Medicin og Teknologi - bachelor

Niveaukrav

Matematik A
Fysik B eller Geovidenskab A
Kemi C eller Bioteknologi A
Dansk A
Engelsk B

Studiepladser

120

Adgangskvotienter

Se adgangskvotienter fra sidste optag

Optagelsesområdenr.

15050

Studiestart

29.-30. august 2024
Læs mere om studiestart

Medicin og Teknologi - bachelor

Verden har brug for ingeniører, der udvikler teknologi, som kan diagnosticere, helbrede og forbedre hverdagen for sygdomsramte mennesker. Det er nemlig den teknologi, der nu – og i fremtiden – spiller en afgørende rolle i et sundt samfund. Vælger du at læse bacheloruddannelsen Medicin og Teknologi, kan du være med til at skabe løsninger, der kan ændre liv.

Ultralyd

Løsninger, der redder liv

Hvert minut benytter sundhedssystemet sig af moderne teknologier, der hjælper med at udrede, helbrede og mindske generne hos mennesker med sygdomme. Læser du Medicin og Teknologi, kan du arbejde med at udvikle og forbedre den teknologi.

Uddannelsen foregår både på DTU og på Københavns Universitet. Sammen klæder de to universiteter dig på til at kombinere sundhedsfaglig viden med ingeniørfaglige kompetencer. Sådan bliver du klar til at skabe teknologiske løsninger, der gør en forskel.

Færdiguddannede medicoingeniører bruger deres arbejdsliv på at finde løsninger på vigtige sundhedsrelaterede udfordringer. De kombinerer traditionel teknologi med den nyeste software. De designer bæredygtigt udstyr, der passer til sundhedsprofessionelle i hele verden. De udvikler behandlingsapparater, og de indsamler og bearbejder data, som gør os klogere på alvorlige sygdomme. Sammen designer de løsninger, der dagligt bruges af mediicotekniske virksomheder, læger og andre ansatte på sundhedsområdet.

Læser du Medicin og Teknologi, kan du være med til at skabe teknologi, der forbedrer og forandrer menneskers liv hver dag.

Hvad lærer du?

Medicoingeniører løser mange forskellige opgaver, men fælles for dem alle er, at de beskæftiger sig med spørgsmålet: Hvordan kan teknologi hjælpe sundhedsvæsenet med at helbrede eller give syge mennesker et bedre liv?

Derfor kombinerer Medicin og Teknologi det sundhedsfaglige med det ingeniørfaglige, så du kan udvikle teknologiske løsninger baseret på en dyb forståelse for sundhedsfaglige problemstillinger.

Som studerende lærer du om kroppen – både den raske og den syge – og om hvordan man undersøger for sygdomme. Du lærer om matematik, fysik og programmering, så du kan bruge matematiske modeller, software og simuleringer til for eksempel at analysere nye sygdomsbilleder og understøtte sundhedspersonale i deres diagnosticering og behandling. Du lærer, hvordan du udvikler medicotekniske produkter, der passer til hospitalernes behov, arbejdsgange og medarbejdere.

Din stærke faglighed inden for natur- og ingeniørvidenskab opbygger du på DTU, og på Københavns Universitet bliver du klogere på menneskets krop og sundhed. Undervisningen er delt imellem de to universiteter, så du får det bedste af begge verdener. Du bruger ca. 70 procent af tiden på DTU, og de sidste 30 procent på Københavns Universitet.

Sådan er studiet bygget op

Bacheloruddannelsen Medicin og Teknologi tager tre år og er sat sammen af kurser, der i alt svarer til 180 ECTS-point.

Dit første studieår handler i høj grad om at opbygge en naturvidenskabelig og sundhedsfaglig forståelse, der udgør fundamentet for alt det, du lærer i løbet af din studietid.

Derfor har du obligatoriske kurser i både matematik, fysik, programmering, humanbiologi og sygdomslære.

Samtidig begynder du på kursusforløbet Rapid Prototyping, hvor du lærer at designe diagnostiske sensorsystemer og bygger dine egne prototyper.

På andet studieår har du fortsat obligatoriske kurser, hvor du lærer om kemi og statistik.

Samtidig begynder dine mere fagorienterede ingeniørkurser. Her kan du vælge at følge et anbefalet studieforløb.

I løbet af din studietid kan du vælge at følge faste studieforløb, som hjælper dig med at tilrettelægge dine kursusvalg og giver dig mulighed for at dykke længere ned i dit favoritområde.

Alle de anbefalede studieforløb kombinerer områdespecifikke grundkurser med anvendelsesorienterede specialiseringskurser og kurser, der giver dig mere generelle værktøjer for eksempel inden for maskinlæring og dataanalyse.

