Bygningsdesign - diplomingeniør

Niveaukrav

Matematik A
Fysik B eller Geovidenskab A
Kemi C eller Bioteknologi A
Engelsk B

Adgangskvotienter

Se kvotienter fra sidste optag

Studiepladser

72

Optagelesområdenr.

15115

Studiestart

29.-30. august 2024
Læs mere om studiestart

Uddannelsessted

Lyngby Campus

Bygningsdesign - diplomingeniør

På Bygningsdesign får du ingeniørteknisk viden, samtidig med at du lærer om den arkitektoniske helhed, et projekt indgår i. Som ingeniør i Bygningsdesign kan du derfor bidrage til, at ingeniører og arkitekter får bedre forståelse for hinandens arbejde – noget, der sparer både tid og penge og skåner miljøet.

Bygningsdesign

Hvad lærer du?

På Bygningsdesign lærer du at designe tekniske løsninger til udformning af fremtidens bæredygtige bygninger.

Hvis du og arkitekten skal tale samme sprog, er det vigtigt, at din ingeniørfaglige viden bliver kombineret med den kreative metode og gode kommunikationsevner. Derfor lærer du allerede fra første dag, hvordan du idéudvikler og kommunikerer grafisk med mange forskellige værktøjer og 3D-modeller.

For at kunne integrere teknisk videnskabelig viden i arkitekturprojekter, skal du have stærke kompetencer inden for de byggetekniske fag som konstruktion, materialelære og indeklima-, installations- og energidesign.

Der skal lys og rummelighed til, hvis dine kreative tanker skal have luft under vingerne. Derfor bliver du undervist af arkitekter og ingeniører i højloftede atelierer, hvor du kommer til at løse mange forskellige øvelser, opgaver og bygge digitale og fysiske modeller.

Studiet er planlagt, så de første fire semestres 13-ugers perioder rummer teori indenfor forskellige discipliner og de efterfølgende 3-ugers perioder muligheden for at bruge teorien i tværfaglige designprojekter, hvor du designer bygninger fra lille til stor skala.


Studiets opbygning

Uddannelsen til diplomingeniør i Bygningsdesign varer tre et halvt år. 

Første del af uddannelsen består primært at obligatoriske fag, mens du senere specialiserer dig inden for det eller de fagområder, der interesserer dig mest. 

Undervejs kommer du også i et halvt års praktik.

Det første år studerer du på DTU i Lyngby, hvor du vil følge kurser, der giver dig en grundlæggende viden om alle de ingeniørdiscipliner, som indgår i projektering af bygninger. Du vil også blive undervist i matematik samt 3D-modellering og skitsering.

Det første semester fokuserer på byggeteknik, arkitektur og grundlæggende statik.

Efter dit første semester gennemfører du dit første større projektarbejde, der handler om bygningsdesign i den lille skala ved at designe en enkelt træ-baseret bygning.

Det andet semester fokuserer på materialer, indeklima, dagslys og akustik.

Efter dit andet semester gennemfører du dit andet projektarbejde, som omfatter design af en bygning med et godt dagslys og en fin rumakustik, f.eks. et mindre kulturhus.

På andet semester har du også mulighed for at tage en studietur til et andet europæisk land.


På tredje semester bliver dit fokus konstruktionsdesign, konstruktionstypologier og bæredygtighed. Samtidig begynder du at have tilvalgskurser, som du vælger efter dine interesser.

Det er også på tredje semester, at du kan begynde at planlægge et udlandssemester, der kunne ligge på femte semester.

Efter dit tredje semester kommer du til at arbejde med et projekt om avancerede konstruktioner, som optimeres for minimalt materialeforbrug.

Dit fjerde semester vil du primært have undervisning i bygningsdesign med fokus på renovering og transformation af eksisterende bygninger.

Det sidste projektarbejde bliver netop om bygningstransformation, og det vil trække på al din viden og kreativitet!

5. semester er dit udlandssemester, hvor du oplever en bid af verden og styrker din faglige profil.

Du kan gøre vejen dertil overskuelig ved at benytte en af DTU’s udvekslingsaftaler, som du finder på DTU Beyond Borders. Vil du vide mere om de forskellige muligheder for et semester i udlandet, kan du besøge DTU Study Abroad.

Er et udlandsophold ikke det helt rigtige for dig, kan du i stedet bruge tiden til at tage kurser på DTU, på et andet dansk universitet, eller tage et EuroTeQ online kursus hos en af vores europæiske partnere.

Vær opmærksom på, at du har mulighed for at bytte rundt på dit udlandssemester og din praktik - tag en snak med din studieleder, hvis det er noget, du ønsker.

På 5. eller 6. semester skal du i ingeniørpraktik i en privat eller offentlig virksomhed med relevans for Bygningsdesign – typisk i et rådgivende ingeniørfirma, på en arkitekttegnestue eller i et entreprenørfirma. Her får du indblik i den vekselvirkning mellem teori og praksis, som er en essentiel del af Bygningsdesign.

