Udlandsophold på IT-elektronik

Måske vil du arbejde i en udenlandsk virksomhed, måske i en dansk - med en afdeling i udlandet. Du vil dagligt arbejde tæt sammen med udenlandske kolleger eller kunder, der måske er samme sted som du, måske befinder sig i den anden ende af nettet!

Som IT-elektronik studerende har du gode muligheder for at sikre dig en international profil, hvilket mange virksomheder – både store som små – efterspørger. Kulturel forståelse af fremmede kulturer, sprogkundskaber, et internationalt netværk er blot enkelte gode grunde til at internationalisere.

Vi opfordrer dig derfor til at overveje at kombinere din uddannelse med et ophold i udlandet!

Internationalisering sker oftest sent i studiet for at opnå det største udbytte. Du skal som udgangspunkt have færdiggjort det, der svarer til 2 års fuldtidsstudier, inden du kan rejse ud. De flittigst benyttede internationaliseringsordninger er:

For at oplevelsen kan blive en realitet, bør du påbegynde din planlægning i god tid. For IT-elektronik studiet er 3. semester et godt tidspunkt - naturligvis afhængigt af, hvilken af de tre ordninger, du vælger. Det er endvidere vigtigt, at du gør en indsats at få et succesfyldt ophold i udlandet.

Overvejelser, du bør gøre dig

Afhængig af, hvilken løsning du vælger, bør du overveje

  • Har du brug for en sprogtest?
  • Har du brug for at lære om fremmede kulturer forinden?
  • Hvornår planlægger du at deltage i kursus 62999 Innovation pilot?
  • Hvordan/hvornår planlægger du 10 ects tilvalgskurser på 7. semester?