Medicin og Teknologi tilbyder seks anbefalede studieforløb:

  • Medicinsk optik
  • Medicinsk billeddannelse
  • Hearing systems
  • Autonome medicotekniske systemer
  • Biomekanik og biomaterialer
  • Digital sundhed

Læs mere om de anbefalede studieforløb på studieinformation.dtu.dk

Det tredje studieår er dedikeret til valgfrihed. Det er her du for alvor dykker ned i dit favoritområde.

Du har obligatoriske kurser i videnskabsteori og interdisciplinær bioengineering. Resten af tiden bruger du på valgfrie kurser.

På femte semester kan du tage på udveksling til et andet universitet i Danmark eller udlandet, og på sjette semester afslutter du bacheloruddannelsen med dit bachelorprojekt. Projektet skal handle om en sundhedsfaglig problemstilling, som du selv vælger, og mange vælger at lave projektet i samarbejde med et hospital.

På første semester skal du have Matematik og Rapid prototyping af analoge DC sensorsystemer på DTU og Humanbiologi på KU. I matematikkurset vil du modtage en del af den matematikundervisning, alle bachelorstuderende på DTU skal have. Kurset i Rapid prototyping af analoge DC sensorsystemer er det første kursus i en række af kurser med fokus på design, prototyping og validering af medicotekniske produkter.

På andet semester har du endnu et kursus i matematik og på KU skal du have kurset Sygdomslære for ikke-klinikere.

For de obligatoriske kursers vedkommende er ugeskemaet, så vidt muligt, tilrettelagt så du ikke skal på DTU og KU samme dag. For de valgfrie kursers vedkommende kan det i nogle tilfælde blive nødvendigt at bruge den undervisningsfrie time midt på dagen til transport mellem KU og DTU.

Nedenfor kan du se dit uge-skema for 1. og 2. semester, hvis du følger et anbefalet studieforløb

De studerende skal til eksamen i to forskellige KU-kurser i hhv. januar og juni, og der er derfor ikke nogle 3-ugers kurser på disse semestre.

Ugeskema, de første to semestre

Ugeskema 1. semester.

 
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8-12
01001
Matematik 1a (Polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
KU002
Humanbiologi
Panum Instituttet, KU
22438
Rapid prototyping af analoge DC sensorsystemer
Campus Lyngby
01001
Matematik 1a (Polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
KU002
Humanbiologi
Panum Instituttet, KU
12-13
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
13-17
01001
Matematik 1a (Polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
KU002
Humanbiologi
Panum Instituttet, KU
 
02002
Programmering (Polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
KU002
Humanbiologi
Panum Instituttet, KU
17-18
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
18-22
 
 
 
 
 

Ugeskema 2. semester

 
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8-12
01002
Matematik 1b (polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
KU003
Sygdomslære for ikke-klinikere
Panum Instituttet, KU
26021
Kemi (Polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
01002
Matematik 1b (polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
KU003
Sygdomslære for ikke-klinikere
Panum Instituttet, KU
12-13
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
13-17
01002
Matematik 1b (polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
KU003
Sygdomslære for ikke-klinikere
Panum Instituttet, KU
 
10060
Fysik (Polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
KU003
Sygdomslære for ikke-klinikere
Panum Instituttet, KU
17-18
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
18-22
 
 
 
 
 

Bemærk:

Det frarådes særdeles kraftigt at udskyde kurser på første studieår. Da der på andet studieår ligger andre kurser i de samme kursusskemaer vil der dels opstå skemakonflikt og dels vil du ikke besidde de nødvendige faglige forudsætninger for alle andre kurser i uddannelsen.

Kurserne KU002 og KU003 kan ikke udskydes, da du kun har en kursusplads det år, du er optaget. Afmelder du dig et KU kursus midt i semesteret, mister du også din kursusplads og kan ikke genindmeldes på kurset.

Udlandssemester

5. semester er dit udlandssemester, hvor du oplever en bid af verden og styrker din faglige profil.

Du kan gøre vejen dertil overskuelig ved at benytte en af DTU’s udvekslingsaftaler, som du finder på DTU Beyond Borders.

Vil du vide mere om de forskellige muligheder for et semester i udlandet, kan du besøge DTU Study Abroad.

Er et udlandsophold ikke det helt rigtige for dig, kan du i stedet bruge tiden til at tage kurser på DTU, på et andet dansk universitet, eller tage et EuroTeQ online kursus hos en af vores europæiske partnere.

Undervisning på Medicin og Teknologi

Forelæsninger. Grupperegning. Laboratorieøvelser. Projekter. Klinikophold. Når du læser Medicin og Teknologi er undervisningen varieret, og du lærer stoffet på mange forskellige måder.

Du går til forelæsninger i store auditorier, men du har også holdundervisning og gruppearbejde.

Du dykker helt ned i teorien, men du øver dig også på at bruge den i praksis i laboratoriet.

Du tager store kurser sammen med studerende på andre universitetsuddannelser, men du kommer også helt tæt på dine medstuderende, når I arbejder på konkrete projekter.