Du har også mulighed for at tage din praktik i udlandet.

Læs mere om praktik

Det sidste studieår består af en række valgfrie kurser, nogle praktiske kurser, et innovationskursus, hvor du skal samarbejde med studerende fra de øvrige uddannelsesretninger.

Diplomingeniørprojekt

Du afslutter din uddannelse med et diplomingeniørprojekt, hvor du kommer til at fordybe dig i en ingeniørfaglig problemstilling – som hovedregel i samarbejde med en virksomhed. Der er også mulighed for, at du kan lave diplomingeniørprojektet i udlandet.

Læs mere om udlandsophold

Her kan du se, hvordan dit skema ser ud på de to første semestre på Bygningsdesign.

Ugeskema, de første to semestre

1. semester

 
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8-12
 
 
41911
Introduktion til Bygningsinformationsmodellering (BIM)
Campus Lyngby
41951
Konstruktionselementer og deres virkemåde
Campus Lyngby
01901
BasisMat 1 - Indledende matematik for diplomingeniører
Campus Lyngby
12-13
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
13-17
 
41452
Grundlæggende indeklima-, installations- og energidesign
Campus Lyngby
41941
Byggeteknik og arkitektur
Campus Lyngby
 
 
17-18
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
18-22
 
 
 
 
 

2. semester

I januar følges kurset 41942 Bygningsdesign projekt 1, intro.

 
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8-12
41919
Digitale designværktøjer
Campus Lyngby
 
41943
Indeklimadesign
Campus Lyngby
 
01920
BasisMat 2 - Videregående matematik for diplomingeniører
Campus Lyngby
12-13
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
13-17
12551
Materialelære, materialefysik
Campus Lyngby
 
41451
Ventilation og indeklima
Campus Ballerup
 
 
17-18
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
18-22
 
 
 
 
 

I juni følges kurset 41944 Bygningsdesign projekt 2, indeklimadesign.

BK2 for Bygningsdesign er endnu ikke skemalagt, men forventes at blive placeret enten tirsdag, onsdag eftermiddag eller torsdag.

Undervisning

På DTU bliver du godt rustet til dit fremtidige job som ingeniør. Alle vores diplomingeniøruddannelser er tilrettelagt efter det internationale koncept CDIO, som sikrer, at du i løbet af din uddannelse får de kompetencer, virksomhederne efterspørger.

Læs mere om undervisningen på diplomingeniøruddannelsen

Praktik

I løbet af din diplomingeniøruddannelse skal du i et halvt års praktik. 

Praktikforløbet er ingeniørarbejde i den virkelige verden og en unik mulighed for at afprøve og anvende det, du har lært på dit studie.

Læs mere om praktikken

Mød Aksel, der er bygningsingeniør

Aksel Tønder Bygningsdesign Diplom
Aksel er diplomingeniør i bygningsdesign og arbejder som konstruktionsingeniør hos MOE.

Få en adgangsgivende eksamen

På DTU Adgangskursus kan du på et år tage et adgangsgivende kursus, der gør dig klar til at læse en ingeniøruddannelse på DTU. Du kan også tage suppleringskurser, hvis du mangler et fag.

DTU Adgangskursus
Grafik

Hvad kan du blive?

Uddannelsen til diplomingeniør i Bygningsdesign er anvendelsesorienteret og erhvervsrettet. Dvs. at du kan få et job efter tre et halvt år. Det sidste år af studiet bruges på at målrette kurser og projekter til en specifik jobkategori.

Diplomingeniører fra Bygningsdesign bliver typisk ansat i rådgivende ingeniørfirmaer, i arkitekt- og entreprenørfirmaer eller inden for bygherrerådgivning, hvor du med din tekniske viden, dit helhedssyn og din designforståelse vil være en værdifuld samarbejdspartner. Du kan f.eks. arbejde med de indledende designs af avancerede konstruktioner og lavenergibygninger, eller som BIM-ansvarlig, hvilket betyder, at du styrer de 3D-modeller, som større byggerier bygges efter.

Se kompetenceprofil for Bygningsdesign.

Kan jeg læse videre?

En diplomingeniøruddannelse i Bygningsdesign er en selvstændig, afsluttet uddannelse. Hvis du får lyst til at fortsætte dine studier, er det muligt at læse videre på kandidatuddannelsen og blive civilingeniør (cand.polyt.).

Det kræver dog, at du opfylder de faglige forudsætninger, der er nødvendige for at blive optaget på den kandidatretning, du gerne vil læse. Nogle af disse kurser kan det være nødvendigt at tage gennem supplering, efter at du har afsluttet din diplomingeniøruddannelse.

Læs mere om kandidatuddannelsen på DTU.