Bygningsdesign - diplomingeniør

Niveaukrav

Matematik A
Fysik B eller Geovidenskab A
Kemi C eller Bioteknologi A
Engelsk B

Adgangskvotienter

Studiepladser

72

Optagelesområdenr.

15115

Studiestart

28. august 2023

Uddannelsessted

Lyngby Campus

Bygningsdesign - diplomingeniør

På Bygningsdesign får du ingeniørteknisk viden, samtidig med at du lærer om den arkitektoniske helhed, et projekt indgår i. Som ingeniør i Bygningsdesign kan du derfor bidrage til, at ingeniører og arkitekter får bedre forståelse for hinandens arbejde – noget, der sparer både tid og penge og skåner miljøet.

Bygningsdesign

Hvad lærer du?

På Bygningsdesign lærer du at designe tekniske løsninger til udformning af bygninger og byer.

Hvis du og arkitekten skal tale samme sprog, er det vigtigt, at din ingeniørfaglige viden bliver kombineret med den kreative metode og gode kommunikationsevner. Derfor lærer du allerede fra første dag, hvordan du idéudvikler og kommunikerer grafisk med 3D-modeller.

For at kunne integreretekniskvidenskabelig viden i arkitekturprojekter skal du også have stærke kompetencer inden for de byggetekniske fag som konstruktion, materialelære, indeklima, installations- og energidesign.

Der skal lys og rummelighed til, hvis dine kreative tanker skal have luft under vingerne. Derfor bliver du undervist af arkitekter og ingeniører i højloftede atelierer, hvor du kommer til at lave alt fra at løse matematikopgaver til at konstruere broer, beregne lysindfald og bygge arkitekturmodeller

Studiets opbygning

Uddannelsen til diplomingeniør i Bygningsdesign varer tre et halvt år. 

Første del af uddannelsen består primært at obligatoriske fag, mens du senere specialiserer dig inden for det eller de fagområder, der interesserer dig mest. 

Undervejs kommer du også i et halvt års praktik.

Det første år studerer du på DTU i Lyngby, hvor du vil følge kurser, der giver dig en stor viden om forskellige materialers og konstruktioners egenskaber samtidig med, at du vil blive undervist i matematik samt 3D-modellering og skitsering.

På dit 1. semester skal du desuden have et større projektarbejde, der handler om boligbyggeri og bygningsdesign. Mere konkret drejer projektarbejdet sig om at designe på baggrund af analyser af statiske og varme-fugt forhold.

 

På 3. semester bliver dit fokusområde konstruktionsdesign. Her skal du arbejde med et projekt, der handler om placering af en stor konstruktion i et eksisterende byområde. I løsningen af dette projekt skal du tænke i statiske systemer og bruge den byplanfaglige viden, du har fået undervejs i dit studie.

På 3. semester begynder du at have valgfrie specialiseringskurser. Du skal fortsat følge valgfrie specialiseringskurser på fjerde semester.

Det er også på 3. semester, at du skal begynde at planlægge dit udlandssemester, der ligger på 5. semester.

Dit 4. semester vil du primært have undervisning i energirigtigt bygningsdesign med fokus på renovering og transformation af eksisterende bygninger og byområder.

På 4. semester skal du også på en studietur til et europæisk land.

 

5. semester er dit udlandssemester, hvor du oplever en bid af verden og styrker din faglige profil.

Du kan gøre vejen dertil overskuelig ved at benytte en af DTU’s udvekslingsaftaler, som du finder på DTU Beyond Borders. Vil du vide mere om de forskellige muligheder for et semester i udlandet, kan du besøge DTU Study Abroad.

Er et udlandsophold ikke det helt rigtige for dig, kan du i stedet bruge tiden til at tage kurser på DTU eller på et andet dansk universitet.

Vær opmærksom på, at du har mulighed for at bytte rundt på dit udlandssemester og din praktik - tag en snak med din studieleder, hvis det er noget, du ønsker.

På 5. eller 6. semester skal du i ingeniørpraktik i en privat eller offentlig virksomhed med relevans for Bygningsdesign – typisk i et rådgivende ingeniørfirma, på en arkitekttegnestue eller i et entreprenørfirma. Her får du indblik i den vekselvirkning mellem teori og praksis, som er en essentiel del af Bygningsdesign.

