Fiskeriteknlogi foregår i Sisimiut, der er Grønlands næststørste by. 

Undervisningen i Grønland foregår på DTU Sisimiut Campus, der er en del af Tech College Greenland (KTI - Teknikimik Ilinniarfik), Grønlands største uddannelsesinstitution. Her er der ud over ingeniøruddannelse også gymnasium, erhvervsuddannelser og en råstofskole.

Hvis du ikke er fra Sisimiut, er du garanteret et kollegieværelse i Sisimiut. Du bliver sandsynligvis indkvarteret sammen med danske og grønlandske medstuderende på det runde ingeniørkollegium Apisseq.

Kollegiet består af 33 værelser og fire lejligheder. Her er også fællesfaciliteter i form af en opholdsstue med tv og køkken og et vaskerum med vaskemaskiner og tørretumblere til fri afbenyttelse.

Alle værelser, der er på ca. 14 kvadratmeter med eget badeværelse og køkken, er møblerede og koster 850 kr./md. De fleste har internet på deres værelse, men det er dyrt i Grønland.

Sisimiut ligger nord for polarcirklen, og derfor kan temperaturen komme ned omkring minus 30 grader, men temperaturen er sjældent under minus 15 grader. Det er derfor ikke nødvendigt at investere hele ens formue i vintertøj, da en almindelig vinterjakke og ”lag på lag”-metoden fungerer fint.

Om sommeren kan temperaturen komme op på 18 grader, men ligger normal omkring 10 grader.

Udendørsaktiviteter

Om sommeren kan du tage på vandreture i fjeldet med en fantastisk udsigt. De studerende har deres egne hytter, hvor man kan overnatte. Hvis du er til fiskeri findes der fisk i hobetal langs kysten, i fjordene og elvene.

Om efteråret er det muligt at gå på jagt efter rensdyr, moskus, harer og ryper.

Om vinteren er der mulighed for at prøve hundeslæde og snescooter. Hundeslædekørsel er en spændende oplevelse og den rigtige måde at se Grønland på. Man nyder stilheden i de store fjelde, når det eneste man kan høre er slæden, der glider over sneen.

Er man til fart, er snescooter det helt rigtige. Der er også rigtig gode muligheder for skiløb. Et stykke uden for Sisimiut findes der en lille skilift til alpint skiløb, og for dem, der er til langrend, bliver der lavet et stort løjpesystem, hvor der bl.a. kan trænes op til det årlige Arctic Circle Race (160 km på tre dage).

Indendørsaktiviteter

Kulturhuset rummer en biografsal, der også bruges til koncerter og teater. Jævnligt afholdes der også større koncerter i hallen.

Det er muligt at spille håndbold, fodbold, volleyball og badminton hele året i hallen og styrketræne i hallens træningscenter. Der er også en café i byens kulturhus.

I Danmark

I Danmark kommer du til at have undervisning på både DTU's Lyngby Campus og Ballerup Campus.

Du skal selv skaffe dig bolig i Danmark.

Hvis du vil søge kollegieværelse bør du søge mindst et år inden du skal bruge det.

Der er mange forskellige kollegieselskaber i København. Nogle af dem kan du finde her.

Der er mange muligheder for fritidsaktiviteter på DTU, og næsten uanset hvad du interesserer dig for, er der en klub eller forening for dig på DTU. På Lyngby Campus er der en sportshal, hvor du kan spille badminton m.m., og både på Lyngby Campus og Ballerup Campus er der et et fitnesscenter.

Studenterorganisationen Polyteknisk Forening (PF) repræsenterer de studerende i råd og nævn og står for mange aktiviteter på DTU. PF driver bl.a. S-huset på Lyngby Campus, hvor der er fredagsbar og klublokaler, og i den tilstødende Oticon Sal er der med jævne mellemrum store koncerter. På Ballerup Campus finder du Verners Baggård, hvor der også er café og musik.

Læs mere om studielivet på DTU

Transportudgifter

Grønlandske studerende får rejser i forbindelse med studiet betalt gennem Det Grønlandske Hus, og har derigennem også adgang til yderligere tilskud. Der skal søges særskilt om dette via Det Grønlandske Hus samtidigt med ansøgning om optagelse på studiet.

Øvrige studerende får betalt rejsen fra Købehavn til Sisimiut før studiestart, samt rejsen fra Sisimiut til Købehavn efter 3. semester. Du får mere information om dette, når du er blevet optaget.

EPFL, Schwitzerland

Hvad kan du blive?

Som færdiguddannet fiskeriingeniør har du gode jobmuligheder inden for fiskerierhvervet i Grønland, Danmark eller resten af verden. Der er også mulighed for at arbejde i rådgivende virksomheder eller inden for fiskeriforskning og -forvaltning eller interesseorganisationer.

Uddannelsen sigter primært mod job i fiskeindustrien samt hos rådgivere, offentlig forvaltning og lignende. En fiskeriingeniørs arbejdsopgaver kan være forskelligartede og kan inkludere jobs som konsulent og rådgiver både i den offentlig og private sektor.

Fagligt kan jobtyperne f.eks. omfatte:

 • Drifts-, projekt- og produktionsledere i fiskeindustrien (f.eks. med kvalitetssikring og fødevaresikkerhed).
 • Produktudviklere og produktionsledere (både med land- og havbaseret produktion).
 • Certificeringskonsulenter, marketingsudviklere, redskabsudviklere, konsulenter og rådgivere inden for forarbejdning, redskabsteknologi og forvaltning.
 • Rådgivere ved anskaffelser og design af fiskerifartøjer. 

Du kan specialisere dig i sidste del af studiet gennem dit valg af tilvalgskurser, din ingeniørpraktik og dit diplomingeniørprojekt. På den måde kan du skabe din egen profil ud fra de områder, der interesserer dig mest.

Alt afhængig af hvilke kurser du tager i løbet af din uddannelse, kan du f.eks. komme til at arbejde inden for disse områder:

 • Fiskeindustrien (både fangst-, processerings- og teknologi-supply-sektoren)
 • Interesseorganisationer.
 • Rådgivende firmaer.
 • Ministerier (fiskeri- og naturforvaltning).
 • Uddannelses- og forskningsinstitutioner.

Se kompetenceprofilen for Fiskeriteknologi.

Kan jeg læse videre?

En diplomingeniøruddannelse i Fiskeriteknologi er en selvstændig, afsluttet uddannelse. Hvis du får lyst til at fortsætte dine studier, er det muligt at læse videre på en kandidatuddannelse og blive civilingeniør (cand.polyt.).

Det kræver dog, at du opfylder de faglige forudsætninger, der er nødvendige for at blive optaget på den kandidatretning, du gerne vil læse. Nogle af disse kurser kan det være nødvendigt at tage gennem supplering, efter at du har afsluttet din diplomingeniøruddannelse. 

Læs mere om kandidatuddannelsen på DTU.