Vil du opleve virkelighedens sundhedsvæsen på egen krop, kan du vælge et kursus, hvor du kommer i praktik på et af hovedstadsregionens hospitaler (RH).

Uanset hvilke kurser du vælger, er samarbejde en stor del af din studietid, og derfor er du sjældent alene om alt det nye, du skal lære.

Undervisning på bacheloruddannelsen i Medicin og Teknologi på DTU.
En del af undervisningen på Medicin og Teknologi foregår som gruppe- eller projektarbejde, hvor du kommer til at lære dine medstuderende godt at kende.

Studieliv på Medicin og Teknologi

På Medicin og Teknologi bliver du en del af et stort studie, hvor du har mulighed for at lære mange forskellige mennesker at kende.

I arbejder ofte sammen i forbindelse med undervisningen, og under grupperegningsøvelserne får I hjælp af de ældre studerende. Efter undervisningen kan du bruge tiden på alt fra at organisere jeres julefrokost, tage på skitur til at få andre nye oplevelser med dine venner fra studiet.

Hverdagen som studerende på Medicin og Teknologi foregår både på DTU’s campus i Lyngby og på KU i København – og derfor har du også dobbelt så mange muligheder for at dyrke universitetslivet.

Du kan for eksempel melde dig ind i en klub eller forening og bruge fritiden på alt fra klatring til keramik. Du kan dyrke fællesskabet og møde andre studerende til de mange traditionsfyldte fester, fredagsbarer og arrangementer. Har du lyst til at engagere dig i livet på DTU, kan du melde dig ind i studenterorganisationen Polyteknisk Forening.

Både DTU og Københavns Universitet tilbyder faglige og sociale muligheder for dig, der vil have en studietid, du aldrig vil glemme.

Læs mere om studielivet på DTU

Studerende i Medicin og Teknologi har mulighed for at melde sig ind i Engineering World Health (EWH), som hjælper hospitaler i udviklingslande med medicoteknisk udstyr.

Som medlem kan du blandt andet være med til at teste og reparere udstyr, før det doneres, eller deltage i minikurser, hvor du lærer om almindelige apparaters funktion.

Hver sommer tager nogle af medlemmerne på et Summer Institute, fx i Nepal eller Tanzania.

Læs mere på www.ewh.dtu.dk

Fremtidsmuligheder

Med bacheloruddannelsen Medicin og Teknologi har du de bedste forudsætninger for at skabe en karriere inden for sundhedsteknologi. Præcis hvad du kommer til at arbejde med, afhænger af hvilke faglige interesser du forfølger.

Bachelor + kandidat = civilingeniør

Når du har gennemført en bacheloruddannelse i Medicin og Teknologi, skal du fortsætte på en kandidatuddannelse, før du er civilingeniør.

Med en bachelor i Medicin og Teknologi har du mulighed for at blive optaget på disse kandidatretninger på DTU:

Vær opmærksom på at optagelse på nogle af kandidatuddannelserne forudsætter, at du har bestået specifikke kurser på din bacheloruddannelse. Under den enkelte kandidatuddannelse kan du se, hvilke adgangskrav der gælder.

En bachelor i Medicin og Teknologi kvalificerer dig også til at blive optaget på kandidatuddannelser på andre danske og udenlandske universiteter.

Hvilke jobmuligheder har du?

I dag er der stor efterspørgsel på ingeniører, der kan arbejde med databehandling, programmering og analyse på sundhedsområdet. Derfor får mange studerende på Medicin og Teknologi en karriere inden for netop det felt. Her kan du for eksempel hjælpe Novo Nordisk med at få overblik over leveringen af de mange komponenter til produktionen, eller du kan analysere det voksende marked hos Coloplast.

Vil du hellere være helt tæt på tilblivelsen af medicotekniske løsninger, kan du arbejde med produktudvikling i store virksomheder som Ambu, Radiometer eller Cook Medical.

Hvis du brænder for billedanalyse, kan du arbejde for en mindre virksomhed som Visiopharm, og vil du specialisere dig inden for et særligt sundhedsområde, kan du udvikle diagnostisk software på en hjerteklinik.

Du kan også arbejde med indkøb og indfasning af nyt medicoteknisk udstyr i regionerne, eller vurdere patentmuligheder for produktdesign på et patentbureau.

Har du en forkærlighed for produktudvikling, kan du få job hos en start-up-virksomhed eller starte din egen. Vil du fordybe dig i den nyeste forskning, kan du tage en ph.d. og gå forskervejen.

Uanset hvilken retning du vælger, venter et arbejdsmarked, der mangler civilingeniører. Her er der brug for dine evner til at analysere og forstå komplicerede problemstillinger, nedbryde problemer og skabe de rigtige, skræddersyede løsninger.

Med en uddannelse fra DTU venter en verden af jobmuligheder, hvor du kan gøre en forskel.