Du har også mulighed for at tage din praktik i udlandet.

Læs mere om praktik

Det sidste studieår består af en række valgfrie kurser, nogle praktiske kurser, et innovationskursus, hvor du skal samarbejde med studerende fra de øvrige uddannelsesretninger.

Diplomingeniørprojekt

Du afslutter din uddannelse med et diplomingeniørprojekt, hvor du kommer til at fordybe dig i en ingeniørfaglig problemstilling – som hovedregel i samarbejde med en virksomhed. Der er også mulighed for, at du kan lave diplomingeniørprojektet i udlandet.

Læs mere om udlandsophold

Her kan du se, hvordan dit skema ser ud på de to første semestre på Bygningsdesign.

Ugeskema, de første to semestre

1. semester

 
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8-12
 
 
41911
Introduktion til Bygningsinformationsmodellering (BIM)
Campus Lyngby
41951
Konstruktionselementer og deres virkemåde
Campus Lyngby
01901
BasisMat 1 - Indledende matematik for diplomingeniører
Campus Lyngby
12-13
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
13-17
 
41452
Grundlæggende indeklima-, installations- og energidesign
Campus Lyngby
41941
Byggeteknik og arkitektur
Campus Lyngby
 
 
17-18
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
18-22
 
 
 
 
 

2. semester

I januar følges kurset 41942 Bygningsdesign projekt 1, intro.

 
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8-12
41919
Digitale designværktøjer
Campus Lyngby
 
41943
Indeklimadesign
Campus Lyngby
 
01920
BasisMat 2 - Videregående matematik for diplomingeniører
Campus Lyngby
12-13
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
13-17
12551
Materialelære, materialefysik
Campus Lyngby
 
41451
Ventilation og indeklima
Campus Ballerup
 
 
17-18
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
18-22
 
 
 
 
 

I juni følges kurset 41944 Bygningsdesign projekt 2, indeklimadesign.

Undervisning

På DTU bliver du godt rustet til dit fremtidige job som ingeniør. Alle vores diplomingeniøruddannelser er tilrettelagt efter det internationale koncept CDIO, som sikrer, at du i løbet af din uddannelse får de kompetencer, virksomhederne efterspørger.

Læs mere om undervisningen på diplomingeniøruddannelsen

Praktik

I løbet af din diplomingeniøruddannelse skal du i et halvt års praktik. Praktikforløbet er ingeniørarbejde i den virkelige verden og en unik mulighed for at afprøve og anvende det, du har lært på dit studie.

Læs mere om praktikken

Mød Aksel, der er bygningsingeniør

Aksel Tønder Bygningsdesign Diplom
Aksel er diplomingeniør i bygningsdesign og arbejder som konstruktionsingeniør hos MOE.

Hvad kan du blive?

Uddannelsen til diplomingeniør i Bygningsdesign er anvendelsesorienteret og erhvervsrettet. Dvs. at du kan få et job efter tre et halvt år. Det sidste år af studiet bruges på at målrette kurser og projekter til en specifik jobkategori.

Diplomingeniører fra Bygningsdesign bliver typisk ansat i rådgivende ingeniørfirmaer, i arkitekt- og entreprenørfirmaer eller inden for bygherrerådgivning, hvor du med din tekniske viden, dit helhedssyn og din designforståelse vil være en værdifuld samarbejdspartner. Du kan f.eks. arbejde med de indledende designs af avancerede konstruktioner og lavenergibygninger, eller som BIM-ansvarlig, hvilket betyder, at du styrer de 3D-modeller, som større byggerier bygges efter.

Se kompetenceprofil for Bygningsdesign.

Kan jeg læse videre?

En diplomingeniøruddannelse i Bygningsdesign er en selvstændig, afsluttet uddannelse. Hvis du får lyst til at fortsætte dine studier, er det muligt at læse videre på kandidatuddannelsen og blive civilingeniør (cand.polyt.).

Det kræver dog, at du opfylder de faglige forudsætninger, der er nødvendige for at blive optaget på den kandidatretning, du gerne vil læse. Nogle af disse kurser kan det være nødvendigt at tage gennem supplering, efter at du har afsluttet din diplomingeniøruddannelse.

Læs mere om kandidatuddannelsen på DTU.